profil

Czy warto było rozpoczynać powstanie warszawskie?

drukuj
satysfakcja 60 % 97 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

POWSTANIE WARSZAWSKIE- CZY WARTO BYŁO JE ROZPOCZYNAĆ?- MOJE REFLEKSJE NA TEN TEMAT.
Powstanie Warszawskie trwało od 1 sierpnia 1944 roku do 2 października 1944 roku. było próbą wyzwolenia Warszawy spod władzy okupanta. Polacy nie byli dobrze przygotowani na to powstanie (brakowało przede wszystkim broni), liczyli jednak na pomoc, która miała nadejść w ciągu tygodnia, ze strony Rosjan. Pomoc jednak nie nadeszła, a powstanie zaplanowane na trzy dni, trwało dwa miesiące. Wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego miało też to, że sądzono, iż opanowanie Warszawy przez Armię Krajową przed wkroczeniem oddziałów Armii Czerwonej umożliwi objęcie władzy przez Polaków, co uniemożliwiłoby Stalinowi narzucenie Polsce rządów komunistycznych. Powstanie jednak upadło. Podczas walk zginęło około 150 tysięcy osób, głównie ludzi młodych. Powstanie Warszawskie było jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń drugiej wojny światowej.
W tej pracy rozważać będę czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć i czy warto było je organizować. Nie są to pytania, na które można łatwo i jednoznacznie odpowiedzieć.
Nigdy nie walczyłam na żadnej wojnie (mam nadzieję, że nigdy nie będzie mi i innym to dane), nigdy nie maiłam w ręce nawet karabinu, więc może nie umiem w pełni zrozumieć tamtych ludzi, ale staram się i myślę, że dobrze się stał, że decyzja o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego została podjęta.
Historyczne znaczenie powstania lepiej jest widać dziś z perspektywy czasu. Są jednak ludzie, którzy twierdzą, że Powstanie Warszawskie nie powinno mieć w ogóle miejsca. Jednak nie wiemy czy gdyby Powstanie Warszawskie nie wybuchło, to czy teraz cieszylibyśmy się wolnością. Chęć ratowania ojczyzny zmuszała ludzi do podjęcia takiej właśnie decyzji. Zapewne nie była ona łatwa, ale nie można było tkwić w martwym punkcie i czekać na dalszy, nie koniecznie korzystny dla Warszawy rozwój wydarzeń, zwłaszcza, że Armia Czerwona obiecywała swą pomoc. Johann Herder (1744-1803)- pisarz i filozof powiedział: ?MUSIMY CHCIEĆ, MUSIMY DO CZEGOŚ DĄŻYĆ, CHOCIAŻ NIGDY NIE UJRZYMY DOJRZAŁEGO OWOCU NASZYCH TRUDÓW ANI NIE DOWEIMY SIĘ Z CAŁYCH NASZYCH DZIEJÓW O REZULTACIE LUDZKICH DĄŻEŃ?. Czyż nie jest prawdą, że ci ludzie chcieli i dążyli do wyznaczonego sobie celu: wolnej Warszawy, wolnej Polski i Polaków? Niestety nie było im dane przekonać się czy to, co zrobili przyniosło jakiś pozytywny skutek. Mimo, że Powstanie Warszawskie upadło wierzę, że to m.in. dzięki temu zrywowi dziś jesteśmy wolni od władzy okupanta.
W Powstaniu Warszawskim zginęło wielu ludzi: żołnierzy i cywilów, młodych i starych, kobiet i mężczyzn. Pomimo upływu 64 lat od tamtych sierpniowych dni wielu ludzi w dalszym ciągu zadaje sobie pytanie: Czy naprawdę musiało wtedy zginąć tak wielu ludzi? Widocznie tak musiało być, widocznie to właśnie było potrzebne do odzyskania wolności.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
24.2.2009 (19:36)

Choć to z perspektywy czasu jest dla nas oczywiste, że polacy nie powinni byli dopuścic do powstania zrywu, jednak to dobrze, że są jeszcze ludzie któży utożsamiają się z ojczyzną...ja też do nich należe i uważam, że to bardzo dobra praca tylko następnym razem autor powinien unikać powtóżeń, co w tej pracy jest obecne:P

Historia powszechna