profil

Zagadnienia z biologii

drukuj
satysfakcja 72 % 7 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Komórczak-komórka posiadajaca wiele jąder

Komórki eukariotyczne-posiadające jądro (rośliny,grzyby,zwierzęta)

Komórki prokariotyczne-brak jadra, materiał genetyczny lezy luźno w cytoplaźmie (bakteria-sinice)

Kompartmentacja wnetrza komórki- podział komórki na sektory za pomoca syntezy błon

Fosfolipidy-Główka(hydrofilowa),ogonek(hydrofobowy)

Glikoproteiny-wielocząstkowe związki białek złożonych i wielocukrów lub pochodnych cukrow wystepujace w osoczu krwi, erytrocytach,błonach komórkowych i tkankach łącznych.

PORÓWNANIE KOMÓREK
Komórki roślinne komórki zwierzęce
-mniejsze -wieksze
-Duże wokuole -mniejsze wokuole lub ich brak
-mają ściane komórkowa -brak ściany komórkowej

Gen- to odcinek DNA który zawiera w sobie informacje genetyczne dotyczą 1dnego łańcucha polipeptydowego białkowego 46 hromosonów u zdrowego człowieka 23 pary jestesmy wiec organizmami diplomedialnymi bo mamy 23 hromosomy od ojca i 23 od matki

Chloroplasty- organellum półautonomiczne chroloplast na 2 błony plazmatyczne błona zew. i błona wew tworzy system tylakolidow - system pecherzyków w którym znajduje sie chloroplast

Mitochondria_150-1500 w komórce w mięśniach sercu mózgu i wątrobie
uzyskiwanie energi przez ich utlenianie energi w postaci wysokoenergetycznych ziązań ATP- adenozynotrój fosforan

Mikrotubule-rurki zbudowane z tubuliny składniki wici rzęsek błon komórkowych sa podporą strukualną komórki

Filamenty aktynowe stabilne struktury zbudowane z aktyny stanowią podporę strukturalna komórki odgrywa rolę w ruchach komórki

Lizosomy pecherzyki wystepujace w komórkach zwierzecych zawieraja enzymy które maja funkcję hydroliczne

Proksysony pecherzyki zawierajace enzym dyzmutaza natlenkowa0 rozkłada natlenek wodoru komorkami sa rybosomy.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy