profil

Cena - pojęcie, jej funkcje, strategie cenowe, negocjacja cen, narzędzia polityki cen

drukuj
satysfakcja 69 % 57 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Cena to ilość pieniędzy jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem produktu; suma pieniędzy za którą oferujący produkt przedsiębiorca gotowy jest go sprzedać.
Czynniki wpływające na poziom cen:
-oczekiwania nabywców
-istniejący na rynku popyt na produkt
-koszty przedsiębiorstwa i koszty wytwarzania produktu
-ceny podobnych produktów zaspokajających tę samą potrzebę
-oryginalność produktu, niepowtarzalność
-wymogi formalno-prawne
-korzyści producenta
Funkcje cen:
-informacyjna: podstawa podejmowania decyzji przez producentów i konsumentów
-kosztowa: producent ponosi koszty
-przychodowa: dostarcza środki finansowe na prowadzenie dalszej działalności
-motywacyjna: wysokość cen produktu kształtuje u producenta strukturę produkcji a u konsumenta strukturę konsumpcji
-bilansowa: wykorzystuje ceny dla równoważenia rynku
Cykl życia produktu to okres przebywania produktu na rynku od momentu wprowadzenia do wycofania go z rynku, jego długość zależy od mody, jakości, postępu technicznego, dochodów klientów, rodzaju produktu.
Faza wprowadzenia:
-produkt zostaje wprowadzony na rynek
-cena zależy od strategii cen, wysoka albo niska
dystrybucja ograniczona lub intensywna
-promocja intensywna
-sprzedaż na niskim poziomie
-zysk-brak a nawet straty
-klienci-innowatorzy
Faza wzrostu:
-produkt- pojawiają się produkty konkurencyjne
-cena wysoka spada, niska rośnie
-dystrybucja- udoskonalenie
-promocja ma mniej intensywny charakter
-sprzedaż-duże tempo wzrostu sprzedaży
-duże tempo wzrostu zysku
-klienci naśladowcy, liderzy opinii
Faza dojrzałości:
-ulepszanie produktu, nowy kolor, opakowanie, nowe zastosowania
-cena na tym samym poziomie
-dystrybucja stabilna
-promocja przypominająca...
-sprzedaż ustabilizowana, stała na max poziomie
-zysk stały na max poziomie
-klienci: wczesna i późna większość
Faza spadku:
-spada popularność produktu
-cena spada
-maleje intensywność produkcji
-promocja-słabe oddziaływanie
-sprzedaż spada
-zysk spada, zanika
-klient-maruderzy


Cele strategii cen:
a) osiągnięcie określonego poziomu cen
-jako % wielkości sprzedaży
-jako % zwrotu poniesionych kosztów
-kwotowo
b) osiągnięcie określonej wielkości sprzedaży
c)budowa określonego wizerunku firmy
d) osiągnięcie przewagi nad konkurencją lub wyeliminowanie z rynku
3 metody ustalania ceny:
a)kosztowa-cena powstaje przez dodanie kosztów stałych i zmiennych planowanego zysku i podzielenie ich przez wielkość produkcji, cechy:
-łatwość ustalania cen
-stosowana przez firmy monopolistyczne
-brak motywacji do obniżania kosztów
-brak związku ceny z popytem i wielkością sprzedaży
b)popytowa – cena ustalana na podstawie analizy popytu z uwzględnieniem czynników kształtujących popyt, cechy:
-ścisły związek cen z popytem i wielkością sprzedaży
-możliwość elastycznego stosowania ceny
-metoda oparta o konkurencję
-cena wyznaczana jest na podstawie analizy cen produktów konkurencyjnych
Rodzaje narzędzi polityki cen:
a)różnicowanie ceny w zależności od warunków sprzedaży i zapłaty za produkt(rabaty)
b)sprzedaż produktów komplementarnych i ustalenie ceny z 1 z nich na niższym poziomie
c)umieszczanie w umowie kupna-sprzedaży takich warunków jej realizacji, które zwiększają atrakcyjność proponowanej oferty.
Rabaty(dyskonto)- nabycie produktu po niższej cenie po spełnieniu określonych warunków
a)r. związany z charakterystyką nabywcy-obniżanie cen ze względu na wiek, zawód, przynależność do organizacji
b)r. ilościowy-obniżenie ceny w związku z zakupem określonej ilości produktów
-niekumulatywny- przy jednorazowym zakupie
-kumulatywny-dla tych którzy kupują określona ilość produktów w danym czasie
c)r. sezonowy-obniżka ceny dla nabywców kupujących poza czasem jego konsumpcji
d)r. przestrzenny-sprzedaż po niższej cenie w określonych rejonach
r. handlowy-obniżanie ceny dla pośredników w zamian za realizacje funkcji związanych z ofertą sprzedaży
Odroczenie płatności to zapłata za produkt nie w momencie dostawy lecz po upływie określonego czasu.
Skonto to obniżenie ceny w wypadku zapłaty za produkt w momencie realizacji umowy lub określonym przez sprzedawcę czasie.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy
12.5.2008 (16:26)

jak dla mnie moze być!

27.7.2006 (14:20)

Praca może nie jest długa ale akurat jak dla Mnie to zawiera potrzebny materiał :-)

27.7.2006 (14:17)

brak rodzaji cen np;definicja cenytransakcyjnej lub miedzynarodowa