profil

Udział mieszkańców Śmigla i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919.

drukuj
satysfakcja 84 % 31 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Początek powstania w Śmiglu.
Z chwilą wybuchu powstania w Poznaniu, dn. 27 grudnia 1918 r. również w Śmiglu polscy patrioci wystąpili do czynu zbrojnego, do którego potajemnie przygotowywano się od kilku miesięcy. W końcu grudnia stanęła pod bronią cała kompania uzbrojonych żołnierzy. Strach i panika opanowała miejscowych Niemców. Zapasowy oddział 37 pułku piechoty niemieckiej opuścił w pośpiechu Śmigiel, wycofując się do Leszna. Część Niemców, zwłaszcza młodych, uszła w tym samym kierunku. Powstańcy przejęli władzę w mieście i powiecie śmigielskim. Pierwsza kompania śmigielska w sile 130 ludzi, pod dowództwem ppor. Józefa Łukomskiego ze Śmigla, wzięła udział w zwycięskiej potyczce powstańców pod Osieczną w dn. 11 stycznia 1919 r. Odtąd oddziały powstańców śmigielskich brały udział w walkach na froncie południowym.

Rekrutacja powstańców w Śmiglu i okolicach.
(...) Biuro Powiatowej Rady Ludowej zorganizowało przy Rynku w budynku Władysława Kruczkowskiego (obecnie Plac Rozstrzelanych 10). Tu też szewc Kazimierz Wojciechowski i stolarz Kazimierz Matuszewski wydawali pierwszą broń. Przed 3 stycznia kupiec Bronisław Steinmetz zbierał ochotników w uliczce przy piekarni Niemca Riessmana (obecnie ulica Kątna). Na zorganizowaną w godzinach wieczornych zbiórkę stawiło się około 30 ochotników. Z powodu słabej frekwencji postanowiono ponowić werbunek dnia następnego. Większość powstańców-ochotników zgłaszała się do biura Rady Ludowej. Wielu ochotników przybywało z okolicy. Rekrutację przeprowadzili przeważnie miejscowi księża. W Kluczewie 8 stycznia 1919 r. został zorganizowany wiec, na którym przemawiał ks. Stanisław Kulisiak – ówczesny wikariusz w Przemęcie. Zachęcał on miejscową ludność do wzięcia udziału w walce zbrojnej. Następnego już dnia, 18 ludzi z Kluczewa przybyło do Śmigla. Zostali oni uzbrojeni i zaaprowizowani u restauratora Teodora Olęderczyka (obecnie ulica Jagiellońska 5). W nocy z 9 na 10 stycznia 1919 r., ludzie ci brali w wyprawi do Osiecznej. Do biura werbunkowego przybyli też powstańcy z Bronikowa, którzy dowiedzieli się o walkach przypadkowo, a werbowani byli w czasie odbywającego się tam przedstawienia teatralnego. W biurze werbunkowym zgłosili się też 8 stycznia 1919 r. powstańcy z Sączkowa, których namówił Czesław Wróblewski. W połowie stycznia Straż Ludowa formuje pierwszy regularny oddział wojskowy, któremu Ksawery Speichert ufundował sztandar z napisem „I-sza Śmigielska Kompania Ochotnicza”.
Zgromadzeni powstańcy odbywali częste ćwiczenia z bronią. Przeprowadzane były one we wspomnianej już uliczce przy piekarni Riessmana oraz na „starej drodze” w kierunku Nietążkowa. W związku z tym, że okolice Śmigla były gęsto zamieszkałe przez kolonistów niemieckich zachodziła konieczność patrolowania dróg wiodących do miasta. Patrolowano ulice od strony Nowej Wsi, Poladowa, Krzycka, Leszna, Starego Bojanowa.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy