profil

Poetyckie spojrzenie Józefa Łobodowskiego i Władysława Broniewskiego na Monte Cassino - konspekt.

drukuj
satysfakcja 38 % 8 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I. Władysław Broniewski:

- uczestnik powstania listopadowego o zapale rewolucjonisty
- dzieła głównie o tematyce wojennej, patriotycznej i większości zagrzewające do walki
- wychowany na patriotycznej poezji
- zaangażowany w sprawy Polski

II. Obraz Monte Cassino u W. Broniewskiego

1. Budowa wiersza:
- wiersz 6- strofowy
-strofy są 4- wersowe
- przeważają rymy naprzemianległe

1. Podmiot liryczny:
- 1 osobowy
- zbiorowy
- jest bezpośrednim świadkiem zdarzeń
- zagrzewa Polaków do walki, wytrwałości, stawienia czoła wrogowi i zachęca ich
do poszukiwania granic państwa
- za przykład odwagi podaje stare pokolenia Polaków, tułaczy i żołnierzy
- odnosi się do historii, wie co należy robić aby odnaleźć granice państwa, pochodzi on
ze starszego pokolenia i chce by jego pokolenie było przykładem dla młodych, daje im wskazówki
- wspiera naród dobrą nowiną o nadejściu polskiej dywizji stosując anaforę. Ma ona na celu dodać otuchy Polakom oczekującym na zbliżającą się pomoc.

2. Charakter i cel wiersza:
- nasycony silnymi emocjami na co wskazują nam wykrzyknienia, pytania retoryczne, niektóre zdania są w trybie rozkazującym
- adresatem jest polski naród w czasie II wojny światowej
- wiersz nasycony jest środkami dźwiękonaśladowczymi- onomatopeje, które nadają wierszowi rytmiczność, ukazują bezwzględność wroga, przedstawić odwagę i charakter marszu Karpackiej oraz Kresowej

3. Naród polski w wierszu:
- dywizje polskie są nieustraszone, odważne, nie powstrzyma ich huk batalii ani dym eksplozji, towarzyszy im gniew i przelew krwi wśród wrogów
- odwaga i chęć walki polskich żołnierzy jest tak duża, że nie schowa im się żaden wróg
- Polacy mimo gorszego uzbrojenia i tak pokonają przeciwnika
- Polacy są pewni siebie i nie myślą o przegranej lub wycofaniu się. Nie darują wrogowi i nic im nie przeszkodzi aby go odnaleźć
- bitwa pod Monte Cassino jest dla Polaków momentem rewanżu, zemsty na przeciwniku
za zagarnięcie ich ziem
- naród liczy się ze śmiercią wielu żołnierzy ale uważa ich śmierć za honorową, jest ona

dumą, a miejscem spoczynku poległych jest piękna Italia
- po stoczonej bitwie naród chce wrócić do starych granic swego kraju
- druga strofa zaczyna się pytaniem retorycznym: „Nasze granice?”. W ostatniej strofie jest
to samo pytanie i zarazem odpowiedź na nie, że granice Polski są tam gdzie Polacy walczą
i giną- w Monte Cassino

III. Józef Łobodowski:
- emigracyjny, polski poeta
- współredaktor radia madryckiego
- znany na zachodzie

IV. Obraz Monte Cassino u J. Łobodowskiego:

1. Budowa wiersza:
- wiersz składa się z 3 części:
* część 1 składa się z 4 strof i dotyczy głównie historii Monte Cassino
* część 2 składa się z 7 strof i dotyczy głównie cmentarza pod Monte Cassino
* część 3 składa się z 3 strof
- bardzo duża metaforyka wiersza

2. Podmiot liryczny nie ujawnia się- domyślny, jest bezpośrednim obserwatorem wydarzeń

3. Monte Cassino:
- miały tu miejsce ważne wydarzenia historyczne np. podboje Sainitów oraz Rzymian
- ci którzy polegli na Monte Cassino zapisali się w historii i nie ma potęgi która mogłaby
to zmienić, nawet upływający czas jest wobec tego bezradny. Pamięć tym ludziom oprze się wszelkim przeciwstawnością, będzie trwać wiecznie, będzie wzbudzać strach i dystans.
- w wierszu jest nawiązanie do wydarzeń historycznych z udziałem Polaków pod Monte Cassino:
* Polacy chcieli się zemścić na Niemcach za zajęcie ziem, czas zemsty był długo przez nich oczekiwany
* przelana przez Polaków krew w tych bitwach będzie krwią wolności, początkiem wyzwolenia Polski mimo wielkiej siły przeciwnika
- wielkie, krwawe bitwy na tych ziemiach będą zapamiętane na zawsze

4. Cmentarz pod Monte Cassino
- pamiątką po tych walkach jest Cmentarz pod Monte Cassino, gdzie zostało pochowanych dużo poległych Polaków. Zostali oni pogrzebani na obczyźnie zamiast na polskich ziemiach
- cmentarz ten dziś wygląda tak samo jak dawniej, jest w nienaruszonym stanie, ale wraz
z nowymi wojnami, na tym cmentarzu będą chowani nowi polegli
- ukryty żar cmentarzysk jest jak prąd tzn. jest iskrą, która wskrzesi ducha walki u następnych pokoleń w potrzebie

5. Charakter i cel wiersza:
- w 1 wersie 2 strofy podmiot liryczny posługuje się trybem rozkazującym, zagrzewa do walki i oporu, zapowiada przelew krwi taki jak był w przeszłości. Przewiduje, że w tych walkach będą polegli

6. Śmierć i walka:
- śmierć na polu chwały jest ważna i nawet dla Boga nie obojętna, nie idzie na marne
- nawiązanie do pieśni hymnicznej „Czerwone Maki na Monte Cassino”. Kwitnące maki
jako metafora krwi poległych Polaków, których czekają kolejne walki w swoim kraju, oznacza
to kolejnych poległych
- żołnierze którzy polegli na polu bitwy są przykładem odwagi i męstwa dla przyszłych pokoleń i mimo wielu lat, pamięć po nich nie zaginie
- zakrwawiony klucz jest metaforą polskich żołnierzy, którzy wspólnie z aliantami otwierali drogę do Polski od południa Europy i mimo znaczącego zwycięstwa Polska nie uzyskała pełnej wolności

7. Można zauważyć że wiersz odwołuje się do cytatu na pomniku cmentarza poświęconego poległym Polakom pod Monte Cassino:
„Za wolność waszą i naszą, my żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ziemi włoskiej ciało, a serce Polsce”

V. Podobieństwa i różnice obu wierszy:
- zagrzewają Polaków do walki i hiperbolizują ich
- istnieje świadomość poniesienia strat w ludziach, ich śmierć nie idzie na marne i jest uznana za sprawę honoru
-w wierszu W. Broniewskiego są sytuacje z okresu 1939- 1944 roku jak np. wkroczenie Niemców do Polski a także bitwa Polaków pod Monte Cassino, natomiast
u J. Łobodowskiego w wierszu jest tylko okres bitwy pod Monte Cassino
- u J. Łobodowskiego jest znacznie większa metaforyka, wiersz jest znacznie dłuższy
i trudniejszy dla odbiorcy
- oba wiersze poruszają tematykę Monte Cassino nawołując do wydarzeń historycznych.
W. Broniewski w swym wierszu skupia się tylko na narodzie polskim natomiast
J. Łobodowski nawiązuje również do narodu rzymskiego oraz plemion damnickich

VI. Wnioski:
- temat Monte Cassino jest stale aktualny, zawsze na czasie a dla Polaków jest pamiątką walki o lepszą przyszłość dla ojczyzny
- Wzgórze Monte Cassino to miejsce, które każdy Polak powinien kojarzyć i które
jest dla Polaków bardzo wymownym symbolem walki o wolność naszego narodu za którego wolność zapłacił ogromną ilością przelanej krwi
- dzięki pełnemu poświęceniu i odwadze natarcia polskich oddziałów niemiecka obrona
na linii Gustawa została przełamana.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Materiały do matury