profil

Japonia - państwo XIX wieku

drukuj
satysfakcja 72 % 39 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W ciągu niespełna pół wieku Japonia z państwa znajdującego się w całkowitej izolacji od świata zmieniła się w naród o silnej pozycji międzynarodowej. Podczas niezwykle długiego odizolowania Japonia miała blokowane porty, co wiązało się z zamknięciem kontaktów handlowych, a także obce kraje nie miały wpływu na jej kulturę. Jak wiele innych krajów Japonia nie znalazła się w zależności kolonialnej. Utrudnieniami była: kultura i religia ? szintoizm, własny język oraz wyspiarskie położenie, a to znacznie utrudniało kolonizację. Przed reformami jakie zostały wprowadzone, w państwie funkcjonował feudalny układ rządów. Mimo że w Japonii formalnym władcą był cesarz, odsunięto go od władzy. Natomiast państwem rządził szogun czyli naczelny wódz armii Japońskiej sprawujący faktyczną władzę w kraju rządzonym nominalnie przez cesarza. Cywilizacja japońska dostrzegała boską władzę cesarską, czego nakazywały ściśle przestrzegane obrzędy i obyczaje. Ważną rolę odgrywała tutaj edukacja. Ogromna część społeczeństwa była wykształcona, w połowie XIX wieku aż 40% ludności umiało czytać. W odróżnieniu od innych państw Dalekiego Wschodu poświęcano tutaj wiele uwagi nauczaniu. Wielu inteligentnych Japończyków zdawało sobie sprawę ze złej sytuacji w państwie i widziała jej przyczyny, dlatego dążono do reform, które poprawiłyby położenie Japonii.
Jedną z pierwszych zmian wprowadzonych w życie było odblokowanie portów. W lipcu 1853 do zatoki Uraga wpłynął komodor Mathew Galbraith Perry, który przybył na tereny państwa wschodnio-azjatyckiego w imieniu USA. Władze Stanów Zjednoczonych zażądały od narodu japońskiego nawiązania stosunków handlowych. Japończycy obawiając się amerykańskiego ataku, otworzyli dwa porty dla handlu ze Stanami Zjednoczonymi (1854 r.). Następnie zawarto traktaty handlowe z innymi mocarstwami takimi jak: Francja, Wielka Brytania, Portugalia, Holandia i Rosja. W związku z tym Japonia została zmuszona do otwarcia się na świat. Wtargnięcie obcych spowodowało przełom, gdyż Japończycy zrozumieli potrzebę wzmocnienia pozycji państwa. Poznanie kultury europejskiej zachęciło wykształconych Japończyków do unowocześnienie swego państwa i wprowadzenia reform. Część z nich widziała opóźnienia w rozwoju gospodarczym swego narodu w stosunku do innych państw. Aby je przerwać w porozumieniu z cesarzem zawiązali spisek. W styczniu 1868 procesarscy powstańcy zdobyli pałac w Edo, zmuszając do zrzeczenia się rządów ostatniego szoguna - Yoshinobu Tokugawę. Wtedy obalono władzę szoguna i przywrócono bezpośrednie rządy cesarza. W tym czasie w Japonii nastąpiła stopniowa europeizacja. Zaczęto stosować nowe osiągnięcia techniczne i naukowe sprowadzone z tamtych stron. Japończycy nie zapomnieli jednak o pielęgnowaniu tradycji i kultury. Dalej szintoizm odgrywał równie wielką rolę jak przed zmianami.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Historia powszechna