profil

/

Zadania Prace

Atom i cząsteczka - pytania sprawdzające

drukuj
satysfakcja 74 % 279 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Atom i cząsteczka

1.Jak zbudowana jest materia?
Materia ma budowę ziarnistą i składa się z maleńkich cząsteczek będących w ciągłym ruchu.
2.Co to jest atom?
Atom jest najmniejszą cząstką pierwiastka. Atom składa się z jądra i elektronów. Jądro zawiera nukleony, czyli protony i neutrony.
4.Co to jest masa atomowa?
Masa atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy (u)
5.Co to jest masa cząsteczkowa?
Masa cząsteczki wyrażona w atomowych jednostkach masy (u)
6.Co to jest atomowa jednostka masy?
Jest to 1/12 masy atomu węgla.
7.O czym mówi prawo zachowania masy?
Łączna masa substratów biorąca udział w danej reakcji chemicznej jest równa łącznej masie powstałych wyniku tej reakcji produktów.
8.O czym mówi prawo stałości składu związku chemicznego?
Stosunek mas składników w związku chemicznym jest wielkością stałą.
9.Jak zbudowany jest atom pierwiastka?
Atom składa się jądra i elektronów. Jądro atomowe zawiera protony i neutrony.
10.Co to są i jakie mają cechy cząstki wchodzące w skład atomów?
Protony - cząstki podstawowe, składniki jadra atomowego o ładunku dodatnim (+)
Neutrony - czastki podstawowe, składniki jadra atomowego o ładunku neutralnym (brak ładunku) (0)
Elektrony - czastki podstawowe poruszające się wokół jadra atomowego o ładunku ujemnym (-)
11.Co to jest liczba atomowa (Z)?
Liczba protonów w jądrze atomowym
12.Co to jest liczba masowa (A)?
Liczba protonów neutronów w jądrze atomowym
13.Co to są izotopy?
Są to atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze.
14.Jakie znaczenie mają izotopy?
W lecznictwie , przemyśle, medycynie.Jako przykład możemy podać czujniki dymu, potrafią ujawnić każde zmiany w narządach .Izotopy w dziedzinie geologii są bardzo ważne. Wykorzystuje się wtedy czas połowicznego rozpadu.
15.Co to jest układ okresowy i jakich informacji dostarcza?
Pierwiastki występujące w przyrodzie i otrzymane sztucznie, uporządkowane według wzrastającej liczby atomowej. Położenie pierwiastka w układzie okresowym i znajomość liczby atomowej pierwiastka pozwala na uzyskanie szeregu informacji o pierwiastku i jego związkach.
16.O czym mówi prawo okresowości?
Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków, uporządkowanych zgodnie z wzrastającą liczba atomowa (Z), powtarzają się okresowo.
17. W jaki sposób atomy łączą się ze sobą, dając cząsteczki?
Atomu łącza się za pomocą wiązań chemicznych, które powstają dzięki oddziałowywaniom elektronów walencyjnych.
18.Jakie znasz rodzaje wiązań chemicznych?
Wiązania chemiczne to wiązania kowalencyjne (atomowe) miedzy atomami tego samego pierwiastka o duzej elektro ujemnosci powyzej(2)Polega na powstaniu wspolnej pary elektronowej.
Wiązania kowalencyjne spolaryzowane-powstaje miedzy pierwiastkami o dużej elektroujemności ale nieznacznie różniącej się polega na tworzeniu wspólnej pary elektronowej przesuniętej w kierunku pierwiastka bardziej elektroujemnego. Powstała cząsteczka ma budowie biegunowej i wiązania jonowe powstaje miedzy pierwiastkami o dużej różnicy elektroujemności(1,7).Polega na tym ze pierwiastki o niskiej elektroujemności oddają elektron pierwiastku o wysokiej elektroujemności. Powstają cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym Cząsteczki obdarzone ładunkiem elektronowym to jony
- jon dodatni to kation+
- jon ujemny to anion-
oddziaływanie miedzy dodatnim kationem a ujemnym anionem nazywamy wiązaniem jonowym.
18.Co to jest wartościowość?
Liczba wiązań, za których pomocą atomy łączą się ze sobą, lub ładunek jonu.
19.Co to są wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych?
Wzór sumaryczny - wzór uwzględniający tylko rodzaj i liczbę atomów,
Wzór strukturalny (kreskowy)- wzór uwzględniający rodzaj, liczb€ atomów oraz liczb€ wiązań chemicznych.
20.Co to jest równanie reakcji chemicznej?
Zapis przebiegu reakcji za pomocą symboli pierwiastków pierwiastków wzorów związków chemicznych.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (9) Brak komentarzy
29.1.2011 (20:38)

suuuuuuuuuper ta praca jest ;p dostajesz odemnie 6 ;p jestem w 3 gimnazjum i mamy powtórki przed egzaminem i właśnie tego szukałam ;p pozderki od żanetki

27.4.2009 (15:45)

Super ;D właśnie jestem w 1 gim.. i jutro mam spr. na powtórkę akórat sie przyda bo zawsze sie uczę "za 5 dwunasta"

30.9.2008 (17:12)

zajebiste xD

8.9.2008 (18:02)

Świetna praca! Pomogła mi w powtórzeniu na sprawdzań z chemii, jestem w 2 klasie gimnazjum. moja ocana 6. Pozdrawiam!!!!!

24.8.2008 (14:12)

bardzo dobra praca :)Zadania z Chemii
Arala1230 rozwiązanych zadań
Chemia 50 pkt 29.3.2015 (19:53)

NA JUTRO!  PODSUMOWANIE DZIAŁU 3 Z ĆWICZEŃ DO CHEMII 1 (NIE NOWEJ ERY!) STR.68(ZAD 1,2) STR.69(ZAD 3) STR.70(ZAD 4,5,6) STR.71(ZAD 7,8,9)...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38
Rozwiązuj

Aberrator1 rozwiązane zadanie
Chemia 40 pkt 28.3.2015 (14:56)

Potrzebuje wzorów rekcji kondensacji aminokwasów.  a) alanina + cysteina b) glicyna+metionina+kwas glutaminowy

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 30
Rozwiązuj

olaowca0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 26.3.2015 (15:07)

Jaka objętość amoniaku (NH3) o gęstości 0,77g/dm3 przereagowała z 192 gramy tlenu jeśli otrzytmano 112 gramów azotu i 216 gramów pary wodniej tu...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

truskafeckaa0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (21:11)

Napisz na temat reklamy jako rzetelnego zrodla informacji o skladzie chemicznym i dzialaniu kosmetyku lub leku. Pomocy        ...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

maciekque0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (19:46)

Każdy pierwiastek chemiczny można zapisać w postaci A/Z E, gdzie: liczba masowa A = liczba protonów + liczba neutronów liczba atomowa Z = liczba...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.