profil

Starość

drukuj
satysfakcja 89 % 51 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Starości samej w sobie nie można klasyfikować jako choroby, z racji tego, że starzenie się ustroju jest procesem fizjologicznym. Nie można go ani wyleczyć, ani powstrzymać, a jedynie opóźnić poprzez eliminowanie przyspieszających je czynników. Podstawową rolę spełnia tu profilaktyka ? prozdrowotny tryb życia, leczenie hormonalne u kobiet po menopauzie. Działania te są bardzo ważne, ponieważ ich wdrażanie przynosi wiele zdrowotnych korzyści u osób w podeszłym wieku.
Starzenie się powoduje wiele nieodwracalnych zmian w strukturze i czynności ustroju. Kształtują się typowe zmiany postawy ciała, powoli maleje sprawność mechanizmów regulacyjnych i adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych. Wyraźnie zaznaczają się zaburzenia równowagi kwasowo ? zasadowej i wodno ? elektrolitowej. Spada odporność organizmu.
Proces starzenia przebiega u każdego człowieka indywidualnie. Wiek kalendarzowy, czyli suma przeżytych lat, nie pokrywa się z wiekiem biologicznym. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób zachowuje do późnej starości dobry poziom sprawności fizycznej i psychicznej. Natomiast przyczyną niesprawności starych ludzi stają się, w dużym stopniu niezależne od nas, zespoły geriatryczne.

Okresy starości

1. Okres przedstarczy ( od 54. do 64. roku życia)
W tym okresie sprawności i wydolność fizyczna są jeszcze dobre. Mimo tego powinno się realizować już działania opóźniające proces starzenia się. Szczególnie należy dążyć do eliminowania czynników, które sprzyjają i przyspieszają powstawanie miażdżycy, otyłości, cukrzycy, choroby obturacyjnej płuc oraz chorób narządu ruchu.
2. Okres wczesnej starości (od 65. do 74. roku życia)
W tym okresie następuje zmniejszenie się aktywności fizycznej i psychicznej. Nasilają się objawy istniejących chorób, w związku, z czym na pierwszy plan wysuwają się problemy zdrowotne.
3. Okres późnej starości ( od 75.do 84. roku życia)
Okres, w którym współistnieje już wiele chorób. Wyraźnie pogarszają się warunki socjalne i ekonomiczne. Koniecznym staje się współdziałanie instytucji medycznych, socjalnych i opiekuńczych. W tym wieku znaczna część ludzi nie jest w stanie samodzielnie egzystować.
4. Końcowy okres starzenia się ( powyżej 85.roku życia)
Wtedy to prawie zawsze niezbędna jest opieka geriatryczna, z racji tego, że osoba w tak podeszłym wieku jest bardzo niesprawna i ma znacznie ograniczoną zdolność do samodzielnej egzystencji.

Teorie dotyczące procesy starzenia się

1. Teoria zegarowa
Powstała w wyniku obserwacji dynamiki rozwoju i zaniku elementów układu dokrewnego. Zakłada, że organizm posiada swój własny program rozwoju, warunkujący czas funkcjonowania poszczególnych narządów i układów. Pierwotnie sam programator umieszczono w podwzgórzu.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: starość.doc
(0) Brak komentarzy