profil

Porównanie umowy zlecenia z umową o pracę.

drukuj
satysfakcja 84 % 53 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1) Przedmiot umowy:
umowa zlecenie: czynność o charakterze usługowym.
umowa o pracę: szeroki zakres czynności, czyli wykonywanie pracy określonego rodzaju.

2) Samodzielność wykonywania pracy:
umowa zlecenie: zleceniobiorca ni ejest zależny od pracodawcy i nie ma obowiązku stosować się do jego poleceń, zleceniobiorca wykonuje prace samodzielnie, bez nadzoru i kontroli ze strony pracodawcy, badź zleca podwykonastwo.
umowa o pracę: wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy, pracobiorca musi zastosować sie do jego poleceń.

3) Nadzór:
umowa zlecenie: praca nie jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy.
umowa o pracę: wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy.

4) Odpowiedzialność:
umowa zlecenie: zleceniobiorca odpowiada za wykonanie pracy prze zleceniodawcą.
umowa o pracę: pracownik bezpośrednio nie odpowiada wobec osób trzecich tj. ZUS, Urząd Skarbowy lub inny podmiot gospodarczy. Odpowiedzialność spoczywa tylko na pracodawcy.

5) Organizacja pracy:
umowa zlecenie: wykonujący prace nie jest podporządkowany rygorom organizacji pracy, w tym rozkładowi czasu pracy.
umowa o pracę: podlega regulaminowi pracy

6) Charakter pracy:
umowa zlecenie: praca niestała, nieciągła, raczej doraźna.
umowa o pracę: praca stała

7) Kształcenie:
umowa zlecenie: nie wymaga przyuczenia lub przeszkolenia.
umowa o pracę: okresowe szkolenie pracowników.

8) Wymagania co do treści umowy:
umowa zlecenie: w umowie o zlecenie powinny być określone: a) zakres pracy zleconej b) wymagania co do ilości, jakości i terminu wykonania.
umowa o pracę: w umowie o pracę podaje się mniej szczegółowe warunki.

9) Sposób rozliczania wynagrodzenia:
umowa zlecenie: koszty uzyskane 20% przychodu
umowa o pracę: koszty uzyskane miesięczne, stałe.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy