profil

Jak założyć stowarzyszenie ? Dokładny proces.

drukuj
satysfakcja 90 % 195 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Stowarzyszenie zarejestrowane musi powołać co najmniej 15 osób, które ?uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski?.

Z praktycznego punktu widzenia warto zaznaczyć, że wstępny projekt dobrze jest przygotować wcześniej (czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego) i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia.
STATUT musi zawierać takie podstawowe informacje o stowarzyszeniu, jak (art. 10):
a. nazwę (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji itp.),
b. teren działania i siedzibę,
c. cele i sposoby ich realizacji,
d. sposób nabycia / przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków,
e. władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady działania: Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej),
f. sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał,
g. sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,
h. zasady wprowadzania zmian w statucie,
i. sposób rozwiązania się stowarzyszenia


1. ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE
Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego.
Najpierw ustalamy termin zebrania oraz miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi wziąć udział co najmniej piętnaście osób ? tym samym staną się one członkami założycielami naszego stowarzyszenia.
Warto też wcześniej znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie.

Oprócz projektu statutu trzeba przygotować wcześniej następujące dokumenty:

A. Listę członków założycieli z danymi
LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ...
(PRZYKŁADOWY WZÓR)
My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie .........................., z siedzibą w .......................... przy ul. ..............................., obecni na zebraniu w dniu ..................... 2001 r., świadomi odpowiedzialności prawnej ? oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach:

Imię i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania Nr dowodu osobistego Własnoręczny
podpis
Ulica Kod miasto
1. Jan Kowalski Warszawa, 03.01.1970 Haha 8/9 02-784 Wrocław DB 0000000
2. ?
15.

Na tym kończy się zebranie założycielskie. Komitet Założycielski, który bierze na siebie formalności związane z rejestracją, musi teraz skompletować wymagane dokumenty i załączniki.

2. POSTĘPOWANIE REJESTROWE W SĄDZIE

Od dnia 1 stycznia 2001 r.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy


Zadania z Wiedza o społeczeństwii
bozena780 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt Dzisiaj 06:19

Temat mojej pracy :Opracować projekt akcji promocyjnej mojego przedsiebiorstwa

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Rose970 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.12.2014 (21:17)

Hej potrzebuje waszej pomocy  mam napisać pracę kontrolną i potrzebuję waszej pomocy  praca potrzebna mi jest na wczoraj. "Istota...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

aife0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 25 pkt 19.12.2014 (16:20)

Plusy i minusy własnej działalności gospodarczej - z góry dziękuję za pomoc.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 20 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

21220000 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 50 pkt 18.12.2014 (20:04)

Muszę przygotowac notatkę o artykule z jakiegoś tygodnika opinii. Na dzisiaj!!!!

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Yume33320 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 100 pkt 17.12.2014 (18:40)

Pan Janusz jest taksówkarzem w niewielkim mieście K. Rada Miejska w K. podjęła ostatnio uchwałę w  sprawie osobowego transportu prywatnego w...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.