profil

Pola i obwody figur płaskich.

drukuj
satysfakcja 34 % 345 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pola i obwody figur płaskich:

Obwód we wzorach oznaczamy: ,,ob.?? . Zaś pole będzie zapisywanie tak : P = ?. .

KWADRAT-
Ob. = 4*a

gdzie: a ? bok kwadratu

Wzór na obwód jest najprostszym wzorem do wytłumaczenia. Kwadrat ma 4 boki równej długości, dlatego mnożymy a przez 4. ,,a?? jak zostało już wytłumaczone jest w tym wzorze
niewiadomą przedstawiającą bok kwadratu. Dlaczego nie ,,b??? Może być i ,,z??. Ważne, żeby
była jedna literka. Choć zawsze lepiej, mając na uwadze swoje oceny z matematyki, używać
niewiadomej ,,a??. Nie znamy od góry długości boku, a przyjmować z góry określonej wartości nie możemy, przez co zmuszeni jesteśmy zapisać ją symbolem, który nie będzie narzucał mu długości.

P = a2 = a*a

gdzie: a ? bok kwadratu

Niewiadoma ,,a?? pełni w tym wzorze tą samą funkcję, co w tamtym. Tutaj w tym wzorze warto zauważyć, że równy drugiemu wzorowi. W zadaniach geometrycznych przy obliczaniu
pola takiej figury, można długość boku podnieść do kwadratu, lub pomnożyć przez siebie długości dwóch dowolnych jego boków.
Pole kwadratu, jak i innych figur podajemy w jednostkach kwadratowych. Jednostki kwadratowe to: mm2, cm2, dm2, m2, km2, a i ha.
,,A?? oznacza ar ? wynosi on 100 metrów kwadratowych.
,,Ha?? oznacza hektar ? wynosi on 10 000 metrów kwadratowych i 100 arów.
Akr wynosi 4094 metry kwadratowe ? tyle podobno anglosaskie woły mogły przeciętnie pola zaorać.

Jak ustalili wzór kwadratu? Nie znając długości boków? Otóż wyobraźmy sobie, że jest zbudowany z setek mniejszych kwadracików o umownym polu równym ? 1 centymetr kwadratowy. Jak policzysz liczbę kwadracików? Mnożąc ich ilość przez liczbę szeregów.
Tak samo postępujemy teraz z kwadratem.

PROSTOKĄT-
Ob. = 2a 2b

gdzie: a,b ? boki prostokąta

,,A?? oznacza długość krótszego boku, a ,,b?? długość dłuższego boku prostokąta.
Albo na odwrót. ,,B?? ? krótszy, a ,,A??- dłuższy.
Dlaczego są ,,2?? przed niewiadomymi? Dlatego, że nasz prostokącik, którego pole przyszło
nam liczyć, ma po dwa przeciwległe boki równej długości.

P = a*b

gdzie: a,b ? boki prostokąta.
Niewiadome znowu oznaczają to samo co w poprzednim wzorze.
Potwierdzić ten wzór możecie przez ,,Potwierdź to sam??, a konkretnie wyjaśnienie jest takie samo co w kwadracie.

TRÓJKĄT-

Ob. = a b c lub 3*a lub 2*a b

gdzie: a,b,c ? boki trójkąta.

Powalające wzory na obwód, nieprawdaż? Zacznijmy od pierwszego wzoru.
Dotyczy on trójkąta o 3 różnych bokach. Jest to trójkąt róznoboczny.
Drugi wzór dotyczy trójkąta równobocznego, czyli o bokach równej długości.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
17.3.2011 (15:40)

dużo brakuje:(

17.3.2011 (15:39)

Słaboo:P

17.1.2011 (18:28)

Słaboooo ;((
Logika nie podciągnięta

Rozkład materiału