profil

Księga Rodzaju - test

drukuj
satysfakcja 80 % 262 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

TEST - KSIĘGA RODZAJU

1. Od jakich słów zaczyna się Księga Rodzaju?
a) ?Duch Boży unosił się nad wodami?
b) ?Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię?
c) ?Rzekł Bóg?
d) ? Gdy Pan uczynił ziemię i niebo?

2. Jak miał na imię najmłodszy syn Adama i Ewy?
a) Kain
b) Abel
c) Henoch
d) Set

3. Jak miał na imię brat Jakuba?
a) Abimelek
b) Józef
c) Izaak
d) Ezaw

4. Gdzie Abraham pochował swoją żonę, Sarę?
a) zrobił jej trumnę z najlepszego drewna i zakopał nieopodal swojego namiotu
b) ciało Sary zaginęło
c) pochował ją w pieczarze, na polu kupionym od Efrona Chetyty
d) spalił jej ciało jako ofiarę dla Boga

5. Co Bóg nakazał robić z nowo urodzonymi potomkami Abrahama, po zawarciu z nim przymierza?
a) kazał wszystkich obmyć w rzece Jordan
b) kazał wszystkim obrzezać ciało napletka
c) nakazał im składać ofiary z owcy, kiedy potomkowie będą mieli 7 lat
d) kazał ścinać im włosy w wieku 7 lat

6. Kim był Lot w stosunku do Abrahama?
a) był synem jego brata
b) był jego najlepszym przyjacielem, niezwiązany z nim więzią krwi
c) w ogóle się nie znali
d) był jego synem

7. Kogo Noe przeklął, a kogo pobłogosławił?
a) przeklął Chama, a pobłogosławił Jafeta
b) przeklął wszystkich swoich synów, nikomu nie błogosławił
c) przeklął Kanaana i pobłogosławił Semowi
d) przeklął Kanaana i pobłogosławił Jafeta

8. Z jakiego powodu bracia Józefa przybyli po raz pierwszy do Egiptu?
a) mieli odnaleźć swojego brata, Józefa
b) mieli sprzedać tam swoje owce i wykupić ziemię
c) mieli znaleźć tam sobie żony
d) mieli zakupić żywność od Józefa

9. Kim nie był Izmael?
a) synem Egipcjanki Hagar
b) synem Abrahama
c) pasterzem
d) bratem Izaaka

10. Jaki występek popełniły córki Lota?
a) ukradły złoty posążek ze świątyni
b) popełniły grzech kazirodztwa
c) sprzedały swojego młodszego brata w niewolę
d) zabiły swego ojca

11. Dlaczego Józef trafił do więzienia?
a) ponieważ okradł swego pana
b) za próbę gwałtu
c) za zabicie owiec sąsiada
d) za okłamywanie faraona

12.

Jak Jakub został mężem Racheli?
a) poślubił ją w zamian za pracę u jej ojca
b) nie został jej mężem
c) porwał ją
d) wykupił ją od ojca

13. Czyim synem jest Józef?
a) Lei
b) Bilhy
c) Racheli
d) Zilpy

14. Co śniło się Józefowi?
a) śniło mu się, że zabił swych braci
b) śniło mu się, że panował nad całą ziemią
c) śniło mu się, że został bogatszy, niż jego ojciec i bracia
d) śniło mu się, że snopy na polu składają mu pokłon

15. Jak inaczej nazywamy Księgę Rodzaju?
a) Księgą Wyjścia
b) Torą
c) Pierwszą Księgą Mojżeszową
d) Początkiem


Odpowiedzi

1. ?Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię?
2. Set
3. Ezaw
4. Pochował ją w pieczarze, na polu kupionym od Efrona Chetyty
5. kazał wszystkim obrzezać ciało napletka
6. był synem jego brata
7. przeklął Kanaana i pobłogosławił Semowi
8. mieli zakupić żywność od Józefa
9. pasterzem
10. popełniły grzech kazirodztwa
11. za próbę gwałtu
12. poślubił ją w zamian za pracę u jej ojca
13. Racheli
14. Śniło mu się, że snopy na polu składają mu pokłon
15. Pierwszą Księgą Mojżeszową


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Zakres materiału