profil

Edukacja zdrowotna - co to jest zdrowie?

drukuj
satysfakcja 61 % 122 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Co to jest zdrowie? Modele zdrowia:
-biomedyczny
-socjomedyczny
-socjoekologiczny
-psychologiczny
-patogenetyczna koncepcja zdrowia
-salutogenetyczna koncepcja zdrowia
Holistyczne ujęcie zdrowia wg Woynarskiej:-to nie tylko brak choroby i niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego.
W jego obrębie wyróżnia się następujące wymiary zdrowia:
-zdrowie fizyczne-prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów
-zdrowie psychiczne-a w jego obrębie:
*zdrowie emocjonalne-zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją
*zdrowie umysłowe-zdolność do logicnego, jasnego myślenia
-zdrowie społeczne-zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi
-zdrowie duchowe-u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobiste ?credo?, zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi
Definicja zdrowia wg WHO
Samopoczucie- Psyche(wymiar psychiczny)- Soma(wymiar fizyczny)- Polis(wymiar społeczny)
1. Model zdrowia ?albo-albo?-polis albo soma albo psyche = zdrowie
2. Addetywny model zdrowia- polis soma psyche = zdrowie
3. Całościowy (holistyczny) statyczny model zdrowia (zdrowie się ma)

4. Całościowy (holistyczny) dynamiczny model zdrowia (zdrowie się osiąga, stale się ku niemu dąży)
SALUTOGENETYCZNE UJĘCIE ZDROWIA
zdrowie<----->choroba jako kontinuum
Pojęcie zdrowia:
-jako wartość-dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje cele i aspiracje oraz potrzeby osiągnięcia satysfakcji, a także zmieniać środowisko i radzić sobie z nim (wartość autoteliczna i instrumentalna)
-jako zasób (bogactwo)-gwarantuje rozwój społeczny i ekonomiczny , gdyż tylko zdrowe społeczeństwa mogą tworzyć dobra materialne i kulturowe, rozwijać się, tworzyć, osiągać odpowiednią jakość życia
-jako środek-do osiągania lepszej jakości życia
Wartość autoteliczna-wartość sama w sobie np. miłość, ojczyzna, wartość uroczysta
Zdrowie publiczne-to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużenia życia i promocji zdrowia przez zorganizowane wysiłki społeczeństwa.
Nowe zdrowie publiczne-jest całościowym podejściem do ochrony i promowania zdrowia jednostki i społeczności, opartym o wzajemne kompensujące się przedsięwzięciasłużb zapobiegawczych, zorientowanych na tworzenie warunków sanitarnych, środowiskowych oraz promujących zdrowie osób i zbiorowości, skoordynowanych z odpowiednimi świadczeniami zakładów opieki medycznej prowadzących leczenie, rehabilitację oraz opiekę długoterminową.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
7.11.2011 (15:44)

ZDROWIE stan organizmu prawidłowo odżywionego , o dobry samo poczuciu fizycznym i psychicznym .

22.2.2009 (19:06)

NIe chce mi sie tego pisac!!!!

Typ pracy