profil

Rodzaje zmienności w przyrodzie itd (darwin, miejsce człowieka w systematyce organizmów)

drukuj
satysfakcja 66 % 38 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

RODZAJE ZMIENNOśCI W PRZYRODZIE:
-zmienność środowiskowa(nabyta)nie jest dziedziczona w następnym pokoleniu;
-zmienność genetyczna wrodzona dzieli się na zmienność rekombinacyjną(crossing-over, zapłodnienie), drugi rodzaj to zmienność mutacyjna. Zmienność gen. jest bezkierunkowa i nieprzewidywalna, prowadzi do powstawania nowych kombinacji genów, a nawet do powstawania nowych genomów. Jest jednym z podstawowych źródeł zmian ewolucyjnych.
MIKROEWOLUCJA-zmiana wewnątrzgatunkowa; jest ona odwracalna.
MAKROEWOLUCJA-zmiana na poziomie powyżej gatunkowym; prowadzi do powstania większego zróżnicowania; jest ona nieodwracalna.
EWOLUCJONIZM-DARWIN:
Dowody na istnienie ewolucji: -bezpośrednie:+martwe-skamieniałości: kości, odciski paproci i drobnych organizmów; +żywe:zwierzęta wyst. teraz np. ryba trzonopłetwa, torbacze(wyst. tylko w Australii) oraz żółwie z Galapagos.
-pośrednie: +narządy homologiczne(mające takie samo pochodzenie i budowę ale różne funkcje); +narządy analogiczne(mają różne pochodzenie i budowę ale spełniają te same funkcje); +narządy szczątkowe(owłosienie ciała, wyrostek robaczkowy, ósemki w uzębieniu, mięśnie poruszające uszami); +embriologia(podobieństwo zarodków we wczesnym stadium rozwojowym, trudno odróżnić zarodki kręgowców od siebie)
SKRóCONA TEORIA DARWINA:
1.Nadprodukcja-liczba rodzącego się potomstwa jest zdecydowanie wyższa od liczby organizmów osiągających wiek reprodukcyjny.
2.Współzawodnictwo(konkurencja)-ponieważ mało potomstwa przeżywa organizmy konkurują ze sobą w świecie żywym
3.Zmienność-uzyskanie jak najlepszych cech dzięki którym możliwe jest przeżycie i przekazanie ich potomstwu.
4.Przeżyć aby się rozmnożyć-dzięki uzyskaniu jak najlepszych cech dzięki którym możliwe jest przeżycie, dzięki temu rozmnożenie się zapewnienie ciągłości DNA.
SPECJACJA-proces powstawania nowych gatunków.
RODZAE specjacji:
-Allopatryczna-utrzymuje się ona nawet po ustaniu izolacji. Nowe gatunki nie krzyżują się ze sobą, gdyż różnią się sygnałami rozpoznawczymi, a powstałe potomstwo w wyniku mieszania genów jest gorzej rozwinięte.
-Sympatryczna-powstaje przy zróżnicowaniu cech płciowych wśród spokrewnionych gatunków.

MIEJSCE CZŁOWIEKA W SYSTEMATYCE ORGANIZMóW:
-jesteśmy heterotroficznymi tkankowcami poruszającymi się, w rozwoju zarodkowym pojawia się blastula, dlatego należymy do królestwa zwierząt animalia
-mamy cewkowaty ukł. nerwowy po stronie grzbietowej, w rozwoju zarodkowym pojawie się struna grzbietowa i zawiązki par skrzelowych dlatego należymy do typu strunowce czyli chordata
-mamy wyraźnie wyodrębnioną głowę, kostny szkielet pięciopęcherzykowaty mózg, mamy dwie pary kończyn z kostnym szkieletem dlatego należymy do podtypu kręgowców vertebrata
-jesteśmy stałocieplni, ciało pokrywają włosy, skóra posiada gruczoły w tym także mleczne.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy