profil

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

drukuj
satysfakcja 52 % 31 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kościoły i związki wyznaniowe w POLSCE
Chrześcijańskie
Kościół Katolicki w RP obrządek łaciński
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
Kościół Katolicki w RP obrządek bizantyńsko-ukraiński (unicki, greckokatolicki)
Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
Kościół Zielonoświątkowy
.Kościół Polskokatolicki w RP
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Kościół Katolicki w RP obrządek ormiański (ormiańsko-katolicki)
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Katolicki Mariawitów
Staroprawosławna Pomorska Cerkiew RP
Kościół Katolicki w RP obrządek bizantyńsko-słowiański (neounicki)

Inne
Muzułmański Związek Religijny
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
Karaimski Związek Religijny w RP
Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych
Chrześcijańskie
Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny
Kościół Nowoapostolski w Polsce
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
Kościół Wolnych Chrześcijan w RP
Kościół Boży w Chrystusie
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan.
Zrzeszenie Wonych Badaczy Pisma Świętego
Świecki Ruch Misyjny "Epifania"
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
Kościół Starokatolicki w RP
Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża "Lectorum Rosicrucianum"
Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Polski Narodowy Katolicki Kościół w RP
Jednota Braci Polskich
Zbór Chrześcijański w RP
Urząd Apostolski Jezusa Chrystusa
Wspólnota Kościołów Chrystusowych
Stowarzyszenie Zborów Chrześcijan
Związek Badaczy Biblii w RP
Uczniowie Ducha Świętego
Kościół Zjednoczeniowy
Kościół Ewangeliczny Misja Łaski
Centrum Biblijne "Jezus Jest Panem"
Zbór w Wodzisławiu Śląskim
Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki
Zbór Stanowczych Chrześcijan w RP
Zbór Ewangeliczno-Baptystyczny

w Katowicach
Zbór Ewangelicznych Chrześcijan w Duchu Apostolskim
Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna
Misja "Centrum Służby Życia"
Inne
Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu
Islamskie Zgromadzenie AHL-UL-BAYT
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny
Buddyjska Wspólnota "Zen Kannon"
Misja Czaitanii
Polski Kościół Słowiański
Rodzimy Kościół Polski
Ruch Świadomości Babadżi - Haidakhandi Samaj, Polska
Stowarzyszenie Buddyjskie "Kandzeon"
Misja Buddyjska ? Trzy Schronienia w Polsce
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
Szkoła Zen Kwan Um w Polsce
Światowy Uniwersytet Duchowy "Brahma Kumaris" w Polsce
Zrzeszenie Wiary Rodzimej
Związek "Ajapa Yoga"
Związek Buddystów Zen "Bodhidharma"
Związek Buddyjski "Zen Rinzai" w RP
Zakon Braci Zjednoczenia Energetycznego


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy