profil

Czasowniki nieregularne

drukuj
satysfakcja 75 % 4 głosy

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Arise – arose – arisen – powstawać
Awake – awoke – awaked/awoke – budzić (się)
Be – was – been – być
Bear – bore – born – rodzić
Beat – beat – beaten – bić
Become – became – become – stawać się
Begin – began – begun zaczynać się
Bend – bent – bent – zginać
Bind – bound – bound wiązać
Bite – bit – bitten – gryźć
Bleed – bled – bled – krwawić
Blow – blew – blown – wiać
Break – broke – broken – łamać
Breed – bred – bred - hodować
Bring – brought – brought – przynosić
Build – built – built - budować
burst – burst - burst – wybuchać
buy – bought – bought – kupować
cast – cast – cast – (roz)rzucać
catch – caught – caught - chwytać
choose – chose – chosen – wybierać
cling – clung – clung – przywierać
come – came – come – przychodzic
cost – cost – cost - kostować
creep – crept – crept – pełzać
cut – cut –cut – ciąć
deal – dealt – dealt – zajmować się
dig – dug – dug – kopać
do – did – done - robić
draw- drew- drawn - rysować
drink – drank- drunk – pić
drive – drove – driven – prowadzić pojazd
eat – ate – eaten - jeść
feel – felt – felt – czuć
fight – fought – fought – walczyć
find -found –found – znaleźć
flee – fled – fled - uciekać
fling – flung – flung - rzucać
fly – flew – flown – latać
forbid – forbade – forbidden – zabraniać
foresee – foresaw – foreseen – przewidywać
foretell – foretold – foretold - przepowiadać
forget – forgot – forgotten – zapomniać
forgive – forgave – forgiven – wybaczać
freeze – froze – frozen – zamarzać
get – got – got – dostać
give – gave - given – dawać
go – went – gone – isc
grind – ground – ground – mleć
grow – grew – grown – rosnąć
hang – hung – hung – wieszać
have – had – had – mieć
hear – heard – heard - słyszeć
hide – hid – hidden – ukrywać się
hit – hit – hit – uderzać
hold – held – held - trzymać
hurt – hurt – hurt – ranić
keep – kept – kept - trzymać
kneel – knelt – knelt - klęczeć
know – knew – know – wiedzieć

/> lay – laid – laid – kłaść
lead – led – led - prowadzić
leave – left – left – zostawić
lend – lent – lent – pożyczać (komus)
let – let – let – pozwalać
lie – lay – lain – leżeć
light – lit – lit – zapalać
lose – lost – lost – tracić
make – made – made – robić
mean – meant – meant – znaczyć
meet – met – met – spotykać
mistake – mistok – mistaken – pomylić
misunderstand – misunderstood – misunderstood – źle zrozumieć
oversleep – overslept – overslept – zaspać
overtake – overtook – overtaken – wyprzedzić
overthrow – overthrew – overthrown - obalić
pay – paid – paid – płacić
put – put – put – kłaść
read – read – read – czytać
ride – rode – riden – jechać
ring – rang – rung – dzwonić
rise – rose – risen – podnoscić się
run – ran – run – biec
say – said – said - powiedzieć
see- saw- seen – widzieć
seek – sought – sought – dązyć do
seel – sold – sold – sprzedawać
send – sent – sent – wysyłać
set – set – set – ustawiać
shake – shook – shaken – wstrząsać
shine – shone – shone – świecić
shoot – shot – shot – strzelać
show – showed – shown – pokazywać
shrink – shrank – shrunk – kurczyć się
shut – shut – shut – zamykać
sing – sang – sung – śpiewać
sit – sat – sat – siedzieć
sink – sank – sunk - tonąć
sleep – slept – slept – spać
slide – slid – slid – ślizgac się
sling – slung – slung – rzucac
sow – sowed – sown – siać
speak – spoke – spoken – mowic
spend – spent –spent – spędzać
spin – span – spun – oobracać się
spit – spat – spat – pluć
spread - - spread – spread – rozprzestrzeniac (się)
spring – sprang – sprung – skoczyć
stand – stood – stood – stać
seal – stole – stolen – kraść
stink – stank – stunk –cuchnąć
strew – strewed – strewn – rozsyoywać
strike – struck – struck – uderzać
string – strung – strung – nawlekać
strive – strove – striven – walczyć
swear – swore – sworn – przysięgać
sweep – swept – swept – zamaiatać
swell – swelled – swollen – puchnąć
swim – swam – swum – pływać
swing – swung – swung – wymachiwać
take – took – taken – brać
teach – taught – taught – uczyć
tear- tore – torn – rwać
tell- told – told – powiedzieć
think – thought – thought – myśleć
throw – threw – thrown – rzucać
thrust – thrust – thrust – pchnąć
tread – trod – trodden – deptać
undergo – underwent – undergone – przejść
understand – understood – understood – rozumieć
undertake – undertook – undertaken – podjąć
upset – upset – upset - przewrocić
wear – wore – worn – nosić
weave – wove woven – tkać
win – won –won – wygrać
wind – wound – wound – nakręcać
withdraw – withdrew – withdrawn – wycofać się
write – wrote – written - pisać


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy