profil

Gleby

drukuj
satysfakcja 59 % 115 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Gleba - to część litosfery, która skałada się z części organicznych(szczątki roślin, zwirząt) oraz z części nieorganicznych(woda, powietrze, skały, trudnorozpuszczalne śmieci).

Żyzność - to zdolność gleby do zaspokajania potrzeb rosnących na niej roślin.


Gleby Europy:

1. Gleby strefowe:
a) gleby bielicowe - powstały na piaszczysto żwirowym podłożu. Ich charakterystyczną cechą jest niezbyt duża zawartość próchnicy, a co się z tym wiąże - mała żyzność. Uprawa gleb bielicowych wymaga stosowania dużej ilości nawozów.
b) gleby brunatne - wykształciły się na podłożu gliniastym. Zawierają więcej próchnicy niż gleby bielicowe. Dzięki temu są bardziej żyzne. Ich charakterystyczną cechą jest brunatne zabarwienie, które gleby te zawdzięczają telnkom i wodorotlenkom żelaza.
c) gleby płowe - powstają najczęściej na podłożu lessowym, piaszczystym lub gliniastym. Występują na terenie całej Polski.
d) gleby cynamonowe - przeważają w regionie śródziemnomorskim; powstały one na węglanowych skałach półwyspów Iberyjskiego, Apenińskiego i Bałkańskiego, a także w południowej Francji.
e) gleby glejlowe - mało żyzne gleby, które powstały na wieloletniej zmarzlinie; porastają je mchy i porosty.
f) czarnoziemy - powstały na podłożu lessowym. Mają bardzo dobrze wykształcony poziom próchniczny, dzięki czemu należą do najżyźniejszych gleb na świecie. Są to gleby charakterystyczne dla obszarów o klimacie umiarkownym kontynentalnym. Wytworzyły się pod bujną roślinnością stepową. Ich wadą jest duża podatność na degradację.

2. Gleby astrefowe:
a) mady - spotyka się je przede wszystkim w dolinach oraz ujściowych odcinkach rzek. Powstały w wyniku akumulacji osadów rzecznych, bogatych w składniki mineralne i organiczne.
b) rędziny - powstały na podłożu wapienno-gipsowym. Ich cechy to bogaty poziom próchniczny oraz duża żyzność. Są to jednak gleby, których uprawa jest znacznie utrudniona.
c) gleby bagienne - wykształciły się w dnach dolin rzecznych; występują na terenach rzek.
d) gleby górskie - najczęściej są to gleby będące w początkowym stadium rozwoju(gleby inicjalne) - płytkie, z dużą zawartością okruchów skalnych.


Gleby w Polsce:

1. Gleby strefowe:
a) gleby bielicowe
b) gleby brunatne
c) czarnoziemy

2. Gleby astrefowe:
a) mady
b) rędziny
c) czarne ziemie(gleby bagienne)
d) gleby inicjalne(gleby górskie)


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (3) Brak komentarzy
2.11.2010 (17:20)

przydało mi się

1.12.2008 (17:28)

mało...

8.11.2008 (16:40)

Nie znalazłem tego co potrzebowałem.

Typ pracy