profil

Sakramenty Święte - referat

drukuj
satysfakcja 69 % 163 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Sakramenty święte są to znaki widzialne, przez które Jezus Chrystus daje łaskę jednoczącą każdego człowieka z Bogiem.

Chrzest święty - Pierwszym sakramentem, z którym styka się każdy katolik jest sakrament chrztu świętego. Każde dziecko rodzi się obarczone grzechem pierworodnym i właśnie sakrament chrztu świętego stanowi symboliczne wyzwolenie duszy z grzechu i ponowne narodzenie w wierze. Samo słowo ?chrzest? oznacza ?zanurzenie? - dosłownie w wodzie (dawniej świętej rzeki Jordan) i przenośnie - w chrześcijańskiej wierze i obcowaniu z Bogiem. Sakrament chrztu świętego może być udzielany niezależnie od wieku, ale najczęściej chrzci się niemowlęta i małe dzieci, aby jak najszybciej zniwelować groźbę, jaką niesie ze sobą grzech pierworodny.


Dla katolików jest to ważne wydarzenie, dlatego sakrament chrztu świętego stanowi okazję do dużej, rodzinnej uroczystości. Warto dodać, że chrztu udzielić może każdy człowiek ? szczególnie w przypadku zagrożenia życia dziecka, ważne jest jedynie, aby intencje chrzczącego były zgodne z ideą tego sakramentu. I jeszcze jedna informacja. Aby otrzymać sakrament chrztu świętego wystarczy zgoda tylko jednego z rodziców (opiekunów prawnych), jeśli tylko istnieje uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowywane w wierze katolickiej.


Sakrament pokuty i pojednania- Zarówno dobre, jak i złe czyny chrześcijanina dotyczą także całej społeczności wierzących. Każda wina jest jednocześnie wykroczeniem przeciw Bogu oraz przeciw Kościołowi - wspólnocie przez Niego założonej i uświęconej. Dlatego musi być ona wyznana wspólnocie Kościoła. Zgodnie z praktyką i nauką Kościoła dla przebaczenia ciężkiej winy konieczna jest spowiedź indywidualna. W imieniu Chrystusa i wspólnoty Kościoła kapłan przyjmuje wyznanie grzechów i w imieniu Boga udziela rozgrzeszenia. Znaczy to, że Bóg udziela przebaczenia przez posługę Kościoła. Otrzymanie rozgrzeszenia w sakramencie pokuty wymaga - jak każde przebaczenie - żalu za grzechy oraz postanowienia i woli naprawienia zła.

Sakrament pokuty jest wyjściem Boga w stronę człowieka, jest przebaczeniem przede wszystkim grzechu ciężkiego. Kto odłączył się od wspólnoty eucharystycznej, ten znajduje w tym sakramencie pojednanie z Bogiem i z Kościołem. Może znowu uczestniczyć w ofierze Chrystusa - mszy świętej, i przystępować do Stołu Pańskiego. Swą wiarę w przebaczającą miłość Boga okazuje grzesznikowi wspólnota wierzących, wychodząc mu zawsze naprzeciw z pojednaniem i otuchą. Sakrament pokuty jest znakiem, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka, lecz zawsze otwiera przed nim drogę powrotu (Mt 18, 18; J 20, 20-23). Co więcej - pozostaje przy nim nawet wtedy gdy człowiek od Niego się odwraca. W sakramencie tym Pan Bóg nie tylko wielkodusznie przebacza człowiekowi winy, lecz przekreśla je raz na zawsze.

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (1) Brak komentarzy
13.5.2009 (14:59)

super. wlasnie tego szukalam. dzieki ;)

Zakres materiału