profil

satysfakcja 88 % 47 głosów

Starość

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Starości samej w sobie nie można klasyfikować jako choroby, z racji tego, że starzenie się ustroju jest procesem fizjologicznym. Nie można go ani wyleczyć, ani powstrzymać, a jedynie opóźnić poprzez eliminowanie przyspieszających je czynników. Podstawową rolę spełnia tu profilaktyka ? prozdrowotny tryb życia, leczenie hormonalne u kobiet po menopauzie. Działania te są bardzo ważne, ponieważ ich wdrażanie przynosi wiele zdrowotnych korzyści u osób w podeszłym wieku. Starzenie się powoduje wiele nieodwracalnych zmian w strukturze i czynności ustroju. Kształtują się typowe zmiany postawy ciała, powoli maleje sprawność mechanizmów regulacyjnych i adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych. Wyraźnie zaznaczają się zaburzenia równowagi kwasowo ? zasadowej i wodno ? elektrolitowej. Spada odporność organizmu. Proces starzenia przebiega u każdego człowieka indywidualnie. Wiek kalendarzowy, czyli suma przeżytych lat, nie pokrywa się z wiekiem biologicznym. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób zachowuje do późnej starości dobry poziom sprawności fizycznej i psychicznej. Natomiast przyczyną niesprawności starych ludzi stają się, w dużym stopniu niezależne od nas, zespoły geriatryczne. Okresy starości 1. Okres przedstarczy ( od 54. do 64. roku życia) W tym okresie sprawności i wydolność fizyczna są jeszcze dobre. Mimo tego powinno się realizować już działania opóźniające proces starzenia się. Szczególnie należy dążyć do eliminowania czynników, które sprzyjają i przyspieszają powstawanie miażdżycy, otyłości, cukrzycy, choroby obturacyjnej płuc oraz chorób narządu ruchu. 2. Okres wczesnej starości (od 65. do 74. roku życia) W tym okresie następuje zmniejszenie się aktywności fizycznej i psychicznej. Nasilają się objawy istniejących chorób, w związku, z czym na pierwszy plan wysuwają się problemy zdrowotne. 3. Okres późnej starości ( od 75.do 84. roku życia) Okres, w którym współistnieje już wiele chorób. Wyraźnie pogarszają się warunki socjalne i ekonomiczne. Koniecznym staje się współdziałanie instytucji medycznych, socjalnych i opiekuńczych. W tym wieku znaczna część ludzi nie jest w stanie samodzielnie egzystować. 4. Końcowy okres starzenia się ( powyżej 85.roku życia) Wtedy to prawie zawsze niezbędna jest opieka geriatryczna, z racji tego, że osoba w tak podeszłym wieku jest bardzo niesprawna i ma znacznie ograniczoną zdolność do samodzielnej egzystencji. Teorie dotyczące procesy starzenia się 1. Teoria zegarowa Powstała w wyniku obserwacji dynamiki rozwoju i zaniku elementów układu dokrewnego. Zakłada, że organizm posiada swój własny program rozwoju, warunkujący czas funkcjonowania poszczególnych narządów i układów. Pierwotnie sam programator umieszczono w podwzgórzu. Wychodzono z założenia, że sterowany czasem program wyznacza moment zaniku funkcji nadzorowanych np. przez podwzgórze.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: starość.doc
(0) Brak komentarzy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.