profil

Społeczeństwo średniowieczne

drukuj
satysfakcja 66 % 503 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Społeczeństwo średniowieczne nie było jednolite i dzieliło się na stany, czyli warstwy, które różniły się między sobą pod względem praw i obowiązków. W większości państw europejskich były to:

? Rycerstwo ? w średniowieczu warstwa społeczna (stan) trudniąca się służbą wojskową - Często posiadali ziemię nadawaną im przez seniora w zamian za hołd lenny.(przysługa wierności)W XIII i XIV w. przekształciło się w szlachtę. W większości państw europejskich tytuł rycerski stał się jednym z niższych tytułów szlacheckich. W Polsce z uwagi na zasadę równości szlacheckiej rycerstwem tytułowano ogół szlachty.

? Duchowieństwo- W średniowieczu duchowieństwo miało największy bezpośredni wpływ na ludność danego państwa, a pośredni poprzez papieża i biskupów na króla i władców kraju. Przykładem niech będzie to, że prymas był interrexem ,czyli, królem tymczasowym był najwyższym po królu dostojnikiem państwowym sprawującym niektóre funkcje monarsze w czasie bezkrólewia. Od innych średniowiecznych stanów różnił się tym, że był zasilany wyłącznie przez osoby z innych stanów, a to ze względu na obowiązujący w Kościele rzymskokatolickim celibat.

? Mieszczaństwo- stan społeczny składający się z obywateli miast, czyli osób wolnych, podlegających prawu miejskiemu. Po upadku państwa stanowego klasa społeczna, nazywana częściej burżuazją; rzadziej mieszczaństwem nazywa się ogół mieszkańców miast. Współczesna socjologia używa częściej określenia klasa średnia. Mieszczaństwo składało się głównie z kupców i zrzeszonych w cechach rzemieślników. Mieszczaństwo zajmowało pośrednie położenie między wyższym stanem - rycerstwem i niżej położonym chłopstwem. Jednocześnie podlegało silnej społecznej i majątkowej stratyfikacji na bogaty patrycjat i uboższe pospólstwo.

? Chłopstwo- posiadający niewielki przydział ziemi, nie wystarczający do wyżywienia rodziny. Aby przeżyć, musiał najmować się do pracy. Był zobowiązany do pańszczyzny czyli przymusowa, bezpłatna praca głównie na roli na rzecz pana w zamian za zezwolenie na użytkowanie przez nich ziemi. Chłop był najniżej w feudalnej piramidzie społeczeństwa Europy zachodniej w średniowieczu.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (9) Brak komentarzy
13.12.2011 (14:21)

ej nie mogłeś to jakoś inaczej opisać bo to tak jakoś h*jowo wygląda ale wystarczy ze trohę zmienie i bedzie spoko.

pozdro :) przydało sie

12.9.2011 (18:03)

bardzo się przudało ale teoszkę pozmiwniałam

8.6.2011 (20:28)

Musze trochę pozmieniać!! ale moze być

Typ pracy