profil

Średniowiecze historia- ściąga do 2 klasy

drukuj
satysfakcja 67 % 18 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Średniowiecze w Europie: -V w.n.e.(476r.) 1)upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego (zachodniego cesarstwa rzymskiego);2)podbicie Rzymu przez plemiona germańskie; -XVw.n.e.(1440) 1)wynalezienie druku przez Gutenberga; 2)1453r upadek Bizancjum(Konstantynopol); 3)1492-odkrycie ameryki; Średniowiecze w Polsce: -Xw.n.e. 1)966-chrzest Polski (Mieszko 1); -XVIw.n.e. 1)1543-wydanie drukiem dzieła „o obrotach sfer niebieskich”(Mikołaj Kopernik).UNIWERSALIZM- dążenie do ogarnięcia całości, do objęcia jakąś działalnością wszystkich ludzi; powszechność. UNIWERSALIZM ŚREDNIOWIECZNY-1)jednolitość kultury; jedność europy pod względem kulturalnym; 2)j. łaciński (liqua latina) jako j. uniwersalny; 3)religia chrześcijańska, światopogląd chrześcijański; 4)uniwersalne wzorce i normy postępowania. TEOCENTRYZM- 1)pogląd uznający boga za najwyższa wartość, czyniący go środkiem dążeń człowieka i społeczeństwa, będąc podstawa światopoglądu religijnego; 2)przekonanie ze bóg jest przyczyna, ośrodkiem i celem wszystkiego; 3)człowiek i jego świat podporządkowany jest bogu, „Ad majorem dei gloriam”-„wszystko ku większej chwale boga”. AUGUSTYNIZM-(SW.AUGUSTYN); 1)nawiązał do filozofii platona;2)świat dzieli na dwie sfery: materialna i duchowa; człowiek jest dusza uwieziona w ciele;3)wszystko, co istnieje powstało dzięki miłości bozej;4)poznajemy przez miłość oraz intuicje a także dzięki oświeceniu przez boga (iluminacji);5)wszystko, co stworzył bóg jest dobre stad zło nie istnieje-jest miłością; człowiek jest wolny. może wiec odwrócić Sie od dobra i skierować ku miłości, czyli zło wynika z wolności ludzkiej;6)miłość to uniwersalna siła, która sprawia ze wszystko dąży do boga;7)dzieje ludzkości to walka dwóch państw: państwa bożego, które zaludniają ludzie cnotliwi, przeznaczeni do zbawienia i państwa ziemskie, składające się z grzeszników, na których oczekują piekielne otchlanie;8)najważniejsze dzieła: wyznania państwie bożym. TOMIZM(SW TOMASZ)1)nawiązał do filozofii Arystotelesa;2)wszystko, co jest składa się z materii i formy ciało to część materialna człowieka dusza zaś to jego forma, czyli człowiek to połączenie duszy i ciała a nie sama dusza;3)człowiek poznaje dzięki rozumowi lub przez wiarę; te dwa porządki poznania nie sa sprzeczne, lecz uzupełniają się nawzajem, rozum może pojąć wszystko-nawet boga;4)wszystko, co istnieje jest hierarchicznie uporządkowane;5)najważniejsze dzieło: suma teologiczna gromadząca cala średniowieczną wiedze o bogu, człowieku i świecie. MISTERIA-sceniczne obrazy religijne ze S.T. i N.T., pierwsze wystawienie po łacinie w kościołach (dialogi wielkopostne, wielkanocne, widowiska pasyjne, dialogi o rodzeniu pańskim). MORALITETY- zbliżone do misteriów o charakterze dydaktycznym; przeważnie alegoryczne utwory sceniczne; występuje w nich człowiek jako przedmiot walki cnot i występków (dobro i zło)-materiał brany z biblii podana legend.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
17.1.2010 (19:06)

Chansons de Geste and Chansons de Antiga

Typ pracy