profil

satysfakcja 63 % 109 głosów

Edukacja zdrowotna - co to jest zdrowie?

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Co to jest zdrowie? Modele zdrowia: -biomedyczny -socjomedyczny -socjoekologiczny -psychologiczny -patogenetyczna koncepcja zdrowia -salutogenetyczna koncepcja zdrowia Holistyczne ujęcie zdrowia wg Woynarskiej:-to nie tylko brak choroby i niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. W jego obrębie wyróżnia się następujące wymiary zdrowia: -zdrowie fizyczne-prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów -zdrowie psychiczne-a w jego obrębie: *zdrowie emocjonalne-zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją *zdrowie umysłowe-zdolność do logicnego, jasnego myślenia -zdrowie społeczne-zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi -zdrowie duchowe-u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobiste ?credo?, zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi Definicja zdrowia wg WHO Samopoczucie- Psyche(wymiar psychiczny)- Soma(wymiar fizyczny)- Polis(wymiar społeczny) 1. Model zdrowia ?albo-albo?-polis albo soma albo psyche = zdrowie 2. Addetywny model zdrowia- polis soma psyche = zdrowie 3. Całościowy (holistyczny) statyczny model zdrowia (zdrowie się ma) 4. Całościowy (holistyczny) dynamiczny model zdrowia (zdrowie się osiąga, stale się ku niemu dąży) SALUTOGENETYCZNE UJĘCIE ZDROWIA zdrowie<----->choroba jako kontinuum Pojęcie zdrowia: -jako wartość-dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje cele i aspiracje oraz potrzeby osiągnięcia satysfakcji, a także zmieniać środowisko i radzić sobie z nim (wartość autoteliczna i instrumentalna) -jako zasób (bogactwo)-gwarantuje rozwój społeczny i ekonomiczny , gdyż tylko zdrowe społeczeństwa mogą tworzyć dobra materialne i kulturowe, rozwijać się, tworzyć, osiągać odpowiednią jakość życia -jako środek-do osiągania lepszej jakości życia Wartość autoteliczna-wartość sama w sobie np. miłość, ojczyzna, wartość uroczysta Zdrowie publiczne-to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużenia życia i promocji zdrowia przez zorganizowane wysiłki społeczeństwa. Nowe zdrowie publiczne-jest całościowym podejściem do ochrony i promowania zdrowia jednostki i społeczności, opartym o wzajemne kompensujące się przedsięwzięciasłużb zapobiegawczych, zorientowanych na tworzenie warunków sanitarnych, środowiskowych oraz promujących zdrowie osób i zbiorowości, skoordynowanych z odpowiednimi świadczeniami zakładów opieki medycznej prowadzących leczenie, rehabilitację oraz opiekę długoterminową. Kiedy mówimy o zdrowiu jako instrumencie do osiągnięcia czegoś mówimy o funkcjonalnej koncepcji zdrowia; charakterystyczne dla socjomedycznej koncepcji zdrowia jest to że mamy się o nie troszczyć.

Autor mar-jan_87
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy zobacz wszystkie
7.11.2011 (15:44)

ZDROWIE stan organizmu prawidłowo odżywionego , o dobry samo poczuciu fizycznym i psychicznym .

22.2.2009 (19:06)

@paulinka99887 NIe chce mi sie tego pisac!!!!

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.