profil

Dzielenie na partycje i formatowanie dysku twardego w systemie Windows XP

drukuj
satysfakcja 23 % 110 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dzielenie na partycje i formatowanie dysku twardego w systemie Windows XP
Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób podziału na partycje i formatowania dysku twardego w systemie Windows XP.

Przed zainstalowaniem systemu operacyjnego trzeba utworzyć partycję podstawową na pierwszym fizycznym dysku twardym (dysk 0) w komputerze, a następnie sformatować system plików na tej partycji. Ta partycja nosi nazwę partycji systemowej. Można także utworzyć oddzielną partycję systemu operacyjnego na dowolnym fizycznym dysku twardym. Nosi ona wówczas nazwę partycji rozruchowej. Partycja systemowa na dysku 0 może także służyć jako partycja rozruchowa.
Opcje podziału na partycje i formatowania dysku twardego
Do podziału na partycje i sformatowania partycji systemowych i rozruchowych służy Instalator systemu Windows XP oraz narzędzia FDISK i FORMAT. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użycia programów FDISK i FORMAT do podziału na partycje i sformatowania dysku twardego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
255867 (http://support.microsoft.com/kb/255867/PL/) Jak używać narzędzi Fdisk i Format do dzielenia i ponownego dzielenia dysku twardego na partycje
Jeśli na komputerze jest już zainstalowany system Windows XP i należy utworzyć partycje niebędące partycjami systemowymi ani rozruchowymi, można użyć narzędzi Zarządzania dyskami systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użycia narzędzi Zarządzania dyskami systemu Windows XP do podziału na partycje i sformatowania dysku twardego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
309000 (http://support.microsoft.com/kb/309000/PL/) JAK: Korzystanie z Zarządzania dyskami w celu konfigurowania dysków podstawowych w systemie Windows XP
Ważne pytania przed podziałem na partycje i sformatowaniem dysku twardego
Przed podziałem na partycje i sformatowaniem dysku twardego należy rozważyć następujące pytania:
• Czy dysk twardy został przygotowany zgodnie ze wskazówkami producenta? Należy ustawić zworki i podłączyć kable zgodnie z rolą dysku twardego (np.

główny lub podrzędny) oraz wprowadzić wszelkie potrzebne zmiany w systemie BIOS (pamięci CMOS). Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do dysku twardego i płyty głównej lub skontaktuj się z producentami.
• Jakiego systemu plików chcesz używać? Można użyć systemu plików FAT albo NTFS. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące różnic między systemami plików FAT i NTFS, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 100108 (http://support.microsoft.com/kb/100108/PL/) Omówienie systemów plików FAT, HPFS i NTFS 310525 (http://support.microsoft.com/kb/310525/PL/) Description of the FAT32 File System in Windows XP
• Czy dysk twardy zawiera już dane? Jeśli tak, to czy wykonano kopie zapasowe wszystkich ważnych danych? Jeśli nie, wykonaj kopię danych przed kontynuacją czynności. W czasie dzielenia na partycje i formatowania dysku twardego wszystkie dane na danej partycji zostaną bezpowrotnie usunięte. Zauważ, że można wyświetlić informacje o aktualnej partycji, nie usuwając danych.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użycia narzędzia Kopia zapasowa lub Kreatora transferu plików i ustawień, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 320820 (http://support.microsoft.com/kb/320820/PL/) Jak wykonać kopię zapasową plików i folderów w systemie Windows XP Home Edition, używając narzędzia Kopia zapasowa309340 (http://support.microsoft.com/kb/309340/PL/) JAK: Używanie narzędzia Kopia zapasowa do przywracania plików i folderów na komputerze z systemem Windows XP293118 (http://support.microsoft.com/kb/293118/PL/) HOW TO: Use Files and Settings Transfer Wizard in Windows XP 306186 (http://support.microsoft.com/kb/306186/PL/) HOW TO: Use the Files and Settings Transfer Wizard By Using the Windows XP CD-ROM 306187 (http://support.microsoft.com/kb/306187/PL/) JAK: Używanie Kreatora transferu plików i ustawień z wykorzystaniem dysku kreatora
• Czy dysk twardy ma program nakładkowy dysku lub program do zarządzania dyskami? Jeśli na komputerze jest używane oprogramowanie nakładkowe dysku, umożliwiające obsługę dużych dysków twardych, nie używaj Instalatora Windows XP do dzielenia dysku twardego na partycje oraz formatowania go, zanim nie sprawdzisz u producenta oprogramowania, że jest ono zgodne z systemem Windows XP. Jeśli nie wiesz, czy oprogramowanie nakładkowe dysku zostało zainstalowane, zobacz przed kontynuacją czynności następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base lub skontaktuj się z producentem oprogramowania:186057 (http://support.microsoft.com/kb/186057/PL/) How to Tell If Drive Overlay Program Is Installed in Windows
• Czy masz dyskietki lub dyski CD, które są niezbędne do ponownego zainstalowania oprogramowania? Upewnij się, czy masz oprogramowanie umożliwiające ponowne zainstalowanie programów po podzieleniu na partycje i sformatowaniu dysku. W wypadku nabycia uaktualnienia programu, upewnij się, czy masz pełną wersję programu oryginalnego. Wiele uaktualnień programów wymaga sprawdzenia zgodności przed zainstalowaniem produktu uaktualnionego. Jeśli nie możesz znaleźć oryginalnych dyskietek lub dysków CD, przed kontynuacją czynności skontaktuj się z producentem oprogramowania.
• Czy masz kopię zapasową zaktualizowanych sterowników urządzeń przechowywaną w pamięci innej niż dysk, który chcesz sformatować lub podzielić na partycje? Jeśli zainstalowano zaktualizowane sterowniki urządzeń dla urządzeń peryferyjnych (na przykład modemów i drukarek), upewnij się, że masz kopię zapasową nowych sterowników urządzeń przechowywaną na urządzeniu innym niż dysk, który chcesz sformatować lub podzielić na partycje, aby można było ponownie zainstalować te sterowniki po zainstalowaniu systemu operacyjnego.
• Czy komputer można uruchomić ze stacji dysków CD-ROM? Jeśli nie, uzyskaj dyski rozruchowe Instalatora systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu otrzymywania dysków rozruchowych Instalatora systemu Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 310994 (http://support.microsoft.com/kb/310994/PL/) Uzyskiwanie dysków rozruchowych Instalatora systemu Windows XP
Jak podzielić na partycje i sformatować dysk twardy przy użyciu Instalatora Windows XP
WAŻNE: Jeśli wykonasz następujące kroki na dysku twardym, który nie jest pusty, wszystkie dane znajdujące się na tym dysku twardym zostaną trwale usunięte.
1. Włóż dysk CD-ROM systemu Windows XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM albo włóż pierwszą dyskietkę rozruchową Instalatora systemu Windows XP do stacji dyskietek, jeśli instalacja jest uruchamiana z dysków rozruchowych Instalatora, a następnie ponownie uruchom komputer.UWAGA: Warunkiem uruchomienia komputera z dysku CD-ROM systemu Windows XP (lub z dysków rozruchowych Instalatora) jest konfiguracja komputera umożliwiająca uruchomienie ze stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM (lub stacji dyskietek). W pewnych wypadkach w tym celu trzeba zmienić ustawienia systemu BIOS komputera. Aby uzyskać informacje o konfigurowania komputera w sposób umożliwiający uruchomienie ze stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM (albo stacji dyskietek), zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do komputera lub skontaktuj się z producentem komputera.
2. Jeśli komputer jest uruchamiany z dysku CD-ROM systemu Windows XP, wybierz opcje wymagane do uruchomienia komputera z dysku CD-ROM w momencie, kiedy pojawi się odpowiedni monit.Uwaga: Jeśli kontroler dysku twardego wymaga sterownika producenta sprzętu oryginalnego (OEM), naciśnij klawisz F6, aby określić ten sterownik. Aby uzyskać dodatkowe informacje o użyciu klawisza F6 w celu podania sterownika urządzeń OEM innej firmy podczas instalacji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia go z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 314859 (http://support.microsoft.com/kb/314859/PL/) Limited OEM Driver Support Is Available with F6 During Windows XP Setup Jeśli komputer jest uruchamiany z dysków rozruchowych Instalatora systemu Windows XP, włóż kolejne dyski w momencie pojawienia się odpowiedniego monitu i naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować po włożeniu każdego dysku.
3. Na stronie Instalator systemu Windows — Zapraszamy! naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować.
4. Naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować Umowę licencyjną systemu Windows XP.
5. Jeśli zostanie wykryta istniejąca instalacja systemu Windows XP, pojawi się monit o jej naprawienie. Naciśnij klawisz ESC (nie naprawiaj).
6. Dla każdego fizycznego dysku twardego zostaną wyświetlone wszystkie istniejące partycje i miejsce niepodzielone na partycje. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz miejsce podzielone na partycje lub wolne, aby utworzyć w nim nową partycję, a następnie naciśnij klawisz D, aby usunąć istniejącą partycję, lub klawisz C, aby utworzyć nową partycję w miejscu niepodzielonym na partycje. Po naciśnięciu klawisza D w celu usunięcia istniejącej partycji należy następnie nacisnąć klawisz L (lub nacisnąć klawisz ENTER, a następnie nacisnąć klawisz L, jeśli jest to partycja systemowa), aby potwierdzić zamiar usunięcia partycji. Należy powtarzać ten proces dla wszystkich istniejących partycji, które mają zostać użyte przez nową partycję. Po usunięciu wszystkich partycji można zaznaczyć powstałe miejsce niepodzielone na partycje, a następnie nacisnąć klawisz C, aby utworzyć nową partycję.Uwaga: Aby utworzyć partycję w miejscu, gdzie istnieje już jedna lub więcej partycji, należy najpierw usunąć istniejące partycje, a następnie utworzyć nową.
7. Wpisz rozmiar nowej partycji (w megabajtach, czyli MB), a następnie naciśnij klawisz ENTER, albo naciśnij po prostu klawisz ENTER, aby utworzyć partycję o maksymalnym dostępnym rozmiarze.
8. Powtarzaj kroki 4 i 5, aby tworzyć ewentualne dodatkowe partycje.
9. Aby zainstalować system Windows XP, użyj klawiszy strzałek i wybierz partycję, na której ma być zainstalowany system Windows XP, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby nie formatować partycji i nie instalować systemu Windows XP, naciśnij klawisz F3 dwa razy, aby zakończyć pracę Instalatora, a następnie wykonaj kolejne czynności. W takim wypadku trzeba użyć innego narzędzia do sformatowania partycji.
10. Wybierz opcję formatowania partycji, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Dostępne opcje: • Formatowanie partycji przy użyciu systemu plików NTFS (szybkie)
• Formatowanie partycji przy użyciu systemu plików FAT (szybkie)
• Formatowanie partycji przy użyciu systemu plików NTFS
• Formatowanie partycji przy użyciu systemu plików FAT
• Pozostawienie obecnego systemu plików bez zmian

Aby uzyskać dodatkowe informacje o różnicach między opcjami formatowania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 302686 (http://support.microsoft.com/kb/302686/PL/) Differences Between a Quick Format and Format During Windows XP Setup Opcja pozostawienia bieżącego systemu plików bez zmian jest niedostępna, jeśli wybrana partycja jest nową partycją. Opcje systemu plików FAT są niedostępne, jeśli wybrana partycja ma rozmiar większy niż 32 gigabajty (GB). Jeśli partycja ma rozmiar większy niż 2 GB, Instalator używa systemu plików FAT32 (trzeba nacisnąć klawisz ENTER, aby wyrazić na to zgodę). Jeśli partycja ma rozmiar mniejszy niż 2 GB, Instalator używa systemu plików FAT16. UWAGA: Jeśli usunięto i utworzono nową partycję systemową, lecz system Windows XP jest instalowany na innej partycji, w tej chwili pojawi się monit o wybranie systemu plików dla partycji rozruchowej i systemowej.
11. Po sformatowaniu partycji przez Instalatora postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować instalację. Po zakończeniu instalacji można użyć narzędzi Zarządzania dyskami w systemie Windows XP i utworzyć lub sformatować dodatkowe partycje. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użycia narzędzi Zarządzania dyskami systemu Windows XP do podziału na partycje i sformatowania dysku twardego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 309000 (http://support.microsoft.com/kb/309000/PL/) JAK: Korzystanie z Zarządzania dyskami w celu konfigurowania dysków podstawowych w systemie Windows XP


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
9.2.2008 (17:19)

Bardzo pokręcona praca.. gdybym nie wiedziała o co chodzi, raczej nie rozjaśniłoby mi to sytuacji.