profil

Sens i konieczność cotygodniowej niedzielnej Eucharystii

drukuj
satysfakcja 78 % 57 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Niedziela jest dniem zmartwychwstania, to nie tylko pamiątka wydarzenia, ale także jako świętowanie żywej obecności Zmartwychwstałego pośród wierzących. Jednakże aby właściwie przeżywać obecność Chrystusa ważnym jest by gromadząc się wyrażali w pełni tożsamość z Kościołem. Ponadto powinny stać się one „jednym” w Chrystusie. Ta jedność staje się widoczna, wtedy gdy chrześcijanie gromadzą się we wspólnocie.
Rzeczywistość życia Kościoła znajduje swój wyraz szczególnie poprzez Eucharystie, która także karmi i kształtuje Kościół. Dzięki tej żywotnej więzi z Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej właśnie w Eucharystii można tę tajemnicę Kościoła najdoskonalej głosić, doświadczać i przeżywać. Istota Eucharystii urzeczywistnia się za każdym razem, gdy jest ona odprawiana. Jednakże znamienne jest stwierdzenie Katechizmu Kościoła Katolickiego, że „niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła. Bowiem podczas niedzielnej Mszy św. Chrześcijanie szczególnie mocno przeżywają to, czego doświadczyli apostołowie wieczorem w dniu Paschy.
Eucharystia niedzielna nie różni się znaczeniowo od Mszy św. odprawianych w dzień powszechny. Niemniej Eucharystia niedzielna, która wiąże się
z obowiązkiem uczestnictwa całej wspólnoty i odznacza szczególnie uroczystym charakterem, właśnie dlatego, że jest sprawowana w „dniu, w którym Chrystus zwyciężył śmierć i dał nam udział w życiu wiecznym.” Każda wspólnota gromadząca wszystkich swoich członków na „łamaniu chleba” uświadamia sobie, że w ich obecności urzeczywistnia się największa misterium Kościoła.
Pośród różnych form działalności parafii „żadna nie ma tak żywotnego znaczenia i tak silnego wpływu na wspólnotę, jak niedzielna celebracja dnia Pańskiego połączona z Eucharystią.” Z tą właśnie myślą Sobór przypomniał, że należy rozwijać „poczucie wspólnoty parafialnej, zwłaszcza w zbiorowym odprawianiu niedzielnych Mszy św.” W tym samym kierunku zmierzają także późniejsze instrukcje dotyczące liturgii, skoordynowane z celebracją sprawowaną w kościele parafialnym, a to właśnie po to by „rozwijać poczucie przynależności do kościelnej wspólnoty, które umacnia się i wyraża
w szczególny sposób przez wspólnotowe świętowanie niedzieli, zarówno w obecności biskupa, zwłaszcza w katedrze, jak i w zgromadzeniu parafialnym, którego pasterz zastępuje biskupa.” Oczywiście naturalnym jest, że podczas niedzielnej Mszy św. sprawowanych w parafii spotykają się różne grupy, ruchy, stowarzyszenia, a także małe wspólnoty zakonne istniejące na jej terenie.
Wędrówki Kościoła przez związek niedzieli ze zmartwychwstaniem Chrystusa i uroczyste sprawowanie jego pamiątki co tydzień umacnia w nas świadomość,
że Lud Boży ma charakter wspólnoty pielgrzymującej.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy