profil

Środki stylistyczne

drukuj
satysfakcja 46 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Aforyzm: zwięzła, lapidarna, przeważnie jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący i błyskotliwy.
Antonim: przeciwieństwo
Alegoria: podstawienie pojęć oderwanych pod obraz o znaczeniu przenośnym, symboliczny motyw, jednoznacznie określony i ustalony konwencjonalnie.
Aluzja literacka: w tekście literackim nawiązanie, odwołanie się do innego tekstu, stylu, zjawiska za pomocą określonych sygnałów, rozpoznawalnych dla odbiorcy.
Anafora: celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi. Np. Szybko zbudź się, szybko wstawaj.
Animizacja: ożywienie, literacki środek stylistyczny polegający na nadaniu przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych, np. morze ryczy, chmura goni chmurę.
Antropomorfizacja: zabieg językowy, polegający na nadawaniu przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom cech ludzkich. Przykłady: "kot spojrzał na mnie z wyrzutem", "wieczorem oziębiło się, ale kamień był przyjaźnie nagrzany", Istotne jest przy tym to, że kot dalej jest kotem, a kamień kamieniem.
Antyteza: zestawienie w jedną całość treściową dwóch przeciwstawnych określeń. Służy zwiększeniu ekspresji wypowiedzi. np. pełno nas a jakoby nikogo nie było; ciemno żeby świeciła gwiazda
Apostrofa: bezpośredni, patetyczny zwrot do osoby
Archaizm: wyraz, konstrukcja składniowa lub związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia
Epifora: powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi. Np: Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.
Epitet: wyraz określający rzeczownik: "wieczna miłość", "piękny widok" ,"mały człowiek"
Epitet stały: tzn. określenie zawsze odnoszone do tego samego zjawiska. Ten rodzaj epitetu występował przede wszystkim w poezji antycznej (np."szybkonogi Achilles").
Eufemizm: wyraz lub peryfraza zastępująca słowo lub zwrot, które ze względu na tabu kulturowe czy religijne, na zabobon, na cenzurę lub autocenzurę, np. odszedł, zasnął w Panu zamiast umarł; jesień życia, trzeci wiek zamiast starość, puszysty zamiast gruby, kobieta lekkich obyczajów, córa Koryntu zamiast prostytutka, mija się z prawdą zamiast kłamie
Eufonia: jest to przyjemny brzmieniowo ton wypowiedzi. W poezji harmonijny dobór dźwięków. Celem eufonii jest sprawienie, by utwór pięknie brzmiał przez m.in. celowe powtarzanie tych samych głosek w bliskim sąsiedztwie np. "Ty, co Rzym wpośród Rzyma chcąc baczyć pielgrzymie,/ a wżdy baczyć nie możesz w samym Rzyma Rzymie,/ patrzaj na okrąg murów i w rum obrócone (...)",powtarzanie się tych samych głosek lub zespołów głoskowych na początku kolejnych wyrazów tworzących wers, np.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: środki_stylistyczne.doc
Komentarze (1) Brak komentarzy
2.12.2008 (18:26)

Cienkie wymieszane strasznie

Gramatyka i formy wypowiedzi