profil

Murek oporowy

drukuj
satysfakcja 86 % 132 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Murek oporowy ? niewielka pionowa lub odchylona ścianka najczęściej powyżej 120cm wysokości dzielący dwie płaszczyzny o różnych wysokościach.

Rola: przytrzymywanie masy ziemi dążącej do osunięcia, czyli stawianie określonego oporu.
Inne funkcje: siedziska, obramowanie rabat, etc.

Grubość murka: waha się od 1/3 do 1/5 jego wysokości.
Murki wyższe, narażone na większe parcie ziemi, wskazane jest odchylać do tyłu
Przy czym stosuje się pochylenie ok. 10-15%, a przy murkach kwiatowych nawet do 20%

Obciążenie i wytrzymałość: Mur opo?rowy jest to konstrukcja obciążona z jednej strony poziomym parciem gruntu. Wielkość obciążenia zależy od wysokości warstwy gruntu i od obciążenia naziomu (np. ciężaru materiałów i urządzeń leżących na powierzch?ni terenu w bezpośrednim sąsiedztwie murka). Parcie gruntu na murek może spowodować jego przesuw lub obrót, dlatego murek musi być dostatecznie stabilny. Ponieważ wytrzymałość muru na rozciąganie jest mała, murki jednorodne muszą mieć z reguły znaczną grubość. Ze względów oszczędnościowych (szczególnie przy większych wysokościach) przyjmuje się często grubość zmieniającą się skokowo wzdłuż wysokości: największą na dole, gdzie obciążenie od gruntu jest największe, a najmniejszą na górze.

Fundament:
Przeciętna głębokość posadowienia fundamentów dla murków o wysokości od 0,5 do 1,2 m wynosi od 30 do 80 cm. Dla murków murowanych lub betonowych stosuje się betonową podstawę grubości 30-40 cm (im wyższy murek, tym grubszy fundament). Dobrze jest taki fundament zabezpieczyć od góry warstwą papy (pełni ona rolę izolacji poziomej), zwłaszcza gdy do budowy chcemy wykorzystać nasiąkliwe gatunki kamieni (piaskowiec, wapień). Murki kamienne o wysokości do 0,5 m nie potrzebują fundamentu - pierwszą warstwę ciosów wystarczy zagłębić na 20-30 cm w ziemi.
Na gruntach o słabej przepuszczalności fundament składa się z dobrze ubitego żwiru lub tłucznia (20-30 cm). Najpłytsze murki wykonuje się na gruntach łatwo przepuszczalnych, oraz pod murki niskie.
Największą głębokość fundamentowania stosu je się na gruntach o słabej przepuszczalności i do murków wyższych, o sztywnej konstrukcji.
W celu uniknięcia pęknięć takich murków konieczne jest wykonanie tzw. szczelin dylatacyjnych co kilka metrów.

Zabezpieczenie przed działaniem wody opadowej:
Elementy spławiane przez wodę zwykle zanieczyszczają murek, ponadto woda może wsiąkać w grunt za murkiem, przesączać się przez szczeliny w murze na zewnątrz lub powodować inne zanieczyszczenie murka. Może również spowodować rozmiękczenie i wypłukiwanie gruntu nawet w dolnej części, co jest szczególnie niebezpieczne dla murków płytko fundamentowych.
Aby temu zapobiec umieszczamy jego górną płaszczyznę wyżej od powierzchni znajdującego się za nim gruntu.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: murek_oporowy.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy