profil

satysfakcja 71 % 662 głosów

Wyżyny Polski

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Wyżyna Śląska
-zbudowana z piaskowców, zlepieńców i łupków gdzie wytworzył się węgiel kamienny, pół.-wsch. część budują dolomity, wapienie i iły w których wytworzyły się rudy cynku, ołowiu oraz żelaza
-najwyższe wzniesienie to Góra Świętej Anny (400m n.p.m.) zbudowana z wapieni i bazaltów
-na piaskach polodowcowych powstała Pustynia Błędowska
-gleby bielicowe, płowe, rędziny, rzadziej gleby brunatne
-klimat cechuje duże opady (700-800 mm), śr. roczne temp. powietrza ok.10'C
-sieć rzeczna bardzo rzadka, cieki krótkie, silnie zanieczyszczone przez przemysł, wystepuje tutaj deficyt wody
-naturalna roślinnośc zniczszona w dużym stopniu przez człowieka, występują w małej ilości prądy, buczyny, bory
-uprawia się ziemniaki, żyto, warzywa i owoce
Przemysł:
-wydobywczy-->górnictwo węgla kamiennego, rud żelaza, cynku i ołowiu, hutnictwo tych metali
-chemiczny--> produkcja włokien sztucznych i kauczuku syntetycznego w Oświęcimiu, nawozów azotowych i fosforowych w Chorzowie, Katowicach, Jaworznie
-elektromaszynowy-->maszyny i urzadzenia dla hutnictwa i górnictwa, środki transportu (tramwaje, samochody osobowe)
-mineralny
-drzewno-papierniczy
-spożywczy
-elektrownie--> GOP(Górnośląski Okręg Przemysłowy)-największy obszar górniczy w Polsce, miasta wchodzące w skład okręgu to Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Sosnowiec, Chorzów

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
-zbudowana z wapieni jurajskich
-cechy rzeźby: szerokie płaskowyze, skałki, głębokie doliny i wąwozy o stromych zboczach, jaskinie, zapadliska
-występują tutaj zjawiska krasowe (w dolinie Prądnika gdzie powstał Ojcowski Park Narodowy)
-surowce mineralne:rudy cynku i ołowiu w okolicach Oklusza i Zawiercia, rudy żelaza w okolicach Częstochowy
-gleby: rędziny, brunatne, płowe, bielice
-naturalna roślinność:bory, lasy bukowe i jodłowe
-rozwinęło się tutaj górnictwo i hutnictwo(rud żelaza, przemysł włokienniczy i odziezowy), główne ośrodki przemysłowe to Olkusz, Zawiercie, Częstochowa
-główne uprawy: żyto, ziemniaki, warzywnictwo i sadownictwo

Niecka Nidziańska
-obniżenenie zbudowane z margli, gipsów, lessu, piasków i glin morenowych
-głównym bogactwem mineralnym sa gipsy, wapienie, margle
-występują tu wody mineralne siarczkowe (Busko-Zdrój, Solec Zdrój)
-gleby: rędziny, czarnoziemy, brunatne, bielice, mady (dolina Nidy)
-klimat:niewielkie opady (450-550 mm rocznie), duże amplitudy temperatur
-lasy: grądy, dąrbowy, bory mieszane
-rolcnictwo: pszenica, żyto, ziemniaki
-eksploatuje się gipsy w okolicach Pińczowa
-do celów leczniczych wykorzystuje sie siarkowe wody mineralne Busko, Solec Zdrój

Wyzyna Kielecko-Sandomierska
-zbudowana ze skał osadowych
-głowne surowce skalne to wapienie, piaskowce, zlepieńce
-najwyższą częścią wyżyny są Góry Świętokrzyskie (stare góry fałdowe, powstały podczas kaledońskich i hercyńskich ruchów górotwórczych, składają się z równoległych pasm rozdzielonych obniżeniami. Trzon tworzą Łysogóry zbudowane z piaskowców i kwarcytów, pozostałe pasma budują wapienie, piaskowce i zlepieńce. Najwyższy szczyt to Łysica 612 m npm. Stoki pokrywają rumowiska skalne (gołoborza)
-gleby:czarnoziemy, brunatne, rędziny
-największym kompleksem leśnym jest Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Jodłowa w Łysogórach gdzie utworzono Śwętokrzyski PN
-w rejonie zwanym "Białym Zagłębiem" eksploatuje się wapienie. Najcenniejsze z nich to "marmury kieleckie", a także piaskowce, zlepieńce i kwarcyty
-przemysł elektromaszynowy: Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, Zakłady Metalowe w Skarżysku Kamiennej
-dawniej powstało tutaj Zagłębie Staropolskie-górnictwo,hutnictwo żelaza, które obecnie ma znaczenie historyczne
-najlepsze gleby i kilmat dla rozwoju rolnictwa występuje w okolicach Sandomierza, uprawia się tam buraki cukrowe, pszenicę, rzepak, tytoń. Rozwinięte jest także warzywnistwo i sadownictwo.
-obszar turystyczno wypoczynkowy: Świętokrzyski PN, Kielce i oklice Chęcin, Zagłebie Staropolskie (zabytki techniki z ubiegłych wieków, w "krzemionkach opatowskich" znajduje sie najstarszy w Polsce obiekt techniczny-kopalnia krzemienna sprzed 3000lat

Wyżyna Lubelska i Roztocze
-obszar ubogi w surowce mineralne, występują tu margle oraz kreda pisząca, we wsch., części Lubelszczyzny odkryto duże złoża węgla kamiennego
-występują tutaj najlepsze gleby w Polsce: czarnoziemy, rędziny, gleby brunatne na Roztoczu, przeważają bielice, rędziny, gleby brunatne
-uprawy:pszenica, buraki cukrowe, tytoń, konopie, len, chmiel, ziemniaki, żyto, jęczmień, pomidory, cebula, truskawki, jabłonie, śliwy
-największym kompleksem leśnym jest Puszcza Solska ze słynnymi progami skalnymi TANWI gdzie powstały liczne wodospady zwane "szumami", tutaj też powstał Roztoczański Park Narodowy
-klimat o cechach kontynentalizmu, opady 600-800 mm rocznie, średnie roczne amlpitudy do 22'C
-sieć rzeczna żadka, nalezy do dorzeczy Wisły i Bugu.
-zabytkowy charakter ma Zamość i Lublin
przemysł
-elektromaszynowy--> Lublin(fabryka samochodów ciężaorwych, wag, maszyn rolniczych), Świdnik (produkcja śmigłowców), Kraśnik (fabryka łozysk tocznych)
-rolno-spożywczy-->cukrownie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego
-cementownie w okolicach Chełma i Rejowca


Podobne tematy:
geografia Wyżyny Polskie wyżyny w polsce wyżyna śląska budowa geologiczna wyżyny śląskiej najwyższy szczyt wyżyny śląskiej gleby na wyżynie śląskiej klimat na ywżynie śląskiej roślinność na wyżynie śląskiej WSZYSTKIE
Autor Aretse
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: wyżyny_polski.doc
Komentarze (10) Brak komentarzy zobacz wszystkie
20.9.2011 (19:35)

super praca dzieks zachecam do grania wProMt2 taki fakny metek

7.6.2011 (16:35)

pały jesteście

29.5.2011 (18:28)

naprawdę kultowa pracka mam kartkówkę z przyry a to mi w tym bardzo pomoże;D

29.5.2011 (18:26)

kultowa pracka

17.5.2011 (14:44)

Szukałam o rekultywacji na Wyżynie Śląskie, a więc nie jest mi to potrzebne, ale praca super. Tak trzymać.

Geografia Polski


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.