profil

Wymagania glebowe i klimatyczne roślin strączkowych

drukuj
satysfakcja 72 % 66 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WYMAGANIA GLEBOWE I KLIMATYCZNE ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

1. Wymagania glebowe
- rośliny strączkowe dzielimy na 3 grupy ze względu na wymagania glebowe
a) rośliny o dużych wymaganiach glebowych – bobik, groch siewny, wyka jara
* gleby żyzne o dobrej kulturze
* pH powyżej 6
* zaleca się uprawiać na kompleksach pszennych bardzo dobrym, dobrym oraz żyznym bardzo dobrym
b) rośliny o średnich wymaganiach – łubin wąskolistny, biały, peluszka
c) rośliny o małych wymaganiach – łubin żółty, wyka ozima
* gleby piaszczyste, suche, o odczynie kwaśnym

2. Wymagania termiczne
- niewielkie, kiełkują w temperaturze 2 – 4C (wyjątek stanowi soja, która kiełkuje +10ºC)
- po wschodach odporne na przymrozki (nawet do – 5C)
- zapotrzebowanie na wodę zmienia się w czasie wegetacji (jest ono duże w okresie kiełkowania oraz później od początku kwitnienia do końca zawiązywania strąków)

3. Budowa roślin strączkowych
- korzeń palowy ze słabiej lub mniej rozwiniętymi korzeniami bocznymi sięgającymi w głąb gleby (1,5 – 2,5 m)
- owocem jest strąk - wielonasienny
- nasiona roślin strączkowych mogą kiełkować
* epigeicznie – nadziemnie – łubiny, soja – wyciągają liścienie nad powierzchnię gleby – siejemy na głębokość 3 – 4 cm
* hipogeicznie – podziemnie – groch, bobik, wyka – gdy pozostają liścienie w glebie – siejemy na głębokość 4 – 8 cm
- łodyga sztywna – łubin, soja, bobik – lub wiotka – groch, wyka
- kwiatostan – grono

4. Stanowisko po zmianowaniu – ROŚLINY MOTYLKOWE DROBNONASIENNE
- najlepsze zmianowisko
* po roślinach okopowych uprawianych na oborniku
* po zbożach w 2 – 3 roku uprawianych na oborniku
* po kukurydzy, rzepaku
* na dobrych glebach także po lnie
- najgorszym przedplonem
* rośliny motylkowe strączkowe
* rośliny motylkowe drobnonasienne – istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zmęczenia gleby wywołanego rozwojem pasożytów, niszczących bakterie brodawkowe
* zboże – silne zachwaszczenie

5. Nawożenia
- dawka nawozów fosforowych – 30 – 60 kg/ha, potasowych – 60

– 100 kg/ ha, azotowych – 20 – 30 kg/ha
- konieczne jest zastosowanie przed siewem dawki startowej azotu
- wskazane jest wapniowanie gleb gdyż – z wyjątkiem łubinu żółtego – uprawiane są na glebach o pH powyżej 6
- nawozy potasowe i fosforowe na glebach zwięzłych stosujemy jesienią pod orkę przedzimową, a na średnich i lekkich glebach wiosną pod kultywator

6. Uprawa roli
a)po przed plonach wcześnie schodzących z pola wykonujemy pełny zespół uprawek pożniwnych – podorywka + kilka razy bronowanie – a następnie stosujemy orkę przedzimową
b) po przedplonach późno schodzących z pola jesienią wykonujemy tylko orkę przedzimową. Wiosną pole należy jak najszybciej zabronować, przed siewem zastosować dawkę startową azotu i agregat uprawowy ma ciężkich glebach lub kultywator z broną na glebach lżejszych

7. Najlepsze przedplony na rośliny strączkowe
- rośliny przemysłowe, kukurydza
- zboża uprawiane w 3 – 4 roku po oborniku

* nie należy uprawiać roślin strączkowych po sobie lub po pozostałych motylkowych – zwiększa to nasilenie występowania chorób i szkodników oraz osłabia aktywność bakterii brodawkowych – zmęczenie gleby – przerwa w ich uprawie powinna wynosić 3 -4 lata


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy
Rozkład materiału