profil

Genetyka zadania.

drukuj
satysfakcja 24 % 98 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zadanie 1
Włosy rude są u człowieka cechą recesywną. Wybierz możliwe genotypy rodziców, których wszystkie dzieci w pokoleniu f1 mają włosy rude. Uzasadnij wybór rozwiązaniem wybranej krzyżówki.
a) aa Aa
b) aa AA
c) Aa AA
d) aa aa
e) AA AA
f) Brak poprawnej odpowiedzi

Zadanie 2
Scharakteryzowano świnkę morską o sierści czarnej (heterozygota) ze świnką o sierści czarej (heterozygota)
a) określ genotyp świnek morskich i potomstwa wiedząc, że cechami dominującymi są czarny kolor sierści
b) określ fenotyp zwierząt potomnych oraz stosunek fenotypu

Zadanie 3
Omów co oznaczają geny superesorowe?

Antyonkogen, inaczej gen supresorowy - gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej (geny bramkowe), bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (geny opiekuńcze).

Zadanie 4
Dokończ zdanie:

Tomasz Morgan w latach 20 XX wieku na podstawie badań genetycznych sformułował chromosomowo ? genową teorię dziedziczności, będącą uzupełnieniem i rozszerzeniem koncepcji Mendla. Obiektem badań była muszka owocowa.
Mnoży się ona szybko, wskazuje dużą zmienność, ma niewielką ilość chromosomów 2n= 8 Z czego 3 pary są autosomami, takie same u samicy i u samca, oraz parę chromosomów płciowych inną u kobiety (XX) i u mężczyzny (XY).

Zadanie 5
Wypisz 3 nazwiska, które twoim zdaniem miały ogromny wpływ w rozwoju genetyki. Uzasadnij dlaczego?

? 1859 Karol Darwin publikuje O powstawaniu gatunków.
Dzięki niemu mamy wiele różnych gatunków zwierząt, gadów, ssaków i nie tylko. Nasza przyroda dzięki temu jest urozmaicona.
? 1913 pierwsza mapa genowa ukazuje geny ułożone liniowo na chromosomie - Alfred H. Sturtevant i Thomas Morgan.
Dzięki temu możemy rozróżnić organizacje genów, jak są one ułożone.
? 1961 odkrycie zasad kodu genetycznego przez Holley'a, Khoranę i Nirenberga.
Odkrycie to pozwala nam odczytać informacje genetyczną zawartą w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (1) Brak komentarzy
19.10.2011 (20:34)

Nie wystarczające i brak odpowiedzi !!!

Rozkład materiału