profil

Mikołaj Gomółka

drukuj
satysfakcja 81 % 320 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Mikolaj Gomólka

Mikołaj Gomółka urodził się ok. 1535 roku i zmarł ok. 1591. Był najsłynniejszym i najwybitniejszym polskim kompozytorem renesansu. Był także chórzystą i instrumentalistą na dworze króla Zygmunta Augusta. W 1566 roku powrócił do rodzinnego Sandomierza, gdzie sprawował funkcje sądownicze i administracyjne. W latach 80. XVI wieku był nadwornym muzykiem biskupa krakowskiego P. Myszkowskiego, któremu poświęcił wydane w 1580 roku Melodie na psałterz polski, do tekstu Psałterza Dawidowego w przekładzie J. Kochanowskiego. Około 1590 roku był muzykiem na dworze kanclerza J.Zamoyskiego.
Jedyne zachowane dzieło Gomółki, Melodie na psałterz polski, zawiera 150 utworów 4-głosowych, przeznaczonych do śpiewania domowego, o prostej konstrukcji, ilustracyjnych lub tanecznych w swym charakterze. Codziennie w południe można usłyszeć z wieży ratuszowej w Sandomierzu hejnał - jego autorstwa.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
11.12.2011 (12:31)

1590 jego syn Michał a nie on był na dworze j. zamojskiego

Typ pracy