profil

Dokonaj analizy sposobów finansowania partii politycznych w Polsce. Wskaż po trzy zalety i wady istniejącego systemu. Wyraź opinie czy należy to zmienić. Uzasadnij ją, podając, co najmniej trzy argumenty. Wykorzystaj dwa materiały zamieszczone w

drukuj
satysfakcja 65 % 34 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Partia polityczna to organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
Źródła finansowania partii politycznych w Polsce są jawne. Majątek partii powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów z majątku oraz z dotacji i subwencji.
Partia nie może przeprowadzać zbiórek publicznych ani prowadzić działalności gospodarczej, jednak za takową nie uważa się sprzedaży przez partię publikacji z nią związanych i przedmiotów ją symbolizujących.
Wyróżniamy trzy różne formy finansowania partii politycznych miedzy innymi
finansowanie z budżetu państwa, dochody uzyskiwane przez partię z własnej działalności i majątku oraz świadczenia od osób prywatnych, prawnych oraz grup interesów. Istniejący system finansowania partii nie jest idealny. Wady tego systemu to:
- jeżeli partia nie uzyska 3% poparcia nie dostaje dofinansowania z budżetu państwa.
- nowo powstała partia wchodząca właśnie na scenę polityczną nie ma szans uzyskać pieniędzy na swoja działalności.
- co za tym idzie nie tworzą się nowe partie gdyż nie mogą się rozwijać nie mając wystarczającego poparcia wśród wyborców.
Zalety tego systemu:
- jasne przepisy dotyczące dofinansowania
- dana partia dostaje tyle pieniędzy ile zdobyła procent poparcia wśród wyborców
-dana partia nie uzależnia się od swoich dobroczyńców, sponsorów osób indywidualnych.
Obecna sytuacja nie jest korzystna dla nowych partii politycznych. Dlatego uważam, że niektóre artykuły z ustawy o finansowaniu partii powinny zostać zmienione. Partia by mogły zaistnieć na scenę politycznej potrzebuję poparcia wyborców możliwe jest to tylko a wtedy, gdy przeprowadzą drogą kampanie wyborczą. Partie mogą być dofinansowane ze składek członkowskich, darowizn, spodków. Dlatego możliwe powinno być uzyskiwanie większej sumy pieniędzy od osób indywidualnych, dzięki czemu nowe partie dostaną pieniądze na start, rozwój i wylansowanie swojego wizerunku, przekazanie swoich postulatów.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
14.12.2008 (20:37)

Praca jest w połowie nie ma w ogóle podanych zalet i wad. Odwołania do materiałów też nie ma. Poza tym praca bardzo lakoniczna.

Typ pracy