profil

Islam- dawniej i dziś

drukuj
satysfakcja 80 % 35 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Islam - dawniej i dziś.

Islam to religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców. Religia ta narodziła się na obszarach Pustyni Arabskiej, na początku VIIw. Szacuje się, że obecnie 1,2 miliarda ludzi czyli około 20% ludzi świata, to wyznawcy islamu.

Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się boskiemu prawu. W czasach przedislamskich oznaczało bohaterstwo. Apologeci i misjonarze muzułmańscy wywodzą często słowo Islam od słowa "Isalam" - pokój. Święto muzułmańskie: Urodziny Proroka ( narodziny Mahometa, którym towarzyszyły liczne cuda) nie były obchodzone we wczesnym islame, narodziło się w X-XI w. w Egipcie. Sunnici obchodzą je dwunastego dnia trzeciego miesiąca roku - w tym dniu wspominają zarówno narodziny, jak i śmierć Proroka. Szyici obchodzą je pięć dni później. W Turcji to święto nazywa się Świętem Światła. W meczetach zapala się lampy i świece. Organizuje się zgromadzenia, na których odprawia się modlitwy dziękczynne za Proroka i opowiada się budujące historie z jego życia. W Pakistanie święto to polega na wspominaniu Proroka na wspólnych spotkaniach i trwa cały miesiąc. Islam narodził się na obszarach Pustyni Arabskiej, obecnie muzułmanie zamieszkują na wszystkich kontynentach. Najwięcej ich mieszka w Azji, znacznie mniej w Afryce i jeszcze mniej w Europie. Stosunkowo niezbyt liczni są muzułmanie mieszkający w Ameryce, a w Australii liczba ich jest znikoma. W naszych czasach, mimo wielkich nawet rewolucyjnych przemian, jakie się dokonały w świecie islamu, religia nadal odgrywa bardzo istotną rolę w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w większości państw muzułmańskich, potwierdzając w ten sposób i dziś dobrze znane stwierdzenie, iż islam to nie tylko religia, ale i państwo. W dobie dzisiejszej nie obserwujemy już wielkich prądów reformatorskich w islamie, jakie miały miejsce dawniej. Zmieniła się bowiem znacznie sytuacja społeczno- polityczna w krajach muzułmańskich, zwłaszcza po II wojnie światowej. Państwa te pod naciskiem ruchów wewnętrznych i wpływów europejskich przeszły istotną ewolucję ku nowoczesności, zarzucając struktury średniowieczne, jakie się utrzymały, co najmniej do I wojny światowej, a w niektórych z nich resztki ich zachowują się do dnia dzisiejszego. Tak więc, na planie politycznym większość państw muzułmańskich, po uzyskaniu niepodległości w ostatnich dziesiątkach lat naszego wieku, odrzuciła struktury feudalne i przeszła do nowoczesnej organizacji politycznej, zachowując jednak wiele ze swojej rodzimej tradycji muzułmańskiej. W okresie ogólnej, politycznej i kulturalnej, dekadencji świata muzułmańskeigo, dekadencji uległ również islam jako religia. Szerzyły się różne bractwa religijne o tendencjach mistycznych, zyskując sobie wielu zwolenników wśród niższych warstw osiadłej ludności wiejskiej i koczowników.

Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Wersja ściąga: islam-_dawniej_i_dziś.doc
Komentarze (2) Brak komentarzy
7.4.2009 (15:23)

Super. DZIęki . na Historie potrzebowałem :)

9.10.2008 (18:04)

Dzięki za pomoc:):):) tego potrzebowałam...:)

Typ pracy