profil

Zakład pogrzebowy - biznesplan

drukuj
satysfakcja 65 % 34 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

BIZNESPLAN

Zakład Pogrzebowy
? Apokalipsa ?

STRESZCZENIE
1.Zakład Pogrzebowy ?Apokalipsa? będzie się zajmować produkcją i sprzedażą trumien oraz nagrobków, profesjonalnym przygotowaniem pochówków, organizacją obrzędów pogrzebowych oraz przyjęć. Zakład pogrzebowy będzie zapewniał fachowy pochówek z godnością i szacunkiem dla zmarłego. Nad całością pieczę sprawować będzie wykwalifikowana kadra stolarzy, kamieniarzy, grabarzy, kosmetyczek, kierowców konduktów pogrzebowych oraz muzyków wchodzących w skład orkiestry pogrzebowej ?Głos Apokalipsy?. Współpracujemy również z okolicznymi parafiami. W obrębie zakładu znajduje się kaplica.

2.Dane właścicieli- wspólników.
Właściciele- wspólnicy posiadają wykształcenie wyższe filozoficzne. Są członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Eschatologów.

3.Rodzaj działalności: działalność usługowo- handlowa.

4. Biuro umieszczone jest bardzo korzystnie. W okolicy znajduje się krematorium, prosektorium oraz cmentarz w bardzo malowniczej, spokojnej dzielnicy.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE
reklama na terenie miasta, ulotki w kościołach i urzędach, billboardy,
rozpisanie ankiet wśród respondentów powyżej 60. roku życia odnośnie oczekiwań wobec charakteru pochówku,
reklama w telewizji, prasie i radiu,
strona internetowa: www.apokalipsa.com


CHARAKTERYSTYKA KLIENTÓW
Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. W przeciwieństwie do innych zakładów pogrzebowych zajmujemy się pochówkiem osób, które zmarły w różnych, niespodziewanych okolicznościach:
samobójcy,
dzieci do lat 3,
ofiary tragicznych/ masakrycznych wypadków,
ofiary klęsk żywiołowych.

KONKURENCJA
Inne zakłady pogrzebowe, które w swojej ofercie mają organizację pochówków.

CENA
Konkurencyjna wobec oferty innych zakładów pogrzebowych ze względu na niskie koszty produkcji nagrobków oraz zorganizowany mechanizm urządzania pochówków.

ORGANIZACJA FIRMY
lokal- powierzchnia użytkowa 120 m?, cena wynajmu raz z placem oraz halą produkcyjną o powierzchni 400 m?- 3 000 zł,
wyposażenie informatyczne- komputer, sieć telefoniczna- 2 000 zł,
pracownicy-

5 współwłaścicieli, 50 pracowników (kamieniarze, stolarze, grabarze, kosmetyczki, kierowcy, sekretarka, monterzy, muzycy, księża)- 75 000 zł,
korzystanie z profesjonalnego biura rachunkowego, firmy sprzątającej, firmy ochroniarskiej- 3 000 zł
razem: 83 000 zł

PLAN FINANSOWY
1.Koszty uruchomienia działalności gospodarczej:
wpis do rejestru- 250 zł,
opłaty skarbowe (NIP, REGON, odpowiednie rejestracje w urzędach)- 200 zł,
opłata za otwarcie rachunku bankowego- 30 zł,
pieczątki- 100 zł,
certyfikat- 300 zł,
2.Wyposażenie biura i hal fabrycznych- meble, materiały biurowe, sprzęt biurowy, dewocjonalia, wieńce, kadzidła, stojaki na trumny, lodówki, atomowy piec krematoryjny najnowszej generacji, stolarka, marmur, granit, lastrik)- 50 000 zł,
3.Wyposażenie pracowników: ubiory reprezentacyjne, instrumenty muzyczne: 2 000 zł,
4.Samochód: 2 dodge caravan, 1 melex- 3 000 zł,
5.Ubezpieczenie majątkowe- 5 000 zł,
6.Czynsz za lokal, plac, halę oraz użytkowanie biura przez pierwszy miesiąc- 3 000 zł,
7.Reklama na początek działalności- 1 000 zł,
8.Płace za pierwszy miesiąc działalności- 75 000
razem: 139 880 zł

KOSZTY MIESIĘCZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
1.Czynsz i opłaty związane z wynajmowaniem lokalu, placu, hali fabrycznej- 3 000 zł,
2.Płace i narzuty na płace- 80 000 zł,
3.Koszty materiałów- 50 000 zł,
4.Telefon, Internet- 3 000 zł,
5.Koszty reklamy- 1 000 zł,
6.Koszty samochodów- 3 000 zł,
razem: 140 000 zł

ZYSKI

przykładowo
KOSZT 1 NAGROBKA MARMUR
materiał- 5 000 zł,
robocizna- 500 zł,
grawerowanie- 300 zł,
razem: 5 800 zł

SPRZEDAŻ 1 NAGROBKA MARMUR
nagrobek- 5 800 zł,
organizacja pochówku- 2 000 zł
zysk: 3 200 zł,
razem: 11 000 zł

Aby pokryć koszty pierwszego miesiąca działalności:
139 880 zł 140 000 zł = 279 880 zł,
przykładowo należy sprzedać nagrobków marmurowych:
279 880zł / 11 000 zł = 26

CZYNNIKI RYZYKA I POWODZENIA- ANALIZA DOW JONES INTERNATIONAL
1.Mocne strony przedsięwzięcia:
oryginalność oferty,
niewysokie koszty,
dobra znajomość branży przez właścicieli,
wykwalifikowana kadra,
2.Szanse:
duże poszanowanie wśród społeczeństwa dla zakładów pogrzebowych zajmujących się również organizacją pochówków,
stały popyt na tego rodzaju usługi,
3.Słabe strony przedsięwzięcia:
przedsiębiorstwo ma mało zachęcający charakter usług,
4.Zagrożenia:
duża konkurencja,
zubożenie społeczeństwa,
ewentualne opóźnienia związane z produkcją nagrobka czy organizacją pochówku może podważyć zaufanie do firmy.

HARMONOGRAM
1.W pierwszym miesiącu działalności załatwienie formalności związanych z zakładaniem firmy.
2.Zbieranie zamówień od zaraz.
3.Pierwsze pół roku- rozkręcenie firmy, rozreklamowanie w branży.
4.Po pół roku pełen asortyment i stałość zamówień.

ZAŁĄCZNIKI
1.Dane właścicieli.
2.Uprawnienia właścicieli.
3.Rekomendacja kadry.
4.Zezwolenia.
5.Wyciąg rejestracji w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
9.7.2011 (09:36)

szukam pracy w zakładzie pogrzebowym

Typ pracy