profil

Czasowniki z przyimkami

drukuj
satysfakcja 78 % 9 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

arbeiten an D- pracować nad
achten auf A- uważać na
ankommen auf A- zależeć od
antworten auf A- odpowiadać na
aufpassen auf A- uważać na
aufmerksam machen auf A- zwracać uwagę na
sich auswirken auf A- oddziaływać na
anrufen bei D- zatelefonować do
ankommen in D- przybyć do
sich abfinden mit D- pogodzić się z
anfangen mit D- zaczynać
aufhoeren mit D- skończyć z
anstehen nach D- stać w kolejce po coś
sich aergern ueber A- złościć się
sich aufregen ueber A- denerwować się
abhaengen von D- zależeć od
absehen von D- abstrahować od
Angst haben vor D- bać się
Abschied nehmen von D- pożegnać się
appelliren an A- apelować do
sich anstregen fuer A- męczyć sie nad, dla

sich beteiligen an D- uczestniczyć w
basieren auf D- opierać się na
beruhen auf D- opierać się na
sich bechraenken auf A- ograniczać się
sich begrenzen auf A- ograniczać się do
sich berufen auf A- powoływać się na
bestehen auf D- obstawać przy
beharren auf D- obstawać przy
sich beziehen auf A- odnosić się do
bestehen aus D- składać się z
bleiben bei D- pozostać przy
buergen fuer A- gwarantować
sich bedanken bei D, fuer A- podziękować komuś za
bestehen in D- polegać na
sich beschaeftigen mit D- zajmować się
sich befassen mit D- zajmować się
berichten ueber A- relacjonować
sich beklagen ueber A- uskarżać się
sich beschweren ueber A- uskarżać się
sich bemuehen um A- starać się
beneiden um A- zazdrościć
sich bewerben um A- ubiegać się
bitten um A- prosić
befreien von D- uwolnić od
berichten von D,ueber A- relacjonować
beitragen zu D- przyczyniać się
berechtigen zu D- uprawniać do
beginnen mit D- zaczynać z
brauchen fuer A- potrzebować do
benutzen zu D- używać do
bezahlen mit D- płacić

denken an A- myśleć o
danken fuer A- dziękować za
duften nach D- pachnieć
denken ueber A- sądzić o
diskutieren ueber A- dyskutować o
dienen zu D- służyć do

sich erinnern an A- przypominać sobie
erkennen an D- rozpoznać po
erkranken an D- zachorować na
Eindruck machen auf A- robić wrażenie
sich einstellen auf A- nastawić się na
sich ergeben aus D- wynikać z
sich eignen fuer A- nadawać się
sich einsetzen fuer A- opowiadać się za
sich entscheiden fuer A- zdecydować się
sich (bei) entschuldigen fuer A- usprawiedliwiać się
einladen in A- zaprosić do
einteilen in A- podzielić na

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: czasowniki_z_przyimkami.doc
(0) Brak komentarzy