profil

Rodzaje zmienności w przyrodzie itd (darwin, miejsce człowieka w systematyce organizmów)

drukuj
satysfakcja 66 % 38 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

RODZAJE ZMIENNOśCI W PRZYRODZIE:
-zmienność środowiskowa(nabyta)nie jest dziedziczona w następnym pokoleniu;
-zmienność genetyczna wrodzona dzieli się na zmienność rekombinacyjną(crossing-over, zapłodnienie), drugi rodzaj to zmienność mutacyjna. Zmienność gen. jest bezkierunkowa i nieprzewidywalna, prowadzi do powstawania nowych kombinacji genów, a nawet do powstawania nowych genomów. Jest jednym z podstawowych źródeł zmian ewolucyjnych.
MIKROEWOLUCJA-zmiana wewnątrzgatunkowa; jest ona odwracalna.
MAKROEWOLUCJA-zmiana na poziomie powyżej gatunkowym; prowadzi do powstania większego zróżnicowania; jest ona nieodwracalna.
EWOLUCJONIZM-DARWIN:
Dowody na istnienie ewolucji: -bezpośrednie:+martwe-skamieniałości: kości, odciski paproci i drobnych organizmów; +żywe:zwierzęta wyst. teraz np. ryba trzonopłetwa, torbacze(wyst. tylko w Australii) oraz żółwie z Galapagos.
-pośrednie: +narządy homologiczne(mające takie samo pochodzenie i budowę ale różne funkcje); +narządy analogiczne(mają różne pochodzenie i budowę ale spełniają te same funkcje); +narządy szczątkowe(owłosienie ciała, wyrostek robaczkowy, ósemki w uzębieniu, mięśnie poruszające uszami); +embriologia(podobieństwo zarodków we wczesnym stadium rozwojowym, trudno odróżnić zarodki kręgowców od siebie)
SKRóCONA TEORIA DARWINA:
1.Nadprodukcja-liczba rodzącego się potomstwa jest zdecydowanie wyższa od liczby organizmów osiągających wiek reprodukcyjny.
2.Współzawodnictwo(konkurencja)-ponieważ mało potomstwa przeżywa organizmy konkurują ze sobą w świecie żywym
3.Zmienność-uzyskanie jak najlepszych cech dzięki którym możliwe jest przeżycie i przekazanie ich potomstwu.
4.Przeżyć aby się rozmnożyć-dzięki uzyskaniu jak najlepszych cech dzięki którym możliwe jest przeżycie, dzięki temu rozmnożenie się zapewnienie ciągłości DNA.
SPECJACJA-proces powstawania nowych gatunków.
RODZAE specjacji:
-Allopatryczna-utrzymuje się ona nawet po ustaniu izolacji. Nowe gatunki nie krzyżują się ze sobą, gdyż różnią się sygnałami rozpoznawczymi, a powstałe potomstwo w wyniku mieszania genów jest gorzej rozwinięte.
-Sympatryczna-powstaje przy zróżnicowaniu cech płciowych wśród spokrewnionych gatunków.

/> MIEJSCE CZŁOWIEKA W SYSTEMATYCE ORGANIZMóW:
-jesteśmy heterotroficznymi tkankowcami poruszającymi się, w rozwoju zarodkowym pojawia się blastula, dlatego należymy do królestwa zwierząt animalia
-mamy cewkowaty ukł. nerwowy po stronie grzbietowej, w rozwoju zarodkowym pojawie się struna grzbietowa i zawiązki par skrzelowych dlatego należymy do typu strunowce czyli chordata
-mamy wyraźnie wyodrębnioną głowę, kostny szkielet pięciopęcherzykowaty mózg, mamy dwie pary kończyn z kostnym szkieletem dlatego należymy do podtypu kręgowców vertebrata
-jesteśmy stałocieplni, ciało pokrywają włosy, skóra posiada gruczoły w tym także mleczne. W rozwoju zarodkowym powstają błony płodowe, czaszka połączona z kręgosłupem dwoma kłykciami potylicznymi, 7 kręgów szyjnych, 3 kostki słuchowe, zęby heterodontyczne, płuca pęcherzykowate, występuje przepona dlatego należymy do gromady ssaków-mammalia
-w rozwoju zarodkowym występuje łożysko typu omoczniowego dlatego należymy do podgromady łożyskowców(placentalia)
-nasze kończyny są 5 palczaste z przeciwstawnym kciukiem i płaskimi paznokciami, część twarzowa czaszki jest skrócona, oczy skierowane do przodu(widzenie steroskopowe), mózg silnie rozwinięty pokryty pofałdowaną korą mózgową dlatego należymy do rzędu naczelnych (primates)
-nie posiadamy ogona ani nagniotków pośladkowych(pawian), silny rozwój mózgu wpływa na zachowania socjalne(życie w grupie), w komunikacji z innymi osobnikami występuje mimika twarzy i gestykulacja, nie występuje sezonowość w rozmnażaniu dlatego należymy do podrzędu człekokształtnych (hominoidea)
-mamy całkowicie wyprostowaną postawę ciała, wysklepioną stopę, szeroką miednicę, potrafimy wytwarzać narzędzia, jesteśmy wszystkożerni z przewagą pokarmów mięsnych dlatego należymy do rodziny człowiekowatych (hominidae)
-nasz otwór w czaszce przez który przechodzi rdzeń kręgowy jest po spodniej stronie, objętość mózgoczaszki przekracza 600 cm3, kły są zedukowane i nie występują poza szereg zębowy, potrafimy celowo obrabiać wtórnie narzędzia dlatego należymy do rodzaju człowiek (homo)
-posiadamy wysuniętą bródkę; silnie rozwinięty mózg z podziałem funkcjonalnym obu półkul, tworzymy zorganizowane społeczeństwa charakteryzujące się kulturą, porozumiewamy się mową artykułowaną i pojęciami abstrakcyjnymi dlatego należymy do gatunku człowiek rozumny (homosapiens)

PRZEDSTAWICIELE KOPALNYCH NACZELNYCH:
Aegyptopithecus-ok.30 mln. –Egipt- prawdopodobny przodek małp wąskonosych
proconsul-ok.20 mln.- Afryka Wschodnia –wielkości pawiana, żyjący w środowisku nadrzewnym, możliwy przodek małp człekokształtnych i człowieka
ramapithecinae(ramapiteki: kenyapithecus, Sivapithecus, Gigantopithecus)-niektóre do ok. 14 mln – Afryka, Indie – Silnie umięśnione żuchwy. Środowisko: lasosawanna lub sawanna. Wśród ramapiteków możliwy przodek człowieka i małp człekokształtnych( w szczególności orangutana).
-australopithecus afarensis-4-2,5mln-Afryka Wschodnia-wielkosci szympansa, uzębienie masymne, ale podobne do ludzkiego. Pojemność mózgoczaszki nieco(do 30%) większa niż u szympansa. Dwunożne, mięsożerne i posługujące się prostymi narzędziami kamiennymi.
-Australopithecus africanus-3-2,3mln-Afryka Wschodnia-prawdopodobny potomek afarensis(zbliżona wielkość), ale raczej nie przodek człowieka.
-Australopithecus robustus-2,2-1,2mln.-Afryka Wschodnia-masywniejszy od afarensis i africanus, prawdopodobnie potomek afarensis.
-Homo habilis-2,1-1,4mln-Afryka Wschodnia-prawdopodobnie potomek afarensis, ale nieco większy, o wyraźnie większym mózgu(ok.700-800cm3) i wykazujący więcej cech ludzkich. Narzędzia kamienne bardziej skomplikowane niż australopiteków.
-Homo erectus(„pitekantrop”)-ok.1,5mln-250tys.-Afryka, Azja Pd., Europa-całkowicie pionowa postawa ciała, objętość mózgu ok. 800-1200cm3. Żyjący w środowisku stepowo-leśnym, zakładający sezonowe lub długotrwałe obozowiska, wykorzystujący ogień.
-Homo sapiens neandertalensis („neandertalczyk”)-250tys-ok40tys-Afryka, Azja, Europa- Wzrost ok. 1,5m, silna budowa ciała, wyraźny wał nadczołowy, silne szczęki, objętość mózgu pod koniec okresu o ok.10% większa niż u człowieka współczesnego. Urozmaicone narzędzia, rozwinięte łowiectwo, niewątpliwie zaczątki kultury.
-Homo sapiens sapiens-ok.45tys. do dziś- wszytkie kontynenty-człowiek współczesny.

RODZAJE CZŁOWIEKA:
-rasa czarna(negroidalna):-ciemna skóra(ochrona przed promieniowaniem); -wydatna dolna szczęka; -szerokie nozdrza; -wywinięte wargi; -ciemne(czarne),grube, kręcone włosy(izolacyjna warstwa powietrza chroniąca mózg przed udarem); -ciemnobrązowe oczy(pigmenty oka filtrują nadmiar słonecznych promieni ultrafioletowych).
-rasa biała (kaukazoidalna):należą do niej europejczycy, pół. Afryka i Bliski Wschód i Hindusi) -jasna skóra; -włosy proste, falujące lub kręcone, jasne lub ciemne; -oczy niebieskie, zielone, szare, brązowe(jasne oczy-brak konieczności przeciwdziałania intensywnemu promieniowaniu); -
-rasa żółta-mongoloidalna: Azjaci, Eskimosi, Indianie.-jasna skóra; -płaska twarz i nos(w celu zminimalizowania powierzchni. zredukowane zostały łuki brwiowe, a oczy otoczone są ochronną tkanką tłuszczową); -włosy proste i czarne; -oczy od jasno do ciemnobrązowych; -mięśnie palców rąk mongoloidów doskonale funkcjonują nawet przy b. niskich temp.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy