profil

satysfakcja 69 % 229 głosów

Rodzaje PITów i inne deklaracje

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG * VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług. Składana do 25-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. * VAT-UE Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów. Składana do 25-ego dnia miesiąca następującego po kwartale 2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH * PIT-4 PIT-4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. W deklaracji należy podać liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika - deklaracji nie składa się. Składana do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki * PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację PIT-4R składają: - zakłady pracy; - gospodarstwa domowe zatrudniające osoby do pomocy (umowa aktywizacyjna); - podmioty wypłacające wynagrodzenia za działalność wykonywaną osobiście (w szczególności z umów zlecenia i umów o dzieło); - podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych (w tym praw autorskich); - komornicy sądowi lub podmioty nie będące następcą prawnym zakładu pracy, przejmujące jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy itd.; - inni płatnicy, w tym organy rentowe, np. wypłacający emerytury, renty. Składana do 31 stycznia za rok poprzedni. * PIT-5 Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Składana do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. * PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Informację roczną PIT-11 składają ci sami, co składali deklarację PIT-4R. PIT-11 należy przesłać do: - podatnika (pracownik, zatrudniony, zleceniobiorca, autor itp.), - urzędu skarbowego. Składana do 28 (lub 29) lutego za rok poprzedni. * PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Składana do 31 stycznia za rok poprzedni. * PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Autor 88.marta.w
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy zobacz wszystkie
6.2.2012 (13:18)

I love it!

21.4.2009 (12:52)

@majki44_91 łogien

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.