profil

/

Zadania Prace

Budowa i funkcje korzenia roślin nasiennych.

drukuj
satysfakcja 63 % 420 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KORZENIE ROŚLIN NASIENNYCH


KORZEŃ - jest organem, który podczas kiełkowania nasienia rozwija się pierwszy. Swoje liczne działania pełni dzięki licznym rozgałęzieniom rozchodzącym się w glebie.
KORZEŃ GŁÓWNY rośnie na przedłużeniu pędu rośliny, wydłuża się pionowo i zagłębia w ziemię. Gdy korzeń główny osiągnie odpowiednią długość i grubość, wyrastają
KORZENIE BOCZNE, rozrastające się poziomo lub ukośnie w glebie. Od korzeni bocznych kolejno odrastają ODGAŁĘZIENIA dalszych rzędów.

Rozrastające się w glebie korzenie tworzą SYSTEM KORZENIOWY. Rozróżnia się 2 podstawowe typy systemu korzeniowego:
- palowy - tworzy silnie rozbudowany korzeń główny, rosnący pionowo i mający wiele, znacznie mniejszych korzeni bocznych (sosna, marchew...)
- wiązkowy - składa się z licznych, prawie jednakowych, cienkich korzeni; BRAK jest korzenia głównego, który wcześnie zanika, a jego miejsce zajmuje PĘK korzeni bocznych i przybyszowych (trawy, rośliny jednoliściennych)

- korzenie wielu roślin (sosny, dębu) współżyją z niektórymi grzybami; współżycie to nazywamy mikoryzą. Korzenie roślin motylkowych współżyją z bakteriami asymilującymi azot atmosferyczny.


Całkowita powierzchnia systemu korzeniowego na ogół przewyższa powierzchnię nadziemnej części rośliny.
Układ systemu korzeniowego i jego zasięg w glebie zależą od warunków środowiska życia rośliny:
- na glebach PIASZCZYSTYCH, o głęboko zalegającej wodzie gruntowej, rośliny wytwarzają korzenie głębokie, wrastające w podłoże
- na glebach dostatecznie wilgotnych mają korzenie rozbudowane wszerz, położone poziomo i płytko.


Korzeń roślin nasiennych wydłuża się dzięki intensywnie dzielącym się KOMÓRKOM TKANKI TWÓRCZEJ (merystematycznej) wierzchołka wzrostu korzenia. Taki typ wzrostu, polegający na wydłużeniu się jedynie części szczytowej w wyniku działania merystemu wierzchołkowego, nosi nazwę WZROSTU WIERZCHOŁKOWEGO. (STREFA PODZIAŁOWA)

Wzrost korzenia jest powodowany działalnością tkanki twórczej zlokalizowanej w szczytowej jego części. Tkankę twórczą osłania czapeczka zbudowana z komórek miękiszowych sukcesywnie złuszczających się. Jej zadaniem jest zapobieganie urazom mechanicznym tkanki twórczej podczas przesuwania się korzenie w glebie. W wyniku podziałów komórek marystemu wierzchołkowego powstają wszystkie tkanki korzenia.

Część korzenia zawierające zgrupowanie komórek twórczych nasi nazwę stożka wzrostu. Powyżej niego znajduje się STREFA WYDŁUŻANIA, nazywana inaczej strefą wzrostu utworzoną przez niezróżnicowane, szybko rosnące komórki, a dalej STREFA RÓŻNICOWANIA SIĘ KOMÓREK, odpowiadająca strefie włośnikowej. W obrębie tej strefy zachodzą procesy różnicowania się komórek, polegający na zmianach ich struktury w wyniku specjalizowania się do pełnienia określonych funkcji.

Za strefą wzrostu znajduję się kilkucentymetrowa STREFA DOJRZEWANIA KOMÓREK, zwana inaczej strefą WŁOŚNIKOWĄ. Tu następuje zróżnicowanie się komórek w tkanki stałe. Ta strefa pełni GŁÓWNE FUNKCJE KORZENIA, dzięki włośnikom.

Z peryferycznie położonych komórek w strefie różnicowania się korzenia powstaje tkanka okrywająca - SKÓRKA, zwana tu rozodermą. Stanowi ją jedna warstwa cienkościennych komórek, ściśle do siebie przylegających, zawierających żywy protoplast. Ich celulozowe ściany tworzą charakterystyczne uwypuklenia, zwane WŁOŚNIKAMI, za pomocą których pobierana jest z gleby woda z solami mineralnymi.

Pod tkanką okrywającą znajduje się tkanka miękiszowa, którą tworzą cienkościenne, żywe komórki tworzące luźne układy, wskutek czego powstają liczne przestwory międzykomórkowe ułatwiające wymianę gazową.

Obszar ten w korzeniu nosi nazwę kory pierwotnej. Najbardziej wewnętrzna warstwa kory pierwotnej, nosząca nazwę śródskórni (endodermy) zbudowana jest z drobnych komórek, których ściany sukcesywnie ulegają lignifikacji, a same komórki są martwe. Pośród nich, w ściśle określonych miejscach, położone są komórki pozbawione zgrubień skorkowaciałych i zdrewniałych (tzw. komórki przepustowe), którymi woda pobierana przez włośniki dostaje się do centralnej części korzenia.

Centralną część korzenia stanowi walec osiowy, którego pierwsza warstwa zachowuje charakter twórczy i nosi nazwę okolnicy (perycyklu). Warstwa ta daje początek korzeniom bocznym. Pozostałą część walca osiowego wypełnia tkanka miękiszowa, wśród której znajdują się zespoły komórek o charakterystycznej budowie, spełniające funkcje 4przewodzenia wody i asymilatorów. Zespoły tych komórek to wiązki przewodzące. W korzeniu wiązki sitowe (floem) i naczyniowe (ksylem) tworzą NIEZALEŻNE pasma, przy czym leżą one w stosunku do siebie na przemian, tworząc układ naprzemianległy promienisty.


FUNKCJE

- zaopatrywanie rośliny w wodę
- rozpuszczanie w niej sole mineralne czerpane z gleby
- przytwierdzanie rośliny do podłoża
- utrzymanie rośliny w pozycji pionowej
- starsze partie korzeni pełnią funkcje magazynów związków zapasowych
- niektórym roślinom korzenie służą do wegetatywnego rozmnażania
- korzenie oddechowe
- korzenie chłonące wodę i parę wodną z powietrza
- u niektórych roślin pełni jeszcze inne dodatkowe funkcje, np.: u burak, marchwi lub dalii jest organem spichrzowym, w którym roślina gromadzi substancje zapasowe
- korzeń pewnych storczyków mających bardzo silnie zredukowane liście spełnia rolę organu asymilacyjnego
- u lian bywa on organem czepnym
- korzenie kurczliwe, spotykane, np.: u lilii, mają zdolność- kurczenia się, wskutek czego mogą wciągać- roślinę głębiej w glebę


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (11) Brak komentarzy
6.2.2012 (19:30)

dziękuje ;)
5 w dzienniku ;p

6.9.2011 (15:12)

Nie napisałeś o pewnej części korzenia dzięki której on zagłębia się w ziemię o mianowicie (ale nie jestem pewny) tz. czepku

18.5.2011 (22:28)

Fajna praca bardzo mi się przydała ;)

5.3.2011 (12:39)

Właśnie dobrze że zostały opisane wszystkie możliwe funkcje korzeni a nie tylko 2 czy 3 występujące u wszystkich nasiennych bo te dwie podstawowe można znaleźć w książce dla przedszkolaka !
Świetna praca !

24.4.2008 (14:12)

Praca średnia. Co do funkcji korzenia - istotnie są 2 (utrzymanie rośliny w glebie i pobieranie wody i subst. org.). Reszta to tylko modyfikacje.

17.2.2011 (17:59)

Praca średnia. Co do funkcji korzenia - istotnie są 2 (utrzymanie rośliny w glebie i pobieranie wody i subst. org.). Reszta to tylko modyfikacje.Zadania z Biologii
tarasiukmarzena76 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt Dzisiaj 12:40

Solarium ,nadwaga,nowotwór szyjki macicy zagrożenia i profilaktyka. Proszę pomuśćie mi

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

tarasiukmarzena76 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt Dzisiaj 12:22

Wpływ aspartamu,glutamianu sodu i antybiotyku na ciało człowieka. Proszę pomuście ma na środę

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

tarasiukmarzena76 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt wczoraj o 16:42

1)Wpływ aspartamu,glótamianu sodu i antybiotyku na ciało człowieka 2)Moje działania w profilaktyce i promocji zdrowia 3)Solarium,nadwaga,nowotwór...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

kaman785874520 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 27.3.2015 (10:34)

Pochodzenie i rozwój życia na ziemi (organizmy zyjace na zemi i ich hipotezy powstania, rola czynników zewnętrznych i wewnętrznych , porządkowanie...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

aneczka_jablonska1 rozwiązane zadanie
Biologia 20 pkt 25.3.2015 (18:59)

Opisz czynniki wpływające na różnorodność gatunkową i ekosystemową oraz przedstaw wpływ lodowaceń na rozmieszczenie gatunków

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 15
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.