profil

Wzory chemiczne

drukuj
satysfakcja 67 % 1725 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

tlenek wapnia ? CaO
tlenek manganu (VII) ? Mn2O7
tlenek węgla (IV) ? CO2
tlenek węgla (II) - CO
tlenek siarki (IV) ? SO2
tlenek siarki (VI) ? SO3
tlenek sodu ? Na2O
tlenek chromu (III) ? Cr2O3
tlenek rubidu ? Rb2O
tlenek baru ? BaO
tlenek żelaza (II) ? FeO
tlenek żelaza (III) ? Fe2O3
tlenek chromu (II) ? CrO
tlenek chromu (III) ? Cr2O3
tlenek chromu (VI) ? CrO3
tlenek fosforu (V) ? P4O10
tlenek azotu (I) ? N2O
tlenek azotu (II) ? NO
tlenek azotu (III) ? N2O3
tlenek krzemu (IV) ? SiO2
tlenek azotu (V) ? N2O5
tlenek magnezu - MgO
tlenek glinu ? Al2O3
tlenek ołowiu (II) - PbO
tlenek rtęci (II) - HgO

WODORKI

wodorek magnezu - MgH2
wodorek glinu ? AlH3
wodorek krzemu ? SiH4
wodorek fosforu ? PH3
wodorek sodu ? NaH
wodorek krzemu (krzemowodór) ? SiH4
wodorek siarki (siarkowodór) ? H2S
wodorek chloru (chlorowodór) - HCl

WODOROTLENKI

wodorotlenek rubidu ? PbOH
wodorotlenek żelaza (II) ? Fe(OH)2
wodorotlenek żelaza (III) ? Fe(OH)3
wodorotlenek glinu ? Al.(OH)3
wodorotlenek baru ? Ba(OH)2
wodorotlenek sodu ? NaOH
wodorotlenek potasu ? KOH
wodorotlenek wapnia ? Ca(OH)2
wodorotlenek magnezu ? Mg(OH)2
wodorotlenek glinu ? Al.(OH)3
wodorotlenek miedzi (II) ? Cu(OH)2

KWASY

kwas węglowy (IV) ? H2CO3
kwas krzemowy (IV) ? H2SiO3
kwas azotowy (V) ? HNO3
kwas azotowy (III) ? HNO2
kwas ortofosforowy (V) ? H3PO4
kwas metafosforowy (V) ? HPO3
kwas pirofosforowy (V) ? H4P2O7
kwas fosforowy (V) ? H3PO4
kwas arsenowy (V) ? H3AsO4
kwas siarkowy (VI) ? H2SO4
kwas siarkowy (IV) ? H2SO3
kwas chlorowy (VII) ? HClO4
kwas chlorowy (V) ? HClO-3
kwas chlorowy (III) ? HClO2
kwas chlorowy (I) ? HClO
kwas bromowywodorowy ? HBr(aq)
kwas chlorowodorowy ? HCl(aq)
kwas fluorowodorowy ? HF(aq)
kwas siarkowodorowy ? H2S(aq)

SOLE

siarczan (VI) żelaza (III) ? Fe2(SO4)3
siarczan

(VI) cyny (IV) ? Sn(SO4)
siarczan (VI) miedzi (II) ? CuSO4
siarczan (VI) miedzi (I) ? Cu2SO4
siarczan (IV) miedzi (II) ? CuSO3
siarczan (VI) żelaza (II) ? FeSO4
siarczan (VI) chromu (III) ? Cr2(SO4)3
siarczan (VI) ołowiu (IV) ? Pb(SO4)2
siarczan (VI) sodu ? Na2SO-4
chlorek sodu - NaCl
chlorek cynku (II) ? ZnCl2
chlorek strontu ? SrCl2
chlorek arsenu (V) ? AsCl5
chlorek żelaza (III) ? FeCl3
węglan litu ? Li2CO3
węglan potasu ? K2CO3
węglan wapnia ? CaCO3
węglan glinu ? Al2(CO3)3
siarczek arsenu (V) ? As2S5
siarczek miedzi (I) ? Cu2S
siarczek miedzi (II) ? CuS
siarczek glinu ? Al2S3
siarczek miedzi (II) ? CuS
azotan (V) srebra ? AgNO3
azotan (V) wapnia ? Ca(NO3)2
azotan (III) wapnia ? Ca(NO2)2
azotan (III) magnezu ? Mg(NO2)2
azotan (III) chromu (III) ? Cr(NO2)3
azotan (III) żelaza (II) ? Fe(NO2)2
bromek potasu ? KBr
bromek srebra ? AgBr
jodek magnezu ? MgI2
fluorek wapnia ? CaF2
krzemian potasu ? K2SiO3
krzemian wapnia ? CaSiO3
krzemian potasu ? K2SiO3
fosforan (V) cyny (IV) ? Sn3(PO4)4
fosforan (V) glinu ? AlPO4
fosforan (III) sodu ? Na3PO3
fosforan (V) żelaza (III) ? FePO4
fosforan (V) litu ? Li3PO4
fosforan (V) potasu ? K3PO4
arsenian (V) sodu ? Na3AsO4
chloran (VII) potasu ? KclO4-
chloran (III) baru ? Ba(ClO2)2


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (12) Brak komentarzy
17.5.2011 (15:23)

Klawo!
Eugeniusz 88 lat

16.5.2011 (20:43)

Sn(SO4) to jest dobrze bo jak tak to jeszcze musze sie pouczyć
siarczan (Vl) cyna (lV)

13.4.2011 (08:35)

no zajebijte

Typ pracy