profil

satysfakcja 49 % 167 głosów

Prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, pierwsi ludzie, epoki- ściąga

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Dzieje ludzkości dzielimy na: prahistoryczny(najdłuższy, trwający od źródeł pisanych) i historyczny. Periodyzacja - podział na ery, okresy, epoki i stulecia. (okresy XII w. Joachim z Fiore (Ojca, Syna, Ducha) Personalistyczny podział dziejów - p.n.e. i n.e. (V w. twórca - św. Augustyn, biskup Hippony) Proces rozwoju kultury matreialnej człowieka- wytwarzanie i stosowanie narzędzi Myślenie refleksyjne, przekazywanie doświadczeń pokoleniom, mowa, poczucie dobra i zła PREHISTORIA: -od 10 mln (pojawienie Hominidów) lub 130-160 tys. lat p.n.e. (pojawienie Homo sapiens sapiens) -do czwartego tys. p.n.e. (pojawienie sie pisma) Pismo- system umownych znaków służących do utrwalania lub zastępowania języka mówionego. ( kipu (Indiańskie) aroko (Murzyni)). STAROŻYTNOŚĆ: -od czwartego tys. p.n.e. a czwartą połową piątego wieku. Zakończenie: -293- reformy Dioklecjana -313- ogłoszenie edyktu mediolańskiego -370- pojawienie się Hunów w Europie; początek wędrówki ludów -395- śmierć cesarza Teodozjusza Wielkiego i podział cesarstwa na wsch. i zach. -476- odesłanie insygniów władzy z Rzymu do Konstantynopola; obalenie Romulusa Augusta -481- przejęcie władzy w państwie Franków przez Chlodwiga -527- objęcie rządów cesarskich w Bizancjum przez Justyniana Wielkiego -622- ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny -800- cesarska koronacja Karola Wielkiego ŚREDNIOWIECZE: -od IV poł. V w. do XV w. Zakończenie: -1270- śmierć Ludwika IX i ostatnia krucjata -1305 lub 1309- Klemens V papieżem, przeniesienie do Awinionu -1348- epidemia dżumy, zmniejszenie Europy o 1/3 -1450- druk, Europa, Jan Gutenberg -1453- upadek cesarstwa bizantyjskiego -1492- odkrycie Ameryki -1517- wystąpienie Marcina Lutra -1526- powstanie państwa Wielkiego Mongoła w Indiach OKRES WCZESNONOWOŻYTNY: -od XVI do XVIII (-1789- Wielka Rewolucja Francuska) OKRES NOWOŻYTNY: -od XVIII do poł. XX w. (-1918- zakończenie I wojny światowej) DZIEJE NAJNOWSZE: -po I wojnie. ŹRÓDŁA HISTORYCZNE Pisane: Niepisane -aktowe (dokumentacyjne, normatywne) notatki powstałe na użytek chwili -archeologiczne (wykopaliskowe) *notatki urzędowe, spisy inwentarza gospodarczego, sprawozdania szczątki naczyń, uzbrojenia, przedmiotów, ludzki i skodyfikowane prawa, edykty, unie, pakty -obiekty architektoniczne -epistolarne (listowe) -dzieła sztuki: obrazy, posągi, rzeźby,biżuteria -hagiograficzne (żywoty św.) św.Stanisława, Wojciecha -historiograficzne: *kroniki (Jana Długosza) *roczniki (Świętokrzyskie, Śląski) *Kazania (Piotra Skargi) *Pamiętniki (Z powstania Wa-wskiego) *Wspomnienia -biograficzne (żywoty cesarzy, monarchów) Powstanie Ziemi: 4,5 miliarda ery-okresy-epoki Antropogeneza- fazy rozwoju człowieka AUSTRALOPITEK: 5 mln, 125-150 cm, 380-700 cm3, dwunożny chód, wykonywał prymitywne narzędzia AFRYKA HOMO HABILIS: (człowiek uzdolniony) 2 mln (wąwóz Olduvai, TANZANIA) 125 cm, 560-700 cm3, dokładne przedmioty HOMO ERECTUS: (człowiek wyprostowany, Pitekantrop) 1,8-1,7 mln, 160-170 cm wzrostu, 1000-1200 cm3 obj. mózgu, dominacja nad zwierzętami, abstrakcyjne myślenie, posługiwanie się ogniem, udoskonalanie narzedzi, CAŁY ŚWIAT NEANDERTALCZYK: 300-200 tys. lat temu, 150-160 cm wzrostu, 1370-1560 cm3 obj. mózgu, mowa, ogień, osiadły tryb życia, wierzenia religijne, dominowały nad zwierzętami, abstrakcyjne myślenie HOMO SAPIENS SAPIENS: 60-50 tys. lat temu, 1490-1500 cm3, 170-190 cm, szczuplejszy, Cro-Mangon. PALEOLIT: st. ep. kamienia, 2,5 mln p.n.e. - XI tys. p.n.e. -łuk, obróbka kości, drewna, kamienia, krzemienia, rytnictwo, "lodówki", koczowali, kult lunarny, życia i płodności, figurki Wenus, świątynie, MEZOLIT: X tys. p.n.e. - VI tys. p.n.e. -koczowali, myślistwo, rybołustwo, zbieractwo, NEOLIT: IX tys. p.n.e. - III tys. p.n.e. Hodowla i rolnictwo, radło, pierwsze osady, administracja, sieci irrygacyjne, tkactwo, koszykarstwo, garncarstwo, handel, złoto, srebro, miedź, brąz, kulty: u myśliwych - paleolityczne, rolnicy - solarne (obserwacja czynników wpływających na żyzność gleby) uwielbienie Wielkiej Matki, demony, duchy, POLITEIZM, najstarsze osady: Jerycho (dolina Jordanu), Tell Halaf (Mezopotamia), Eridu (Irak, Eufrat), Catal Huyuk (Turcja) EPOKA BRĄZU: (90% miedzi i 10% cyny) III tys. p.n.e. - I tys. p.n.e. kopalinictwo, hutnictwo, koło, pismo, wóz na kołach, statek, idea megalityczna (Carnac w Bretanii, Stonehenge, groby korytarzowe, dolmenowe, galeriowe, skrzynkowe, o konstrukcji kamienno-ziemnej, menhirowych)


Autor Agu23
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
22.11.2011 (22:52)

sam jestes murzyn co najwyżej afrykanie rasisto pierdolony

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.