profil

Glony

drukuj
satysfakcja 41 % 64 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

GLONY 1. Glony to grupa zarodnikowych roślin plechowych, przeważnie samożywnych i żyjących w wodzie lub w środowisku wilgotnym. Józef Roztafiński zapożyczył ten termin na początku XX w. z gwary góralskiej i wprowadził do systematyki botanicznej. Glony tworzą niespokrewnione bliżej szeregi ewolucyjne, nie stanowią żadnej jednostki systematycznej. Glony to określenie ekologiczne często obejmuje również sinice. 2. Systematyka: Królestwo: Rośliny; Gromady: Eugleniny, Dinofity, Chryzofity, Zielenice, Brunatnice, Krasnorosty, Sinice. 3. Barwniki: Zabarwienie glonów bywa różne: zielone, złociste, brunatne, czerwone, fioletowe, czarne (prawie). Podstawowymi barwnikami asymilacyjnymi są: chlorofil a i b. Występują również: chlorofil c, barwniki niebiesko- zielone z grupy fikobilin oraz brunatne fukoksantyny. Barwniki występują w chromatoforach, które w zależności od grupy systematycznej glonu mogą mieć różny kształt, a także liczba chromatoforów może być różna. Bywają też glony bezbarwne, które prowadzą heterotroficzny tryb życia. 4. W wyniku fotosyntezy powst. zw. organiczne, których nadmiar gromadzony jest w postaci materiałów zapasowych np.: ziaren skrobi, tłuszczu, paramylonu lub chryzolaminaryny 5. Glony rozmnażają się bezpłciowo, płciowo i wegetatywnie 6. Cechy charakterystyczne: ściana kom. zbudowana z celulozy często zawiera domieszki innych substancji np. CaCO3, krzemionkę, subst. śluzowaciejące[] kom. przeważnie jednojądrowe [] różny stopień organizacji. ZIELENICE- 1. Różny stopień organizacji ciała. (ziel. jedno- i wielokomórkowe) Zielenice nitkowate- gałęzadka, tworzą płatowe plechy- ulwa sałatowa .Występowanie ZIELENIC- Większość zielenic to glony słodkowodne. Niektóre pędzą osiadły tryb życia, wiele wchodzi w skład planktonu. Dość liczne gatunki żyją poza środowiskiem wodnym- na ziemi, skałach, korze drzew, w glebie. Niektóre wchodzą w symbiozę z grzybami, tworząc porosty, inne współżyją z pewnymi zwierzętami (np. stułbia), występując w ich ciele jako tzw. zoochlorelle. TAŚMA- Cykl rozwojowy- Taśma rozmnażająca się tylko płciowo, będąca pokoleniem płciowym, czyli gametofitem, i mająca w swych kom. jądra haploidalne o poj. liczbie chromosomów, tworzy gamety. Gamety łącząc się dają diploidalną zygotę. Z zygoty wyrasta roślina diploidalna, rozmnażająca się za pomocą zarodników i będąca pokoleniem bezpłciowym, czyli sporofitem.

Podczas powstawania zarodników następuje mejoza, w skutek czego są one haploidalne i rozmnażają się płciowo- stanowią znowu pokolenie płciowe, czyli gametofit. Jest to proces przemiany pokoleń. MORSZCZYN- Najlepiej poznanym rodzajem z rzędu Fucales jest fukus (morszczyn). Występuje w M. Bałtyckim, jego plecha barwy brunatnej dochodzi czasem do 1m. długości. Przez środek płaskiej, wstęgowatej, skórzastej plechy, przebiega zgrubienie, tzw. żeberko lub nerw, rozgałęziające się podobnie jak plecha. W górnej (rzadziej w dolnej) części plechy po obu stronach żeberka, znajdują się położone zwykle parami jajowate pęcherze pławne wypełnione powietrzem. Bardzo charakterystycznymi tworami dla rzędu są wgłębienia w plesze zw. konceptaklami. Jedne z nich są płonne, zawierają tylko włoski, w innych znajdują się organy służące do rozmnażania płciowego, gametangia. Rozmnażanie- Bezpłciowo w drodze oogamii. Gamety jego są haploidalne i powstają po uprzedniej mejozie, która zachodzi w gametangiach. Gametofit reprezentują tylko gamety. Charakterystyka: 2000 gatunków; barwa brunatna; wysoki stopień organizacji plechy. SKRĘTNICA- Stadia rozwojowe- Każda gameta powstaje z przekształconego całego protoplastu kom. biorącej udział w rozmnażaniu. Gamety te nie mają wici i poruszają się ruchem pełzającym. Między kom. uczestniczącymi w procesie płciowym powstaje kanalik, przez który jedna z gamet przepełza do drugiej i zlewa się z nią wewnątrz jej kom. macierzystej. Powstała z połączenia się 2 gamet zygota ma podwójną liczbę chromosomów, ale podczas kiełkowania dzieli się mejotycznie, wskutek czego wyrasta z niej roślina haploidalna. KRASNOROSTY- Ogólna charakterystyka- zaliczamy ok. 4000 gat. czerwono zabarwionych glonów. Budowa jedno- i wieloosiowa. Rozmnażanie- bezpłciowo za pomocą nieruchliwych zarodników (spor), oraz płciowo, w drodze oogamii. Istnieje skomplikowana przemiana pokoleń. W procesie rozmnażania płciowego nieruchliwy plemnik, przenoszony biernie przez H2O, styka się z cienkim wyrostkiem lęgni, po czym zawartość jego przenika do kom. jajowej, dokonując jej zapłodnienia. Pełny cykl rozwojowy obejmuje 3 pokolenia: *haploidalny gametofit , na którym znajdują się gametangia męskie i żeńskie; *diploidalny karposporofit, powstający z zygoty i rozwijający się na gametoficie, produkujący diploidalne karpospory; *powstający z karpospory diploidalny tetrasporofit, po mejozie wytwarzający haploidalne tetraspory, z których powstają haploidalne gametofity. Tetrasporofit jest rośliną samodzielną, często zewnętrznie podobną do gametofitu. Występowanie: []przybrzeżne strefy mórz ciepłych []inne glony []pasożytnictwo. copyright by BRYL


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
13.1.2011 (09:03)

ta praca jest wcale nie przydatna!!!!! chodzimy do 2 liceum i nam się wcale nie przydaje

nie polecamy!!!!!!!!!!!!

27.7.2006 (14:21)

praca przepisana z ksiązki :"botanika i bilogi komórki" do kl 1 lo

27.7.2006 (14:14)

o ja co niektorzyludzie robia zeby miec tylko jednaprace wiecej... racja jak wyzej praca przepisana ;/