profil

Sposoby utylizacji i recyklingu - makulatura

drukuj
satysfakcja 52 % 39 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Recykling to inaczej wtórne przetwarzanie, które polega na wykorzystaniu odpadów, zużytych elementów (np. części maszyn) do wytwarzania nowych produktów np. makulatury do produkcji papieru, zużytych opon samochodowych jako paliwa w cementowniach. Recykling ma duże znaczenie dla ochrony środowiska i jest coraz szerzej stosowany np. niektóre firmy samochodowe dążą do tego, aby możliwe było powtórne wykorzystanie ponad 90% stali i metali kolorowych użytych do produkcji ich samochodów oraz stosują tworzywa sztuczne nadające się do recyklingu.

2. Odpadami nazywamy wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także niebędące ściekami substancje ciekłe powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub bytowe człowieka. Duże ilości odpadów papierowych, metalowych, plastikowych i szklanych są wykorzystywane powtórnie w procesie recyklingu (utylizacji). Większość tych materiałów jest w krajach zachodnich zbierana do specjalnych pojemników jeszcze w domach lub fabrykach. Lecz pozostałe śmieci także zawierają wiele cennych materiałów, które mogą być oddzielone na różnych etapach ich obróbki przed składowaniem na wysypisku.

3. Makulatura są to niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych celach niż były przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do produkcji nowego papieru. U progu XXI wieku trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez papieru. Przeciętnie mieszkaniec świata rocznie zużywa ok. 50 kg papieru. Obecnie roczna produkcja światowa sięga 318 milionów ton. Tak wielką ilość byłoby trudno wytworzyć przy wykorzystaniu wyłącznie surowców pierwotnych (drewna), dlatego zużywa się coraz więcej makulatury. Jej wykorzystanie ma jeszcze jedno znaczenie: gdyby nie przetwarzano makulatury na nowy papier, stawałaby się ona niepotrzebnym śmieciem, masowo zalegającym na wysypiskach.

4. Czy zastanawiacie się jeszcze jakie korzyści dla środowiska i gospodarki przynosi segregacja papieru i jego recykling? Odzysk papieru ratuje lasy, bo celuloza z makulatury może z powodzeniem zastąpić czystą celulozę uzyskiwaną ze ścinanych drzew. Na wysypisku i wokół nas jest mniej śmieci. Ratujemy drzewa, bo 1 tona papieru to 17 drzew, a jedna tona makulatury da nam 910 kg dobrej jakości papieru.

Oszczędzamy zasoby wodne i energetyczne.

5. JAK PRAWIDŁOWO SKŁADOWAĆ MAKULATURĘ?
Do pojemnika lub worka na papier wkładamy tylko:
- gazety
- katalogi
- prospekty
- czasopisma ilustrowane
- listy, papier do pisania
- zeszyty
- książki, książki telefoniczne
- torebki papierowe
- papier pakowy
- kartony
- pudełka
- tekturę
Kategorycznie do niebieskiego pojemnika lub worka na papier nie wrzucamy:
- kartonów po mleku i napojach
- kartoników po soczkach
- kalek oraz papieru przebitkowego
- papieru termicznego i do faksu
- zabrudzonego lub tłustego papieru
- artykułów i papierów higienicznych
- celofanu
- pieluch
- jednorazowych podpasek
- tapet
- worków po cemencie
- żadnych innych starych materiałów

6. Bibliografia
http://proekologia.pl/content.php?article.477
http://www.recykling.pl/odpad.php?id=2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Makulatura
http://www.nfos.com.pl/rceeporpapier.htm


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału