profil

Przestępczość- pojęcia

drukuj
satysfakcja 47 % 45 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRZESTEPCZOSĆ
TERMINY

Przestępczośc?zbiór czynów zabronionych przez ustawę pod groźba kary,które to czyny popełnione zostały na obszarze danej jednostki terytorialnej w danym czasie..

Przestępstwo rodzaj zachowania ze szczegółowo określonymi elementami,pociągający za sobą sankcje karna.

Kryminologia nauka o przestępstwie i przestępcach o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznej oraz metodach ich eliminacji.

Przstepstwo rzeczywista ogól czynów, których informacje uzyskały organy ścigania i na podstawie tych informacji wszczęto postępowania przygotowawczego

Przestępstwo stwierdzona ogól czynów,których charakter jako przestepst został potwierdzony w wyniku postępowania przygotawczego.

Przestępstwo osadzone ogól czynów,których charakter jako przestępstw został potwierdzony w wyniku postępowania sądowego.

Przestępstwa grupowe zbiorowe kategoria przestępstw, która obejmuje szereg zjawisk poprzez kłamstw ogłoszonych w masmediach,naruszenia prawa autorskiego aż po manipulacje giełdowe,kradzież wynalazków.

Zorganizowana przestępczość polega na zdobywaniu nielegalnych zysków przez dostarczanie zakazanych prawem dóbr i usług

Teorie przyczyn przestępczości:
a) Koncepcje biologiczne akcentujące głównie lub wyłącznie czynniki biofizyczne ? znaczy to że za zachowanie przestępcze odpowiedzialne są właściwości określonych struktur biologicznych organizmu tj. budowa ciała, właściwości układu wydzielania wewnętrznego, oraz do struktury chromosomów
b) Koncepcje psychologiczne odwołujące się przede wszystkim do rozmaitych czynników natury psychologicznej ? do tych czynników odpowiedzialnych za przestępczość zalicza się najczęściej : ograniczoną sprawność umysłową, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychonerwicowe, określone cechy osobowości np. agresywność
c) Koncepcje socjologiczne które przypisują mniejszą lub większą rolę kryminogenną głównie czynnikom społeczno-środowiskowym ? np. typ środowiska naturalnego, pory roku i dnia, sprzeczności klasowe, zwyczaje i obyczaje, rasa i narodowość,

PRZESTĘPCZOŚC
Przestępczość w Polsce stale rośnie wystarczy włączyć telewizor by usłyszeć o kolejnym zabójstwie,gwałcie i tym podobnych zdarzeniach? Wszelkie zdarzenia reguluje kodeks karny, który działa na podstawie 2 kategorii wykroczeń i przestępstw
Wykroczenia - czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Osobną kategorią prawną jest wykroczenie skarbowe opisane w kodeksie karnym-skarbowym. Odpowiedzialności za wykroczenie odpowiada każdy po ukończeniu 17 roku życia.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy