profil

Dlaczego powinniśmy chronić środowisko?

drukuj
satysfakcja 72 % 230 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Środowisko naturalne jest niezwykle ważnym, choć na co dzień niezauważanym i niedostrzeganym elementem życia. Ono stanowi jednak nasze otoczenie i właśnie dla tego musimy je chronić. Jeżeli nie zadbamy o jego czystość, skazani będziemy na życie w otoczeniu zdewastowanych lasów, śmierdzących zbiorników wodnych, smogów, natomiast bez żadnej naturalnej zieleni.

Głównym powodem, dla którego powinniśmy chronić środowisko, jest już wcześniej wspomniany fakt, iż jesteśmy przez nie otoczeni i nierozerwalnie z nim związani.
Amazonia wraz z innymi obszarami leśnymi Ameryki Południowej i Środkowej to największy obszar lasów na świecie. Stanowią one "płuca Ziemi" ze względu na ilości powietrza, jakie produkują. Jednak rabunkowa gospodarka w krajach wcześniej wymienionego regionu oraz słabo kontrolowana wycinka lasów w nich, prowadzi do nieodwracalnych zmian w strukturze zalesienia globu, a co za tym idzie i zmniejszenie ilości produkowanego powietrza. Taki sam los spotyka inne wielkie obszary leśne świata. Właśnie z powodu skutków, jakie niesie ze sobą coraz mniejsza ilość produkowanego powietrza, konieczna jest bardziej dbała ochrona "płuc Ziemi". Jest to jeden z głównych powodów, dla których powinniśmy chronić środowisko.
Woda jest potrzebna do życia tak samo jak powietrze. Jednak problemy z nią związane są już dużo większe niż te łączące się z wycinką lasów. To siedlisko największej ilości gatunków zwierząt na świecie wciąż jest bardzo zanieczyszczone, zaś nadmierna eksploatacja zasobów morskich prowadzi do bezpowrotnego zniknięcia wielu stworzeń zamieszkujących to środowisko. Morza, które przez setki lat były dla człowieka jednym z głównych źródeł pokarmu, teraz stają się ekosystemem zagrożonym doprowadzeniem do ruiny. Już de facto nie istnieje Morze Aralskie, oczyszczanie Bałtyku w ciągu ostatnich lat prawie się zatrzymało na poziomie z drugiej połowy lat 90 - tych, zaś poziom zanieczyszczenia Morza Kaspijskiego, źródła najlepszego i najbardziej cenionego w świecie kawioru, szybko rośnie, głównie ze względu na prowadzoną przez ZSRR a obecnie już niepodległe Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Iran i Rosję rabunkową eksploatację złóż surowców strategicznych takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, tegoż akweny). Mimo, iż sytuacja wód generalnie w skali globalnej poprawia się, to proces ten trwa zbyt wolno, zaś zagrożenie niedoboru wody w niedalekiej przyszłości rośnie.

A nietrudno sobie wyobrazić skutki wyginięcia stanowiących ważne źródło pokarmu gatunków ryb, klęsk suszy, obniżenia poziomu rzek, na których znajdują się elektrownie wodne i atomowe czy chociażby niedoborów wody pitnej.
Jednak nie same morza i oceany dostarczają człowiekowi pokarmu. Bardzo istotnym jego źródłem są zwierzęta hodowlane: świnie, krowy, drób i inne. O ile ptactwo i trzoda chlewna nie ma specjalnie dużych wymagań życiowych to na przykład krowy już tak. Czyste łąki oznaczają zdrowe zwierzęta, a co za tym idzie i wysoką jakość pokarmu przez nie lub z nich wytwarzanego. Natomiast umieszczone przy ruchliwej drodze pastwisko sprawia, że mleko czy wołowina będą zawierały nie tylko białka i węglowodany, ale i bardzo szkodliwe dla zdrowia metale ciężkie.
Człowiek, chociaż w znacznej mierze, to jednak nie samym mięsem i produktami pochodzenia zwierzęcego się żywi. Dla większości z siedmiu miliardów ludzkiej populacji najważniejsza jest roślinność, głównie ryż. Jednym z najważniejszych czynników zapewniających wysokie plony o dobrej jakości, są gleby. Utrzymanie ich żyzności i urodzajności powinno być jednym z najbardziej istotnych punktów w ochronie środowiska, gdyż zapewni to stałe dostawy podstawowego pokarmu dla ludności. Dobrą jakość można utrzymać przede wszystkim przez stosowanie odpowiednich technik rolnych oraz wyłącznie nawozów naturalnych. Przykładem zbyt intensywnego stosowania sztucznych nawozów mogą być Indie, gdzie przez nieumiejętne stosowanie wyżej wymienionych doszło do degradacji wielu wcześniej bardzo urodzajnych obszarów.
Kolejny niezwykle dla człowieka istotny czynnik to poziom czystości powietrza. Zanieczyszczenia w nim się utrzymujące prowadzą często do alergii, które obecnie w zastraszającym tempie stają się jedną z "chorób cywilizacyjnych". Bardzo dokuczliwe są także smogi, na czym bardzo cierpią takie miasta jak Ateny czy Bangkok.
Inna zaleta czystego środowiska to jego walory estetyczne i psychologiczne. Czyste powietrze i duża ilość zieleni bardzo dobrze wpływa na ludzkie samopoczucie, a co za tym idzie i zadowolenie. Przykładem takowego może być chociażby Szwajcaria.
Następny ważny aspekt związany z ochroną środowiska to walory turystyczne, a co za tym idzie i ekonomiczne. Czyste środowisko w nienaruszonej przez ludzką ingerencję formie charakteryzuje się nie tylko ogromnym pięknem, ale także zdolnością przyciągania turystów ze zindustrializowanych krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, u których nie ma już choćby na przykład takich puszcz, jakie zachowały się w Polsce. Tacy z kolei mogą pozostawić dużo pieniędzy za możliwość zobaczenia prawdziwej przyrody i pomieszkania w zwykłym gospodarstwie ze zsiadłym mlekiem i domową kuchnią, a nie pięciogwiazdkowym hotelu z kawiorem i szampanem. Agroturystyka, opierająca się właśnie na czystej przyrodzie, w której człowiek nie ingeruje, a egzystuje, stanowi szansę rozwoju dla wielu małych, zacofanych wiosek, których gospodarstwa rolne nie są w stanie utrzymać konkurencyjności na rynku.

Podsumowując, środowisko naturalne trzeba chronić, gdyż stanowi ono nasze otoczenie i zapewnia nam podstawowe (a czasem i ponadpodstawowe, w zależności od pomysłowości i zdolności w jego wykorzystaniu) środki niezbędne do życia takie, jak pokarm czy powietrze. Natomiast tegoż zaniedbanie może mieć katastrofalne skutki, czego przykładem jest choćby los już właściwie nieistniejącego Morza Aralskiego, którego przyczyną jest głupota i brak dbałości o ekologię w Związku Radzieckim.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (2) Brak komentarzy
10.1.2011 (19:38)

heh gobre GZ

29.10.2008 (15:39)

Bardzo dobre przydało się :D

Rozkład materiału