profil

Fotosynteza

drukuj
satysfakcja 49 % 62 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Fotosynteza
Fotosynteza jest złożonym procesem biochemicznym, zachodzącym głównie w liściach a dokładniej w chloroplastach. To proces anaboliczny, wiąrzący się z dostarczeniem z zewnątrz energii świetlnej. Przeprowadzana jest wyłącznie przez organizmy samożywne (autotrofy). Organizmy produkujące związki organiczne na drodze fotosyntezy to:
-wszystkie rośliny nieliczne wyjątki to rośliny saprofityczne, cudzożywne i pasożytnicze),
-niektóre protisty,
-część bakterii.

Wykorzystują one energię świetlną do wytwarzania cukrów z dwutlenku węgla i wody. Organizmami samożywnymi są wszystkie rośliny, glony oraz niektóre bakterie. Fotosynteza jest procesem anabolicznym, którego reakcje wymagają dostarczenia z zewnątrz energii świetlnej. Energia świetlna może zostać pochłonięta i wykorzystana przez organizmy samożywne dzięki specjalnym barwnikom chemicznym. Najważniejszym z tych barwników jest chlorofil. Niezbędny do fotosyntezy dwutlenek węgla wnika do liści z powietrza przez aparaty szparkowe. Natomiast woda pobierana jest z gleby przez korzeń i transportowana wiązkami przewodzącymi . Związek w liściu woda przemieszcza się do komórek miękiszu asymilacyjnego (przede wszystkim do miękiszu palisadowego). Występuje on po silnie oświetlonej stronie liścia i zawiera więcej chloroplastów niż miękisz gąbczasty.


Reakcje fotosyntezy dzielą się na charakterystyczne fazy.

Reakcje fotosyntezy dzielą się na : zależne bezpośrednio od światła i niezależne od niego. Pierwsze składają się na tzw. fazę jasną fotosyntezy, natomiast drugie na fazę ciemną. W czasie fazy jasnej cząsteczki chlorofilu pochłaniają światło. W chloroplastach energia świetlna zostaje przekształcona w energie chemiczną, która jest magazynowana w specjalnych wiązaniach chemicznych. Zmagazynowana w fazie jasnej fotosyntezy energia chemiczna zostaje wykorzystana przez odpowiednie enzymy w fazie ciemnej do przeprowadzenia asymilacji dwutlenku węgla, czyli przyłączenia go do związku organicznego oraz przetworzenia powstałej substancji na cukier- glukozę. Ubocznym produktem fazy jasnej jest tlen. Powstał on poprzez rozpad cząsteczki wody (fotoliza wody).

Podstawowy produkt fotosyntezy, czyli glukoza może być wykorzystana od razu, w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego lub przetransportowana wiązkami sitowymi do korzenia i innych części rośliny. Tam glukoza może zostać przetworzona na wielocukier ( skrobię jak w bulwach ziemniaka lub tłuszcze jak w nasionach roślin oleistych). Pobierane z wodą sole mineralne stanowią źródło pierwiastków niezbędnych organizmom samożywnym do wytwarzania wielu potrzebnych związków organicznych (Np. białek).

Czynniki wpływające na tempo fotosyntezy.

- natężenie światła : do pewnej granicy powoduje zwiększenie tempa fotosyntezy, po przekroczeniu natężenia granicznego tempo nie rośnie,
- temperatura : wzrost początkowo prowadzi do przyspieszenia fotosyntezy, potem następuje coraz silniejszy spadek tempa,
- ilość wody :brak lub niedobór ogranicza tempo, zwiększenie ilości wody powyżej pewnej granicy nie zwiększa tempa, może je hamować,
- stężenie dwutlenku węgla : nieznaczny wzrost przyspiesza tempo ( w warunkach laboratoryjnych), później nie rośnie ,ponieważ chloroplasty nie mogą przetwarzać większej ilości dwutlenku węgla.

Znaczenie fotosyntezy.

Organizmy żywe wykorzystujące tlen do oddychania nie wyczerpują zasobów tego pierwiastka w przyrodzie. Tlen pobrany przez rośliny jako składnik wody powraca do środowiska w postaci gazowej. Fotosynteza wywiera również zasadniczy wpływ na krążenie wody i węgla w przyrodzie. Tworzona dzięki fotosyntezie materia organiczna stanowi podstawowe źródło pożywienia dla wszystkich organizmów cudzożywnych.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (4) Brak komentarzy
11.1.2011 (21:56)

a w skrocie

7.4.2008 (20:02)

Myślę że dostanę z tego jakąś (chociaż) 3 ...

15.1.2008 (21:37)

krótko i zwięźle! o to własnie chodzi... brawo :)