profil

Podział substancji ze względu na skutki oddziaływania.

drukuj
satysfakcja 17 % 6 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ze względu na skutki oddziaływania, rozróżnia się substancje:

o trujące – mogące powodować ostre lub chroniczne zatrucie, a nawet śmierć,

o szkodliwe – mogące powodować schorzenia ustroju wskutek zatrucia,

o żrące – powodujące zniszczenie tkanki,

o drażniące – mogące wywołać stany zapalne dróg oddechowych, skóry, błon śluzowych i oczu,

o neurotoksyczne – uszkadzające centralny układ nerwowy i nerwy obwodowe,

o alergiczne – wywołujące u ustroju odczyn uczuleniowy,

o narkotyczne – mogące powodować oszołomienie lub utratę przytomności wskutek narkozy,

o kancerogenne (rakotwórcze) – mogące być przyczyną powstawania zmian nowotworowych w organizmie,

o mutagenne – uszkadzające aparat dziedziczenia i zmieniające cechy dziedziczenia potomstwa.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy