profil

Kwestia Polska w czasie I wojny światowej

drukuj
satysfakcja 40 % 10 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KWESTIA POLSKA W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

Pierwsze dziesięciolecie XX w. Przybliżyło możliwość wybuchu wojny w Europie. Polskie stronnictwa polityczne stanęły przed koniecznością wypracowania programów, które odpowiadałyby nowej sytuacji i objęły wszystkie trzy zabory. Państwa zaborcze po raz pierwszy od stu lat były bowiem skłócone i związały się z przeciwstawnymi blokami politycznymi: Rosja przystąpiła do ententy przeciwko Niemcom i Austro ? Węgrom. Polacy musieli się zdecydować, którego z zaborców poprzeć przeciwko drugiemu. Wytworzyły się w tej sprawie różne orientacje.

Orientacja prorosyjska ? antyniemiecka -Stronnictwo Narodowo -Demokratyczne
Koncepcja ta narodziła się w środowisku Ligii Narodowej i endecji, a jej autorem był główny teoretyk stronnictwa ? Roman Dmowski. Uważał on, że największe zagrożenie dla Polaków i polskości stwarzają Niemcy, a zwłaszcza Prusy. Polacy powinni się więc oprzeć na zaborcy najmniej zagrażającym polskości, czyli słowiańskiej Rosji, która była sprzymierzona z ententą. Endecja realizowała program stopniowego osiągania autonomii za pomocą legalnych działań w parlamencie rosyjskim ? Dumie.
Dmowski zakładał zwycięstwo państw ententy w nadchodzącym konflikcie, ale wątpiłby efektem tych wydarzeń było odzyskanie przez Polaków niepodległości. Uważał że możliwe będzie jedynie zjednoczenie wszystkich ziem polskich pod berłem cara, co później doprowadzi do autonomii, a być może skłoni Rosję do przyznania Polsce niepodległości. Program Dmowskiego i endecji zabór pruski chętnie poparł, austriacki przeciwnie, ponieważ panowały tam tradycje lojalistyczne. Polityka prorosyjska oznaczała bowiem wystąpienie przeciw Niemcom a zatem także przeciw ich sojusznikom Austro ? Węgrom.
Od 1909 carat zaczął się wycofywać z ustępstw wymuszonych w trakcie wystąpień i strajków w latach 1905 ? 1907 ( ograniczenie liczby polskich mandatów w Dumie, rozwiązanie polskich organizacji oświatowych i kulturalnych, oderwanie w 1912 r. Od Królestwa Polskiego guberni chełmskiej).
Zdominowana przez Dmowskiego endencja nie zmieniła jednak prorosyjskiej polityki, co spowodowało odejście z jej szeregów związanych z nią organizacji robotniczych i chłopskich ? Narodowego Związku Chłopskiego i Narodowego Związku Robotniczego, które przyłączyły się do programu niepodległościowego. Podobnie zareagowała młodzieżowa organizacja ?Zet?. W 1911 r. endeckie środowiska w Galicji rozpoczęły organizowanie przysposobienia wojskowego: Drużyn Polowych: ?Sokoła? pod dowództwem Józefa Hallera oraz Polskich Drużyn Strzeleckich. Ich celem było przygotowanie sił zbrojnych do walki z Rosją.

Orientacja proaustraicka ? antyrosyjska -niepodległościowa
Ta koncepcja zakładała przymierze z Austro ? Węgrami i wspólną z nimi walkę przeciw Rosji.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
19.2.2009 (20:50)

przydałą mi sie ta praca :)

Typ pracy