profil

Białowieski Park Narodowy

drukuj
satysfakcja 57 % 641 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

POŁOŻENIE:
Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w centralnej części Puszczy Białowieskiej w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią.
HISTORIA POWSTANIA PARKU
Historia utworzenia parku narodowego rozpoczyna się 29 grudnia 1921r., tj. od utworzenia leśnictwa \"Rezerwat\",
przekształconego 17 sierpnia 1932r. w Park Narodowy w Białowieży.
Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947r. (Dz. U Nr 74, poz. 469 z późn. zm.) w województwie podlaskim. Ponownie zmieniono nazwę, która obowiązuje po dzień dzisiejszy.
Warto wiedzieć, iż już leśnictwo \"Rezerwat\" spełniało wymogi obecnie obowiązującej międzynarodowej definicji parku narodowego.
STATUS PARKU: (ważne wydarzenia)
W 1977 r. Białowieski Park Narodowy uzyskał status Światowego Rezerwatu Biosfery
W 1979 r. jako jedyny obiekt przyrodniczy w Polsce wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości – UNESCO.
W 1996 r. do parku przyłączono 5 155 ha, tworzących Obręb Ochronny Hwoźna.
W 1997 r. Park jako pierwszy w Polsce został wyróżniony Dyplomem Europy.
POWIERZCHNIA PARKU:

Powierzchnia parku 10 502 ha
Powierzchnia otuliny parku 3 224 ha Długość szlaków turystycznych 21 km

·1 Ścisła
·2 Czynna
·3 Krajobrazowa

·
·
· Liczba turystów w roku 102 tyś.
Powierzchnia całej puszczy: 125 tyś. ha
Powierzchnia puszczy w części Polskiej
58 tyś. ha
Powierzchnia lasów 9 594 ha
Pozostała powierzchnia 825 ha
Jest to najstarszy Park Narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie.
Ze względu na bogactwo lasów obszar parku jak i całej puszczy nazywany jest „zielonymi płucami Europy”.
Park obejmuje część Puszczy Białowieskiej, stanowiącej największy w Europie prabór niżowy, zachowany w stanie naturalnym.

W SKŁAD PARKU WCHODZĄ :
· Ścisły rezerwat przyrody o powierzchni 5 726 ha
Obszar Ochrony Ścisłej (położony w centralnej części Puszczy)
a) to najcenniejszy i najstarszy obszar Parku położony w widłach rzek Hwoźnej i Narewki,
b) Główną funkcją obszaru ochrony ścisłej jest ochrona wszystkich elementów przyrodniczych, a więc:
· gleb,
· stosunków wodnych,
· szaty roślinnej,
· flory i fauny, a także
· naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych zachodzących w tym skomplikowanym zespole roślin i zwierząt, jakim jest las o charakterze pierwotnym.
c) Obszar ten jest udostępniany do badań naukowych pod warunkiem, iż ich prowadzenie nie grozi zakłóceniem naturalnego toku procesów przyrodniczych ani też rzadkim gatunkom roślin lub zwierząt.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (23) Brak komentarzy
20.2.2012 (19:45)

Kto lui MINECRAFT ;)

20.2.2012 (19:44)

nawet niezłe

10.10.2011 (19:01)

Bardzo ciekawe ale dostalem 4- :D Pozdrawiam