profil

Kraje skandynawskie - charakterystyczne cechy państw

drukuj
satysfakcja 66 % 384 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Norwegia - słynie z wybrzeża fiordowego i szerowego, 2/3 powierzchni zajmują góry Skandynawskie, wielkie bogactwo stanowią rzeki, Norwegia prawie 100% energii pozyskuje z elektrowni wodnych, rozwija się transport, handel morski, rybołówstwo, przemysł spożywczy, Norwegia posiada ogromne złoża ropy naftowej na morzu północnym, Norwegia należy do UE.

Szwecja - Największy i najludniejszy kraj skandynawski, przewaga wyżyn i gór, występują lodowce górskie i jeziora polodowcowe, 62% kraju pokrywają lasy, najważniejszym surowcem mineralnym sa rudy żelaza wydobywane w Kirunie.

Finlandia - kraj nizinny, liczne jeziora polodowcowe, największym bogactwem są lasy(finowie prowadzą racjonalną gospodarkę leśną0, rozwija się przemysł drzewny i papierniczy.

Dania - leży na płw. Jutlandzkimoraz ogromne ilości wyspach, Dania ma morski, łagodny klimat i średniożyzne gleby, gospodarstwa rolne są nowoczesne, całkowicie zmchanizowane, 5% ludności zawodowo czynnej zajmuje zatrudnienie w rolnictwie, rozwija się nowoczesny przemysł spożywczy, w Dani rozwinęło się rybołówstwo, a spożycie ryb w przeliczeniu na jednego mieszkańca należą do największych w Europie.

Islandia - państwo wyspiarskie, leży na grzbiecie północno-atlantyckim, w obszarze trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów i gajzerów, Islandia wykorzystuje gorące źródła gajzerów jako źródła ogrzewania i ciepłej wody, gł. działy gospodarki to rybołówstwo i przemysł rybny.

Wielka Brytania - państwo wyspiarskie, monarchia parlamentarna w XVIII i XIX w. była największym mocarstwem kolonialnym i największą potęgą gospodarczą świata, pierwsza rewolucja przemysłowa - wynalezienie maszyny parowej, rozwijają się nowoczesne gałęzie przemysłu, nowoczesna komunikacja, największy producent i ekspert ropy naftowej w Europie.

Irlandia - "szmaragdowa wyspa", kraj łąk i pastwisk, klimat umiarkowany morski, należy do najszybciej gospodarczo rozwijających się państw Europy, rozwijają się nowoczesne gałęzie przemysłu np. elektroniczny, Irlandia ma dobrze rozwinięte rolnictwo i przemysł spożywczy, kraj ten stawia również na rozwój turystyki.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
27.4.2011 (20:19)

w moim podręczniku od geografii pisze ewidentnie że ISLANDIA, NORWEGIA, SZWECJA, FINLANDIA I DANIA SĄ ZALICZANE DO KRAJÓW SKANDYNAWSKICH !

zgadzam się również ze sting1000, że NORWEGIA NIE NALEŻY DO UNII EUROPEJSKIEJ!

9.1.2012 (18:19)

w moim podręczniku od geografii pisze ewidentnie że ISLANDIA, NORWEGIA, SZWECJA, FINLANDIA I DANIA SĄ ZALICZANE DO KRAJÓW SKANDYNAWSKICH !

zgadzam się również ze sting1000, że NORWEGIA NIE NALEŻY DO UNII EUROPEJSKIEJ!

4.3.2011 (09:51)

Na jakiej podstawie zaliczono Wielką Brytanię i Irlandię do krajów skandynawskich? Można mieć również wątpliwości co do Finlandii, a także Islandii. Bezdyskusyjnie do krajów skandynawskich zaliczamy tylko Danię, śzwecję i Norwegię.

20.8.2009 (10:26)

Ludzie co za gamoń to pisał, tu sa same błędy, przedewszystkim tak jak zauwazył sting Norwegia nie należy do Uni Eorpejskiej.

Ponadto skoro artykuł jest o krajach skandynawskich to co tu robi Wielka Brytania, i Irlandia.

Może tez niektórych zdziwie, ale Finlandia, i Islandia równiez nie należy do krajów Skandynawskich, choć często uznawane są Skandynawie.

Zarówno Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia i Islandia należą do grupy państw nordyckich, natomiast Skandynawia, to tak jak pisałem wcześniej Szwecja, Norwegia i Dania.

Geografia świata