profil

Polityka regionalna

drukuj
satysfakcja 65 % 17 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WYKŁAD 1 Data: 16.10.2008
1. Region ? pochodzi z język łacińskiego. Odnosi się do słowa: okolica, przestrzeń.
2. Region ? jest to określenie terytorium charakteryzującego się występowanie granic danego regionu, spójną strukturą wewnętrzną oraz zespołem cech wyróżniających dany region spośród innych.
Dla określenia rejonu wystarczy jedna wspólna cecha np. uprawa parzenicy. Zaś w przypadku regionu jest potrzebne są przynajmniej dwie cechy i więcej.
3. Typy regionów:
? Region geograficzny ? jest to podstawa wszystkich typów regionu. Istnieje on w sposób obiektywny, beż udziału człowieka, to człowiek jest jego odkrywcą i to on najadę mu nazwę własną, zmieniającą, jakość ( w sensie pozytywnym ? kształtuje i zurbanizowanej a w sensie negatywnym ? degraduje naturalne środowisko)
? Region węzłowy ? jest to region geograficzny, ale również społeczno ? gospodarczy. To region, w którym występuje jedna duża aglomeracja, nie maja odpowiednika w danej okolicy regionu. Inna nazwa to ? lokomotywa rozwoju regionu? zalicza się do nich np. Łódź, dolnyśląsk, Kraków. Może to kiedyś doprowadzić do upadku takiego regionu.
? Region kompleksowy ? powstaje tam gdzie najczęściej występują różnorodność złóż naturalnych, co pozawala na rozwijanie się wielokierunkowe. Cechą charakterystyczna tego regionu jest szczególna kumulacja mieszkańców, są to mieszkańcy mobilni, wykształcenia, aktywni oraz region ten posiada względna samodzielność czasem nazywany ?autonomią? np. Zagłębie Ruhry w RFN, Wielkie Jeziora w USA.
? Region historyczny ? jest to region, który istniej w zbiorowej świadomości ludzi, istniej pięć takich regionów: Małopolska, Wielkopolska, Śląsk, Mazowsza, Pomorze.
? Region kulturowy ? wyróżnia pewną specyfikę, kultywowanie tradycji, obyczajów, dialogów językowych. Jest to pewien zbiór obiektów kulturowych materialnych i niematerialnych.
? Region polityczny ? specyfiką tego regionu jest to, że jego mieszkańcy w określonej sytuacji podejmują podobną decyzje, zachowania, działania, klasycznym tego przykładem są wybory. Do 2002 roku taki przykładem może być zagłębie sosnowieckie.
4. Region to również mieszkańcy. Grupy mieszkańców:
? Zbiorowość regionalna ? to dobrowolna grupa ludzi zamieszkujących pewne terytorium i utożsamiająca się z tym terytorium, ale w sposób czasowy ( def. Szczepańskiego z ?60 lat)
? Wspólnota regionalna ? to grupa ludzi zamieszkujące konkretne terytorium i wyróżnia konkretne cechy np.: stała wieź emocjonalną, system wartości, podobna reakcja na konkretne fakty i zdarzenia, tworzy wewnętrzne instytucje kontroli w trakcie pojawienia się konfliktu rozwiązuję go wewnętrznego grupy ma decydujące znaczenie dla podejmowania działań np.: Podhale, Kaszubi.


Wykład 2
WYKŁAD 3 Data 30.10.2008
1.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: polityka_regionalna.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy