profil

Człowiek prehistoryczny

drukuj
satysfakcja 27 % 82 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ziemia istniała już co najmniej 3 mld. lat, zanim pojawiły się na niej pierwsze oznaki życia. Kiedy ognista planeta ostygła, uformowała się jej atmosfera.
Deszcze zapełniły morza, a w morzach powstało życie.
Nie do końca wiadomo, jak się to stało.
Możliwe, że pioruny dostarczyły energii potrzebnej do zapoczątkowania reakcji chemicznych w pierwotnej "zupie" pierwiastków występujących na młodej planecie.
Prawdopodobnie związki mineralne wypłukane ze skał tworzyły nowe rodzaje połączeń chemicznych niezliczoną liczbę razy.
Jakkolwiek się to stało, pojawił się niezwykły układ chemiczny: żyjąca komórka, która sama się odżywiała i potrafiła produkować swoje kopie.
W ciągu milionów lat komórki te powoli się zmieniały, ewoluowały w formy bardziej złożone, które ostatecznie dały początek obecnie żyjącym roślinom i zwierzętom.
Podstawową różnicą jest to, że zwierzęta mają zdolność poruszania się, a rośliny cały czas pozostają w jednym miejscu. Inna różnica polega na sposobie odżywiania się: zwierzęta żywią się innymi zwierzętami lub roślinami, natomiast większość roślin sama produkuje potrzebne im do życia substancje pokarmowe.
Najwcześniej na Ziemi pojawiły się bezkręgowce-zwierzęta bez kręgosłupa. Miały ciało miękkie (meduzy) albo pokryte twardym pancerzem (trylobity). Pierwszymi zwierzętami wyposażonymi w kręgosłup (kręgowcami) były ryby. Pierwsze zaś organizmy, które wyszły na ląd, to przodkowie dzisiejszych owadów i pająków. Płazy-zwierzęta, które mogą żyć i na lądzie, i w wodzie-pojawiły się ok.. 900 mln lat temu. Prawdopodobnie wykształciły się z ryb, które wyszły na ląd i "nauczyły się" oddychać powietrzem atmosferycznym. Kostny szkielet ich płetw przekształcił się w kości kończyn.
Od Australopiteców naszymi przodkami byli, kolejno, Amanensis i Afarensis. Być może był nim też Africanus, choć wiele źródeł uważa go za boczne odgałęzienie - ku człowiekowi współczesnemu wiodłoby ramię, które stosunkowo szybko odgałęziło się od Africanusa. Ślepymi liniami były też, najprawdopodobniej Garhi, Bahrelghazali i Aetiopicus - przodek Boisei (zwanego też Zinjanthropem) i Robustus. Trzy ostatnie zostały wydzielone w osobną grupę Parantropów (masywnych Australopiteców) z uwagi na wtórne nasilenie się u nich cech małpich.

Podobnie Homo Rudolfensis, niegdyś uważany za przodka człowieka współczesnego, jest obecnie zaliczany do rodzaju Kenyanthropus, wraz ze swym domniemanym, od Australopitecus Amanensis pochodzącym przodkiem - Kenyanthropus Platyops.
Także i w grupie Homo nie ma jeszcze pełnej jasności. O status naszego przodka "rywalizują" żyjący równocześnie: wykluczony ostatnio Rudolfensis i, częściej obecnie wskazywany, Habilis. To od niego wywodzić się ma Ergaster, przodek Erectusa ( który jako pierwszy wywędrował z Afryki na inne kontynenty; z racji znalezienia jego szczątków na Jawie i w Chinach znany jest też jako Pitecantropus i Sinantropus). Czy Erectus był naszym przodkiem czy także ślepą gałęzią i drogi Erectusa i "ku Sapiens" szybko się rozeszły - o tym różnie źródła mówią?•Boczną gałęzią Erectusa był Homo Antecessor. Być może od afrykańskiej linii Erectusa wywodzi się Homo Sapiens, (choć niektórzy właśnie Antecessora uważają za naszego przodka), przez pewien czas żyjący na świecie wraz z dwiema innymi, "równoległymi" gałęziami Homo: Heidelbergensis i Neanderthalensis (choć niektóre źródła definiują też Heidelbergensis jako przodka Neandertalczyka i człowieka współczesnego). Neandertalczyk, niegdyś uważany za naszego przodka, został później spostponowany i wydzielony w osobny gatunek. Ostatnio znowu nasiliła się dyskusja nad naszym ewentualnym pokrewieństwem z Neandertalczykiem, a to za sprawą teoretycznego istnienia płodnego potomstwa Sapiens i Neanderthalensis.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy