profil

Rewolucja francuska absolutyzm Rosji Austrii i Prus

drukuj
satysfakcja 65 % 17 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rosja w XVIII.-państwo staje się potęgą europejską za panowania Piotra I Wielkiego-reformy Piotra Wielkiego(*stworzenie200tyś armii *regularny pobór rekruta dla wojska *wprowadzenie podziału na gubernia{gubernator odpowiada przed carem}* budowa floty , założenie akademii morskiej i nawigacyjnej *przeniesienie stolicy do Petersburga{1703}był inicjatorem podboju Syberii{ekspedycja Wiłusa Beringa}*do Rosji przyłączył Inflanty,Kalerię,Ingię,Estonię)-reformy społeczne(*nowy alfabet*nakazał ubieranie się w stylu zachodnim*nakaz nauki tańca zachodniego,czytania prasy, palenia papierosów, picia kawy)-rozwój manufaktury metamrgicznej,włókienniczej
Za panowania carycy Katarzyny II Wielkiej1702/96 państwo stało się mocarstwem europejskim uczestniczącym w rozbiorach Polski(1772/1793/1795)
Austria w XVIII
Panowanie dynastii Habsburgów(Maria Teresa i cesarz Józef II)
Reformy:-powstanie200tyś armii-regularny pobór rekruta dla wojska-nowy podział administracyjny(obszary nie-austryjackie straciły autonomię a ludność nieaustryjacka swobodę)-generacja ludności nieaustryjackiej-rozwój manufaktur metalurgicznych i włókienniczych -nowy system podatkowy-reforma wsi i szkolnictwa(powstają szkoły powszechne, ludowe)-józefinizm-dążenie Józefa II do całkowitego podporządkowanie kościoła katolickiego państwu, jednak bez zrywania z Rzymem. Władca zlikwidował część klasztorów, których działalność uważał za zbędna. Dochody z przejętych dóbr przeznaczył na fundusz szpitali i szkół, a przede wszystkim na wypłacenie pensji duchowieństwu
Prusy w XVII -od 1618 Hohenzollernowie panują w Brandenburgii i w Prusach-w 1701 królem zostaje książę Fryderyk za jego rządów Prusy stają się potęga europejską -od 1740 w Prusach rządzi Fryderyk II
-reformy(*powstaje 200tyś armia *stały pobór rekruta do wojsk *nowy system podatkowy{stałe podatki}*nowy podział administracyjny* surowa dyscyplina w armii{dryl pruski}*stworzenie przybocznej gwardii królewskiej{tzn. gwardii drybradów}*rozwój manufaktury włókienniczej i metalurgicznej *kadrę oficerską tworzyli tzw. Junkrzy-przedstawiciele szlachty pruskiej)Prusy stawały się potęgą militarna za rządów króla Fryderyka Wilhelma I(1713/40)Nazywano go królem Kapralem. Główny nacisk położył na rozwój armii(*zwiększenie liczebności wojsk z 40 na 195tyś *rekrutów czyli chłopów i mieszczan powoływano pod przymusem *wprowadzenie surowej dyscypliny *jednostki gwardii złożone z żołnierzy o pokaźnym wzroście *wprowadzenie podatków w celu utrzymania armii, zreformowanie administracji)
Powstanie USA1.przyczyny wojen o niepodległość USA
-chęć uniezależnienia się od Wiel.Bryt.( koloniści płacą wysokie podatki, utrzymują wojsko angielskie, utrzymują angielskich urzędników, płacą cło, handel tylko za pośrednictwem Wiel.Bryt.)-Bezpośrednia przyczyna było bostońskie picie herbaty-17732.

Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy