profil

Jak żyć bez ryzyka AIDS?

drukuj
satysfakcja 86 % 14 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Przedstawiamy konspekt lekcji dotyczący tak często poruszanego problemu zachorowania na AIDS. Uważamy, że jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia chociaż raz w roku lekcji, podczas której przedstawilibyśmy stadia zachorowania, objawy oraz metody zapobiegania tej strasznej chorobie. Zajęcia przeprowadziły .............wg scenariusza opracowanego na podstawie materiałów kampanii ?Żyję bez ryzyka AIDS?. TEMAT: Jak żyć bez ryzyka AIDS? Czas trwania lekcji: 180 min (podzielona po 90 min) Uczestnicy: uczniowie klas II szkoły średniej (łącznie 67 uczniów) I. Cele lekcji: ? dydaktyczny - zapoznanie z potencjalnymi stadiami zakażenia wirusem HIV, mechanizmem działania wirusa HIV w obrębie organizmu, objawami zakażenia, metodami zapobiegania, przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy udzielaniu pierwszej pomocy. ? wychowawczy: wyrabianie u uczniów odpowiedzialności moralnej za własne postępowanie, troski o bezpieczeństwo i zdrowie, kształtowanie postawy nastawionej na poszanowanie godności osobistej każdego człowieka, zasad tolerancji i humanitaryzmu. II. Metody: ? Metoda heuryestyczna1, metoda oglądowa, metoda zajęć praktycznych III. Formy pracy: Zajęcia mają postać warsztatów, w czasie których występują: praca indywidualna, praca w zespołach, uzupełnianie planszy, konstrukcja plakatu, praca z tekstem. IV. Pomoce dydaktyczne: ? Film wideo ?Żyję bez ryzyka AIDS?, ? Ulotki, broszury, materiały informacyjne dotyczące AIDS, ? Kaseta magnetofonowa S. Sojki ?Tolerancja?, ? Ankieta, ? Zestaw karteczek w pięciu kolorach z wypisanymi zdaniami do pracy indywidualnej w ilości zgodnej z liczbą uczniów, ? Grafoskop, biała tablica, ? Szary papier, flamastry. V. Zagadnienia: 1. Podstawowe zagadnienia na temat HIV i AIDS. 2. Występowanie i drogi zakażenia wirusem HIV. 3. Oddziaływanie wirusa HIV na organizm człowieka. 4. Zapobieganie zakażeniom wirusem HIV. 5. Mity i fakty na temat HIV i AIDS. VI. Przebieg zajęć: Lp Treść zagadnienia Czas Uwagi organizacyjno - metodyczne 1. Rozpoczęcie zajęć Zapoznanie uczestników z tematem i celem zajęć 5 min Folia nr 1 tytułowa 2. Zagadnienie 1 Podstawowe informacje na temat HIV i AIDS - Wirus HIV został wyodrębniony w latach 80-tych,a w 1981 r. Ustalono definicję zespołu chorobowego AIDS, - ok. 40 mln osób na świecie żyje z wirusem HIV - każdego roku ulega zakażeniu na całym świecie ok. 5 mln osób, a ok. 3 mln umiera na AIDS, - w 1986 r. Wykryto pierwsze zachorowanie na AIDS w Polsce, - w naszym kraju każdego roku ulega zakażeniu ok. 600 osób. Szacunkowa liczba zakażonych wirusem HIV wynosi 20-30 tys. - w ciągu 20 lat z powodu AIDS zmarło w Polsce ok. 750 osób, - zakażeniu wirusem HIV może ulec każdy człowiek, - nie ma kontynentu, ani kraju w którym nie występuje zakażenie wirusem HIV, - 80% osób uległo zakażeniu drogą heteroseksualną.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
30.3.2008 (23:34)

@kasia30.pl SUPER!!!! BARDZO WYSOKO OCENIAM TEN MATERIAł. SZCZERZE MóWIąC BARDZO BYM CHCIAłA UCZESTNICZYć W TAKICH ZAJęCIACH I MAM NADZEJę, żE WIELU UCZNIóW KORZYSTAłO Z TYCH WYKłADóW.

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.