profil

satysfakcja 94 % 16 głosów

Pytania i odpowiedzi na egzamin z pedagogiki pracy

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

1. Podaj definicję pedagogiki pracy. - subdyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji człowiek ? wychowanie - praca. Zajmuje się problemami wychowania przez pracę, poradnictwem i doradztwem zawodowym oraz ustawiczną edukacją dorosłych. 2. Wymień perspektywy rozwoju pedagogiki pracy. - należy odnosić pedagogikę pracy do historii - zmienność kwalifikacji wynikająca z historii - kształcenie bardziej wąsko profilowe - przemiany ustrojowe, gospodarcze, edukacyjne - tendencja rozwoju i technologii - poddawanie analizie pracę zawodową w kontekście doradztwa zawodowego - edukacja dorosłych - badanie relacji między kształceniem pozawodowym a zawodowym - kształcenie nauczycieli edukacji zawodowej - myślenie o humanizacji pracy - obejmowanie badaniami uczelni wyższych 3. Przedstaw problemy badawcze pedagogiki pracy. - cele kształcenia zawodowego- powiązane z kulturą, gospodarką - zawodoznawstwo- wyodrębnienie się zawodów i specjalności - zagadnienie wychowania- wychowanie ucznia, dobrego pracownika - analiza i opracowania metodyczne ? przebieg doskonalenia zawodowego, w jaki sposób można się doskonalić zawodowo - orientacja zawodowa ? wskazanie zainteresowań i możliwości człowieka z powiązaniem rynku pracy - dokształcanie i doskonalenie zawodowe - organizacja kierownictwa - pedeutologia- nauka o zasadach bycia nauczycielem 4. Podaj definicję pracy wg Stefana Klonowicza Wszelka działalność człowieka odbywająca się w ścisłym powiązaniu z oddziaływaniem czynników środowiska zewnętrznego prowadząca do zaspokojenia potrzeb ludzkich i wytworzenia dóbr materialnych i duchowych, zapewniających wykonawcy określoną pozycję społeczną i ekonomiczną. 5. Przedstaw aspekty pracy ludzkiej. - filozoficzny- praca jako wartość - fizjologiczno- psychologiczny - ekonomiczny - społeczny - moralny- moralna powinność pracy, musi się utrzymać rodzinę - wychowawczy- tzw. wychowanie przez prace 2. Podaj definicję zawodu wg Jana Szczepańskiego. - zawód to wewnętrznie spójny system czynności stanowiących dla jednostki źródło utrzymania i określających jego pozycję społeczną - stałe wykonywanie pewnych czynności bez względu na kwalifikacje - to populacja tych, którzy wykonują pewne czynności 3. Przedstaw podział pracowników ze względu na ich kwalifikacje. - pracownicy bez kwalifikacji - przyuczeni do zawodu - pracownicy wykwalifikowani: pracownicy zasadniczy, pracownicy średni, pracownicy wyżsi - pracownicy wysoko wykwalifikowani 4. Wyjaśnij pojęcia: orientacja zawodowa, orientacja szkolna, orientacja szkolna i zawodowa, preorientacja zawodowa, - orientacja zawodowa ? ogół, całokształt zabiegów wychowawczych, które mają pomóc jednostce w określonym wyborze zawodu - orientacja szkolna- przygotowanie młodego człowieka do wyboru decyzji szkoły, prowadzącej do uzyskania zawodu - orientacja szkolna i zawodowa ? prowadzenie i kierowanie rozwojem ucznia tak, aby doszedł do samodzielnego wyboru kariery zawodowej - preorientacja zawodowa ? wszystkie czynności wykonywane przez nauczycieli, rodziców, do 10 roku życia człowieka 5.

Autor anqe86
Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.